Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Krapović dvije godine na čelu Opštine * Ko ne dolazi na sjednice ostaje bez plate * Bodrio Zvezdu u „Pioniru” * Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Habanera iz Atine donijela pehare * Komanskom mostu 5.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-12-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Daliborka Uljarević, izvršna direktorica CGO:
Država neprimjereno utiče na medijsko tržište i direktno finansijski podržava jedne, a diskriminiše druge medije.

Vic Dana :)

Doktore, treba mi potvrda da nisam sposoban za rad.- Aha. A šta vam fali?- Pa ta potvrda!


- Kako živiš? - pita prijatelj prijatelja.
- Luksuzno!
- Kako to?
- Pa jedem luk i lijem suze!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2016-12-23 PREDSJEDNIŠTVO DF-A POZIVA OPOZICIONE KOLEGE DA SE IZJASNE O NJIHOVOJ PLATFORMI ZA ZAJEDNIČKO DJELOVANJE Jedinstvom srušiti režim Istrajavanje na bojkotu, formiranje vlade i skupštine u sjenci, zajednička lista u Nikšiću i zajednički opozicioni kandidat za predsjedničke izbore 2018. godine predstavljaju pravi odgovor Đukanovićevom režimu i njegovim pokušajima da razbije opoziciono jedinstvo, naglašavaju iz Predsjedništva Demokratskog fronta
Pred­sjed­ni­štvo De­mo­krat­skog fron­ta po­zva­lo je ju­če pred­stav­ni­ke Ve­li­ke ko­a­li­ci­je Ključ, De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re i So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je da se zva­nič­no od­re­de o nji­ho­voj po­nu­đe­noj plat­for­mi da­ljeg za­jed­nič­kog dje­lo­va­nja opo­zi­ci­je.
– Pred­sjed­ni­štvo DF-a, u ci­lju na­stav­ka mi­ni­mum sa­gla­sja 39 opo­zi­ci­o­nih po­sla­ni­ka još jed­nom pod­sje­ća i po­zi­va pred­stav­ni­ke Ve­li­ke ko­a­li­ci­je Ključ, De­mo­kra­ta i SDP-a da se zva­nič­no od­re­de na po­nu­đe­nu plat­for­mu da­ljeg za­jed­nič­kog dje­lo­va­nja – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
Iz DF-a još jed­nom pod­sje­ća­ju da je nji­ho­va po­nu­da ostat­ku opo­zi­ci­je is­klju­či­vo ba­zi­ra­na na osno­vu pred­lo­ga ko­ji su fi­gu­ri­ra­li na za­jed­nič­kim sa­stan­ci­ma, a na­kon nji­ho­vog od­bi­ja­nja da opo­zi­ci­o­ne par­ti­je udru­že­no or­ga­ni­zu­ju de­mo­krat­ske pro­te­ste i šet­nje.
– Is­tra­ja­va­nje na boj­ko­tu, for­mi­ra­nje vla­de i skup­šti­ne u sjen­ci, za­jed­nič­ka li­sta u Nik­ši­ću i za­jed­nič­ki opo­zi­ci­o­ni kan­di­dat za pred­sjed­nič­ke iz­bo­re 2018. go­di­ne pred­sta­vlja­ju pra­vi od­go­vor Đu­ka­no­vi­će­vom re­ži­mu i nje­go­vim po­ku­ša­ji­ma da raz­bi­je opo­zi­ci­o­no je­din­stvo – na­gla­ša­va­ju iz Pred­sjed­ni­štva De­mo­krat­skog fron­ta.
Po­ru­ču­ju da su, oče­ku­ju­ći zva­ni­čan od­go­vor na nji­ho­vu po­nu­du od 9. de­cem­bra od Ve­li­ke ko­a­li­ci­je Ključ, De­mo­kra­ta i SDP-a, sprem­ni na sva­ki vid ko­mu­ni­ka­ci­je i even­tu­al­nih po­ja­šnje­nja.
– Ima­ju­ći u vi­du ozbilj­nost dru­štve­no-po­li­tič­kog tre­nut­ka u ko­jem se na­la­zi­mo, na­ja­vlje­ni eko­nom­sko-so­ci­jal­ni udar na naj­ra­nji­vi­je po­pu­la­ci­je u Cr­noj Go­ri, Pred­sjed­ni­štvo DF-a ape­lu­je na osta­tak opo­zi­ci­je da po­ka­že­mo jav­nu od­go­vor­nost kao al­ter­na­ti­va po­gub­noj vla­da­vi­ni DPS-a i da što pri­je do­go­vo­ri­mo prav­ce da­ljeg dje­lo­va­nja – za­klju­ču­je se u sa­op­šte­nju.
Iz So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je ne­dav­no su po­ru­či­li da je za njih pri­hva­tljiv sva­ki pred­log ko­ji će obez­bi­je­di­ti fer i slo­bod­ne iz­bo­re. Li­der SNP-a Sr­đan Mi­lić ka­zao je da je u si­tu­a­ci­ji te­ške po­li­tič­ke kri­ze ko­ja se sva­ko­dnev­no do­dat­no pro­du­blju­je pri­o­ri­tet stva­ra­nje uslo­va za ozbilj­na i od­go­vor­na rje­še­nja ko­ji­ma će se de­mo­krat­skim pu­tem iza­ći iz hro­nič­nog sta­nja dr­žav­nog uda­ra. Pod­sje­tio je da je je­dan od osnov­nih za­htje­va či­ta­ve opo­zi­ci­je ka ostva­re­nju tog ci­lja po­na­vlja­nje par­la­men­tar­nih iz­bo­ra i na­veo da Cr­na Go­ra ne mo­že se­bi do­zvo­li­ti luk­suz da te iz­bo­re pri­pre­ma­ju i or­ga­ni­zu­ju po­zna­ti ak­te­ri broj­nih afe­ra.
– Ta­kvim po­je­din­ci­ma i gru­pa­ma ni­je mje­sto u bi­lo ko­joj ko­mi­ni­star­skoj vla­di. Upra­vo za­to je po­treb­na pre­la­zna vla­da. Za nas je pri­hva­tljiv sva­ki pred­log ko­jim će se obez­bi­je­di­ti spro­vo­đe­nje slo­bod­nih i fer iz­bo­ra – na­gla­sio je Mi­lić.
Pred­lo­zi DF-a su dje­li­mič­no pri­hva­tlji­vi De­mo­kra­ta­ma. Ka­ko su ra­ni­je pre­ci­zi­ra­li, za De­mo­krat­sku Cr­nu Go­ru pri­hva­tlji­va je po­nu­da DF-a u ve­zi sa for­mi­ra­njem vla­de u sjen­ci. Na­gla­si­li su da ta ide­ja je­di­no ima smi­sla ako je svi opo­zi­ci­o­ni po­li­tič­ki su­bjek­ti pri­hva­te, jer je sin­hro­ni­zo­va­no dje­lo­va­nje 39 po­sla­ni­ka pri­o­ri­tet. Za De­mo­kra­te je ne­pri­hva­tlji­va ide­ja pre­la­zne vla­de ko­ja bi pod­ra­zu­mi­je­va­la i uče­šće DPS-a. Ka­ko obra­zla­žu, pri­hva­ta­njem ta­kve ide­je po­ga­zi­li bi obe­ća­nje da­to gra­đa­ni­ma da sa DPS-om ne­će ula­zi­ti u bi­lo ka­kve kom­bi­na­ci­je.V.R.


Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"