Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Krapović dvije godine na čelu Opštine * Ko ne dolazi na sjednice ostaje bez plate * Bodrio Zvezdu u „Pioniru” * Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Habanera iz Atine donijela pehare * Komanskom mostu 5.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-12-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Daliborka Uljarević, izvršna direktorica CGO:
Država neprimjereno utiče na medijsko tržište i direktno finansijski podržava jedne, a diskriminiše druge medije.

Vic Dana :)

Doktore, treba mi potvrda da nisam sposoban za rad.- Aha. A šta vam fali?- Pa ta potvrda!


- Kako živiš? - pita prijatelj prijatelja.
- Luksuzno!
- Kako to?
- Pa jedem luk i lijem suze!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2016-12-23 GRAĐANSKI POKRET URA U NIKŠIĆU POČEO KAMPANJU ZA LOKALNE IZBORE
Idu sami, spremni i za koaliciju
Ura startovala kampanju Idu sami, spremni i za koaliciju
Uje­di­nje­na re­form­ska ak­ci­ja (URA), is­pred Dvor­ca kra­lja Ni­ko­le u Nik­ši­ću, ju­če je ozva­ni­či­la po­če­tak kam­pa­nje za pred­sto­je­će lo­kal­ne iz­bo­re u tom gra­du ko­ji će, naj­vje­ro­vat­ni­je, bi­ti odr­ža­ni u mar­tu na­red­ne go­di­ne. Pred­sjed­nik nik­šić­kog od­bo­ra Ra­de Mi­lo­še­vić na ju­če­ra­šnjoj kon­fe­ren­ci­ji za me­di­je is­ta­kao je da će URA na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u gra­du pod Tre­bje­som na­stu­pi­ti sa­mo­stal­no, a uko­li­ko cje­lo­kup­na opo­zi­ci­ja od­lu­či da boj­ko­tu­je iz­bo­re i oni će pri­hva­ti­ti tu op­ci­ju.
– Spre­ma­mo se za sa­mo­sta­lan na­stup na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma i naj­re­al­ni­ja je op­ci­ja da ide­mo sa­mi. Me­đu­tim, osta­vlja­mo otvo­re­ne op­ci­je za even­tu­al­ne ko­a­li­ci­je sa stran­ka­ma ko­je su nam pro­gram­ski bli­ske – na­ja­vio je Mi­lo­še­vić.
Pred­iz­bor­na ko­a­li­ci­ja sa pro­gram­ski slič­nim par­ti­ja­ma is­klju­ču­je po­nu­du De­mo­krat­skog fron­ta (DF) da opo­zi­ci­ja u Nik­ši­ću na­stu­pi uje­di­nje­na, a Mi­lo­še­vić je is­ta­kao da to ne zna­či da URA sa DF-om ne­će sa­ra­đi­va­ti po ne­kim dru­gim pi­ta­nji­ma.
– Ka­da je u pi­ta­nju URA ne­maj­te sum­nju, uko­li­ko do­đe do pro­mje­ne vla­sti mi će­mo se ve­o­ma br­zo do­go­vo­ri­ti. Ta­ko da sce­na­rio ko­tor­ski i bu­dvan­ski ni­je u op­ti­ca­ju. Što se nas ti­če ni u Ko­to­ru, a ni u Bu­dvi ni­je­smo koč­ni­ca za do­go­vor. Uko­li­ko se, ne daj bo­že, opo­zi­ci­ja ne do­go­vo­ri u tim op­šti­na­ma lič­no ću se za­la­ga­ti za boj­kot iz­bo­ra jer tu već do­la­zi­mo do po­li­tič­ke kri­ze, i o to­me će­mo se na­knad­no ogla­si­ti – na­gla­sio je Mi­lo­še­vić.
Kam­pa­nju će re­a­li­zo­va­ti pod slo­ga­nom „Po­to­nja URA za Nik­šić u struč­ne ru­ke”, a u okvi­ru pla­ni­ra­nih ak­tiv­no­sti upo­zna­će Nik­ši­ća­ne sa ne­u­spje­šnim ra­dom po­sto­je­će DPS vla­sti. Prof. dr Ta­tja­na Be­ča­no­vić na­gla­si­la je da taj gra­đan­ski po­kret ima struč­ne lju­de i pro­gram ko­jim pla­ni­ra­ju opra­vak Nik­ši­ća u sva­kom do­me­nu.
– Nik­ši­ća­ni će ima­ti ve­o­ma te­žak za­da­tak da se iz­bo­re sa vla­šću ko­ja je to­li­ko du­bo­ko pu­sti­la svo­je ko­ri­je­ne da je vr­lo te­ško čak i lju­di­ma ob­ja­sni­ti da im je te­ško. Ni­ko i ne že­li da pri­zna u ka­kvim uslo­vi­ma ži­vi, a u ta­kvim uslo­vi­ma kre­ta­ti u kam­pa­nju je isu­vi­še te­žak za­da­tak. Na­dam se da će nam sle­de­ća go­di­na po­če­ti mno­go bo­lje ne­go što je ova, i na­dam se i da će se za­vr­ši­ti po­bje­dom opo­zi­ci­je u gra­du pod Tre­bje­som – ka­za­la je ona.
Gra­đa­ni Nik­ši­ća, is­ta­kla je prof. dr Be­ča­no­vić, u ovom pe­ri­o­du po­seb­nu pa­žnju tre­ba da obra­te na obe­ća­nja vla­da­ju­ćeg DPS-a ko­ji će, kao što je i do­sad bio slu­čaj, is­ti­ca­ti „ka­ko su za­kr­pi­li uli­ce i ka­ko su nas usre­ći­li”.
– Ču­vaj­te se nji­ho­vog as­fal­ta, mno­go vi­še hva­ta ne­go uli­ce! De­fi­ni­tiv­no ne bi tre­ba­lo da raz­mi­šlja­mo o ne­kim uskim i krat­ko­roč­nim in­te­re­si­ma, ne­go bi tre­ba­lo ma­lo du­že da raz­mi­šlja­mo o svom gra­du. Oni ko­ji su ov­dje ugra­di­li či­tav svoj rad­ni vi­jek zna­ju do­bro o če­mu go­vo­rim. Ovo je bio je­dan od naj­moć­ni­jih gra­do­va u biv­šoj Ju­go­sla­vi­ji, sa­da ni­ti ima in­du­stri­je, ni­ti ima per­spek­ti­ve za mla­de lju­de. Mi im u sle­de­ćem svom ko­ra­ku nu­di­mo ne­ka rje­še­nja i, na­rav­no, za sve to će nam bi­ti po­treb­na po­moć i po­dr­ška gra­đa­na Nik­ši­ća – po­ru­či­la je Be­ča­no­vi­će­va.B.B.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"