Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Krapović dvije godine na čelu Opštine * Ko ne dolazi na sjednice ostaje bez plate * Bodrio Zvezdu u „Pioniru” * Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Habanera iz Atine donijela pehare * Komanskom mostu 5.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-12-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Daliborka Uljarević, izvršna direktorica CGO:
Država neprimjereno utiče na medijsko tržište i direktno finansijski podržava jedne, a diskriminiše druge medije.

Vic Dana :)

Doktore, treba mi potvrda da nisam sposoban za rad.- Aha. A šta vam fali?- Pa ta potvrda!


- Kako živiš? - pita prijatelj prijatelja.
- Luksuzno!
- Kako to?
- Pa jedem luk i lijem suze!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2016-12-22 SASTANAK OKO FORMIRANJA VLASTI U BUDVI ODLOŽEN ZA DANAS
Front ponovo traži mjesto gradonačelnika
Tadić Front ponovo traži mjesto gradonačelnika PzP Budva, kao i cijeli Demokratski front Budve, snažno stoji iza nestranačkog kandidata za funkciju predsjednika opštine Marka Carevića, rekla je Valentina Tadić Valentina Tadić nema legitimitet da govori u ime OO PzP Budva. Mi ćemo uskoro izaći sa zvaničnim stavom odbora o političkim dešavanjima u Budvi, istakao je Stevan Džaković
Po­kret za pro­mje­ne (PzP) Bu­dva, kao i ci­je­li De­mo­krat­ski front Bu­dve, sna­žno sto­ji iza ne­stra­nač­kog kan­di­da­ta za funk­ci­ju pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Mar­ka Ca­re­vi­ća, ka­za­la je član OO PzP Bu­dva Va­len­ti­na Ta­dić. Ona je sa­op­šti­la da je ta stran­ka od po­čet­ka uklju­če­na u pre­go­vo­re oko for­mi­ra­nja no­ve vla­sti u Bu­dvi. Ti­me je od­go­vo­ri­la na ra­ni­ju tvrd­nju pred­sjed­ni­ka OO PzP-a Bu­dva Ste­va­na Dža­ko­vi­ća da od­bor te stran­ke ni­je uče­stvo­vao u pre­go­vo­ri­ma o for­mi­ra­nju vla­sti u bu­dvan­skoj op­šti­ni.
Na sa­stan­ku opo­zi­ci­o­nih pred­stav­ni­ka si­noć u Bu­dvi po­ma­ka ipak ni­je bi­lo. Sa­sta­nak bi tre­ba­lo da bu­de na­sta­vljen da­nas u 18 ča­so­va, po­što se Mar­ko Ca­re­vić si­noć ni­je po­ja­vio. Iako je sre­di­nom no­vem­bra na za­jed­nič­koj kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re opo­zi­ci­o­nih pred­stav­ni­ka obje­lo­da­nje­no da je li­der bu­dvan­skih De­mo­kra­ta Dra­gan Kra­po­vić kan­di­dat opo­zi­ci­je za iz­bor pred­sjed­ni­ka op­šti­ne, Front je sa­da opet po­sta­vio za­htjev da no­vi bu­dvan­ski pred­sjed­nik bu­de Ca­re­vić, ko­ji je bio no­si­lac li­ste DF-a na bu­dvan­skim iz­bo­ri­ma.
Ta­dić je u sa­op­šte­nju is­ta­kla da je Po­kret za pro­mje­ne u Bu­dvi od po­čet­ka uklju­čen u pre­go­vo­re.
– U ci­lju upo­zna­va­nja jav­no­sti, ko­ja sa pra­vom oče­ku­je što sko­ri­je for­mi­ra­nje vla­sti u Bu­dvi, kao i zbog iz­ja­ve pred­sjed­ni­ka OO PzP Ste­va­na Dža­ko­vi­ća, ko­ja je uni­je­la do­dat­nu i ne­po­treb­nu kon­fu­zi­ju, kao čla­ni­ca op­štin­skog od­bo­ra PzP Bu­dva, od­bor­ni­ca i član pre­go­va­rač­kog ti­ma, imam po­tre­bu da in­for­mi­šem jav­nost da je Po­kret za pro­mje­ne, za­jed­no sa pred­sjed­ni­kom op­štin­skog od­bo­ra PzP Ste­va­nom Dža­ko­vi­ćem od po­čet­ka uklju­čen u pre­go­vo­re za for­mi­ra­nje no­ve vla­sti, da­ju­ći pu­ni do­pri­nos da se ona u Bu­dvi što pri­je kon­sti­tu­i­še – is­ta­kla je Ta­di­će­va.
