Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Krapović dvije godine na čelu Opštine * Ko ne dolazi na sjednice ostaje bez plate * Bodrio Zvezdu u „Pioniru” * Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Habanera iz Atine donijela pehare * Komanskom mostu 5.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-12-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Daliborka Uljarević, izvršna direktorica CGO:
Država neprimjereno utiče na medijsko tržište i direktno finansijski podržava jedne, a diskriminiše druge medije.

Vic Dana :)

Doktore, treba mi potvrda da nisam sposoban za rad.- Aha. A šta vam fali?- Pa ta potvrda!


- Kako živiš? - pita prijatelj prijatelja.
- Luksuzno!
- Kako to?
- Pa jedem luk i lijem suze!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2016-12-21 SKUPŠTINA AKCIONARA RUDNIKA UGLJA DONIJELA ODLUKU DA PODIGNE KREDIT KOD PRVE BANKE
Kod Aca se zadužuju 15 miliona
Rudnik uglja i Đukanović Kod Aca se zadužuju 15 miliona Prema nezvaničnim saznanjima, odluku će po odobrenju skupštine akcionara donijeti novoizabrani bord direktora na čelu sa Aleksandrom Mitrovićem, a imovina Rudnika uglja, čija se vrijednost procjenjuje na oko dvadeset miliona eura, biće založena pod hipoteku za kredit u iznosu od 15 miliona
Na­kon što je na sjed­ni­ci skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra Rud­ni­ka uglja pro­šle ne­dje­lje do­ni­je­ta od­lu­ka da se uz po­moć ban­kar­skog kre­di­ta ri­je­ši pi­ta­nje ban­kar­skih du­go­va i du­ga pre­ma dr­ža­vi za po­re­ze i do­pri­no­se, „Dan” ne­zva­nič­no sa­zna­je da će plje­valj­ska kom­pa­ni­ja kre­dit uze­ti od Pr­ve ban­ke, ko­ja je u vla­sni­štvu Aca Đu­ka­no­vi­ća. Pre­ma ne­zva­nič­nim sa­zna­nji­ma, ta­kvu od­lu­ku će po odo­bre­nju skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra do­ni­je­ti no­vo­i­za­bra­ni bord di­rek­to­ra na če­lu sa Alek­san­drom Mi­tro­vi­ćem, a imo­vi­na Rud­ni­ka uglja, či­ja se vri­jed­nost pro­cje­nju­je na oko dva­de­set mi­li­o­na eura, bi­će za­lo­že­na pod hi­po­te­ku za kre­dit u iz­no­su od 15 mi­li­o­na. Pre­ma do­bro upu­će­nom iz­vo­ru, Pr­va ban­ka će naj­vje­ro­vat­ni­je odo­bri­ti taj kre­dit, a po­sto­ji opa­snost da uko­li­ko do­đe do ka­šnje­nja sa ot­pla­tom zaj­ma ban­ka za­tra­ži uvo­đe­nje ste­ča­ja u Rud­nik uglja, od­no­sno da na ime du­ga pre­u­zme imo­vi­nu kom­pa­ni­je za­lo­že­nu pod hi­po­te­ku. Aco Đu­ka­no­vić je vla­snik 11 od­sto ak­ci­ja Rud­ni­ka, a u slu­ča­ju ne­u­red­ne ot­pla­te kre­di­ta, mo­gao bi da po­sta­ne i ve­ćin­ski vla­snik.