Ona je na­gla­si­la da je PzP ak­tiv­no ra­dio na is­pu­nje­nju obe­ća­nja ko­ja su da­li gra­đa­ni­ma za smje­nu pret­hod­ne ko­rum­pi­ra­ne i kri­mi­no­ge­ne vla­sti.
– PzP Bu­dva, kao i ci­je­li De­mo­krat­ski front Bu­dve, sna­žno sto­ji iza ne­stra­nač­kog kan­di­da­ta za funk­ci­ju pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Mar­ka Ca­re­vi­ća. I či­ni sve na­po­re da se vo­lja gra­đa­na is­ka­za­na na iz­bo­ri­ma is­po­štu­je, a kri­za vla­sti u Bu­dvi što pri­je ri­je­ši – za­klju­či­la je Ta­di­će­va.
Od­go­va­ra­ju­ći na ove tvrd­nje, Ste­van Dža­ko­vić je si­noć u iz­ja­vi za „Dan” re­kao da Va­len­ti­na Ta­dić ne­ma le­gi­ti­mi­tet da go­vo­ri u ime OO PzP Bu­dva. On je re­kao da će od­bor u Bu­dvi u na­red­nih ne­ko­li­ko da­na za­u­ze­ti stav i po pi­ta­nju kan­di­da­tu­re za pred­sjed­ni­ka op­šti­ne i svih dru­gih va­žnih de­ta­lja u pre­go­vo­ri­ma.
– Mi će­mo usko­ro iza­ći sa zva­nič­nim sta­vom od­bo­ra o po­li­tič­kim de­ša­va­nji­ma u Bu­dvi. Ta­da će sve bi­ti ja­sni­je. Naš je stav da uko­li­ko ne­ko že­li da bu­de pred­sjed­nik op­šti­ne, tre­ba da ima ute­me­lje­nje, tre­ba da ima ja­san pro­gram, i mo­ra se ja­sno zna­ti šta se ho­će. Na­rav­no, op­štin­ski od­bor će sve sa­op­šti­ti usko­ro – na­veo je Dža­ko­vić.
On je ka­zao da svi uče­sni­ci u pre­go­vo­ri­ma, a po­seb­no nje­go­ve ko­le­ge iz De­mo­krat­skog fron­ta, tre­ba po stra­ni da osta­ve sve pri­vat­ne i par­tij­ske in­te­re­se, i po­sve­te se do­go­vo­ru o for­mi­ra­nju vla­sti u Bu­dvi jer to gra­đa­ni oče­ku­ju od njih.
– OO PzP Bu­dva go­vo­ri ono što svi u gra­du mi­sle. Va­len­ti­na Ta­dić ne iz­no­si sta­vo­ve op­štin­skog od­bo­ra, već, po svo­joj pri­li­ci, No­ve srp­ske de­mo­kra­ti­je, ko­ja je i po­sre­do­va­la da ona bu­de na li­sti. U sva­kom slu­ča­ju, OO će usko­ro za­u­ze­ti stav o svim de­ša­va­nji­ma – sa­op­štio je Dža­ko­vić.
Op­štin­ska iz­bor­na ko­mi­si­ja Bu­dva pro­gla­si­la je ko­nač­ne re­zul­ta­te lo­kal­nih iz­bo­ra odr­ža­nih u toj op­šti­ni 16. ok­to­bra. Od 33 od­bor­nič­ka man­da­ta, DPS je u Bu­dvi osvo­jio 12, a opo­zi­ci­ja 17 man­da­ta i ima ve­ći­nu za for­mi­ra­nje vla­sti. Pre­ma ko­nač­nim re­zul­ta­ti­ma DPS je osvo­jio 12, a opo­zi­ci­ja 17 man­da­ta (De­mo­kra­te – se­dam, DF – se­dam, ko­a­li­ci­ja Bu­ra bu­di Bu­dvu – SNP – De­mos dva, ko­a­li­ci­ja Bu­dva mo­ra – SDP–LP–GP URA je­dan). U lo­kal­ni par­la­ment ušle su i Cr­no­gor­ska de­mo­krat­ska uni­ja sa tri man­da­ta i So­ci­jal­de­mo­kra­te ko­je su osvo­ji­le je­dan man­dat.
M.V.


Pre­va­zi­ći ne­su­gla­si­ce

Dža­ko­vić je po­no­vio da je OO PzP Bu­dva spre­man da da svoj pu­ni do­pri­nos u ci­lju mo­men­tal­nog pre­va­zi­la­že­nja sa­da­šnjeg sta­nja.
– Mo­ra­mo svi kon­kret­no po­ka­za­ti da nam je in­te­res gra­đa­na pre­či od bi­lo ko­je funk­ci­je u no­voj iz­vr­šnoj vla­sti u Bu­dvi – re­kao je Dža­ko­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"