Opa­snost od mi­li­on­skog za­du­ži­va­nja ogle­da se u to­me da, uko­li­ko bi u na­red­noj go­di­ni Ter­mo­e­lek­tra­na sma­nji­la rad, a sa­mim tim i po­tre­be za uzi­ma­njem uglja, Rud­nik bi bio do­ve­den u ne­za­vi­dan po­lo­žaj. Ta­ko­đe, pre­ma tvrd­nja­ma iz­vo­ra „Da­na”, do­volj­no bi bi­lo da Ter­mo­e­lek­tra­na ob­u­sta­vi rad tri mje­se­ca, pa da Rud­nik za­pad­ne u kri­zu ko­ja bi za re­zul­tat ima­la ka­šnje­nje sa ot­pla­tom kre­di­ta.
Da je po­di­za­nje kre­di­ta iz­vje­sno sa­op­šte­no je iz Rud­ni­ka na­kon sjed­ni­ce skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra, odr­ža­ne pro­šle sed­mi­ce, ali de­ta­lji ni­je­su pre­ci­zi­ra­ni.
– Jed­no­gla­sno je usvo­jen i pred­log o uslo­vi­ma i na­či­nu iz­mi­re­nja oba­ve­za RUP-a pre­ma dr­ža­vi Cr­noj Go­ri, na osno­vu po­re­za i do­pri­no­sa i re­fi­nan­si­ra­nju di­je­la oba­ve­za dru­štva pre­ma ban­ka­ma, kroz kre­dit­no za­du­že­nje kom­pa­ni­je – na­vo­di se u sa­op­šte­nju kom­pa­ni­je ko­je je ob­ja­vlje­no na saj­tu.
Iz Rud­ni­ka su još jed­nom po­no­vi­li da je Ter­mo­e­lek­tra­na naj­bit­ni­ji part­ner Rud­ni­ka, kao i da je ova kom­pa­ni­ja ja­ko vri­jed­na, jer je u 2015. ostva­ri­la do­bit od 4,9 mi­li­o­na eura. Taj po­da­tak na­vo­di na sum­nju da se oko Rud­ni­ka uglja vri­je­di nad­mu­dri­va­ti i oti­ma­ti.
– Rud­nik uglja Plje­vlja pro­te­klu go­di­nu za­vr­šio je sa pro­iz­vod­njom u iz­no­su od 1.734.772 to­na uglja, što je 101,9 od­sto ostva­re­nja pla­na. Ta­ko­đe, is­po­ru­ka pre­ma naj­ve­ćem kup­cu TE Plje­vlja ostva­re­na je u iz­no­su ve­ćem od pla­ni­ra­nog – na­ve­de­no je u sa­op­šte­nju.
Bord di­rek­to­ra bi po pra­vi­lu tre­ba­lo da za­tra­ži po­nu­de za kre­dit i kod dru­gih ko­mer­ci­jal­nih ba­na­ka
U Rud­ni­ku uglja ita­li­jan­ska kom­pa­ni­ja A2A ima vla­sni­štvo nad 39 od­sto ak­ci­ja, dr­ža­va Cr­na Go­ra 31 od­sto, Aco Đu­ka­no­vić 11 od­sto, a osta­tak ka­pi­ta­la je u ru­ka­ma ma­njin­skih ak­ci­o­na­ra, ko­ji prak­tič­no ne­ma­ju ni­ka­kog uti­ca­ja na rad i upra­vlja­nje kom­pa­ni­jom.
Na pi­ta­nja „Da­na” ve­za­no za kre­dit­no za­du­že­nje od 15 mi­li­o­na ju­če ni­je­su od­go­vo­ri­li ni iz Rud­ni­ka, ni iz Pr­ve ban­ke.B. Je.


Neo­bi­čan pri­ti­sak

Do ove go­di­ne na Rud­nik uglja ni­je vr­šen to­li­ki pri­ti­sak zbog po­re­skog du­ga po osno­vu po­re­za i do­pri­no­sa na za­ra­de, iako je vi­še­mi­li­on­ski dug na­stao u pret­hod­nim go­di­na­ma. Pri­ti­sak na Rud­nik zbog ne­pla­će­nih po­re­za stvo­ren je ka­da se biv­ši pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić, brat Aca Đu­ka­no­vi­ća spre­mao da ode sa po­zi­ci­je pred­sjed­ni­ka Vla­de.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"