Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Roganović osumnjičen za lažne dojave * Damjanović: Neću vratiti mandat SNP: Ne valja mu partija, ali valjaju mandat i Prva banka * Cetinjanin ranjen u vrat * Čudotvorac sabrao hiljade vjernika * Mlađi smo nego što smo mislili * Roganović osumnjičen za lažne dojave * Krst Svetog Jovana Vladimira štiti Crnu Goru
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-05-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik URA :
Ni nakon dvije godine gradnje nemamo nijedan metar autoputa. Svaki treći euro u budžetu je pozajmljen, a tek nas čeka zaduživanje za autoput jer je dosad povučeno 200 miliona eura.

Vic Dana :)

Potrošnja
Prodavac automobila objašnjava plavuši:
- Ovaj automobil troši u gradu 8 litara, a na otvorenom troši 6 litara.
Ova ga iznenađeno upita:
- Molim Vas, pa kako auto zna da li je u gradu ?!

Fata: Šta bi ti, bolan, volio da sam ja?Mujo: Kalendar.Fata: Što, je l‘ da me gledaš svaki dan?Mujo: Ne, nego da te mijenjam svake godine!

Sjedi baba u autobusu preko puta nekog momka. On žvaće žvaku, a baba će: - Džabe ti meni pričaš, sinko, ja tebe ništa ne čujem..Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2017-05-12 ČELNICI AKCIONARSKIH DRUŠTAVA PROFESIONALIZACIJOM FUNKCIJA VIŠESTRUKO POVEĆAVAJU SVOJA PRIMANJA
Plate direktora kao premijeru
Radović Plate direktora kao premijeru Prvi predsjednik borda direktora kojem je ta funkcija profesionalizovana nakon 2012. godine, kada su naknade drastično smanjene u okviru mjera štednje, jeste Saša Radović, prvi čovjek Budvanske rivijere. Njegova plata je sa 480 eura povećana na 2.160 eura, što je za 80 eura manje od plate premijera
Sma­nje­nje na­kna­da pred­sjed­ni­ku i čla­no­vi­ma od­bo­ra di­rek­to­ra u dr­žav­nim pred­u­ze­ći­ma bi­la je jed­na od kri­znih mje­ra Vla­de iz 2012. go­di­ne, ali se ta mje­ra po­la­ko, na ma­la vra­ta, po­vla­či. Pr­vi pred­sjed­nik bor­da di­rek­to­ra ko­jem je ta funk­ci­ja pro­fe­si­o­na­li­zo­va­na, či­me mu je dra­stič­no po­ve­ća­na pla­ta, je­ste Sa­ša Ra­do­vić, pred­sjed­nik od­bo­ra di­rek­to­ra Bu­dvan­ske ri­vi­je­re.
Ra­do­vić je ne­dav­no pri­ja­vio pri­ma­nja Agen­ci­ji za an­ti­ko­rup­ci­ju i u svom imo­vin­skom kar­to­nu na­veo da od sep­tem­bra pro­šle go­di­ne pri­ma pla­tu od 2.160 eura. Do ta­da je imao na­kna­du u vi­si­ni pro­sječ­ne pla­te u dr­ža­vi od 480 eura. Nje­go­va pla­ta od 2.160 eura za sa­mo 80 eura je ma­nja od za­ra­de pre­mi­je­ra Du­ška Mar­ko­vi­ća.
Ak­ci­o­na­ri Bu­dvan­ske ri­vi­je­re, gdje Vla­da ima oko 56 od­sto udje­la, kra­jem mar­ta su usvo­ji­li od­lu­ku o utvr­đi­va­nju mje­seč­ne na­kna­de za rad čla­no­va od­bo­ra di­rek­to­ra. „Dan”, me­đu­tim, ni­je uspio da do­bi­je po­da­tak ko­li­ko će sa­da iz­no­si­ti na­kna­de ili za­ra­de čla­no­va od­bo­ra di­rek­to­ra te kom­pa­ni­je.
Pro­fe­si­o­na­li­za­ci­ju po­zi­ci­je pred­sjed­ni­ka po­ku­ša­la je da uve­de i Da­li­bor­ka Pe­jo­vić u Mon­te­ne­gro­er­laj­nzu, me­đu­tim, Vla­da je od­bi­la njen za­htjev, a na is­toj skup­šti­ni ak­ci­o­na­ra je i smje­ni­la sa te po­zi­ci­je.
Po­li­ti­ka na­kna­da čla­no­va od­bo­ra di­rek­to­ra bi­će i jed­na od ta­ča­ka na skup­šti­ni ak­ci­o­na­ra Plan­ta­ža kra­jem ju­na.
Eko­no­mi­sta Mla­den Bo­ja­nić je oci­je­nio da je pro­fe­si­o­na­li­za­ci­ja mje­sta pred­sjed­ni­ka od­bo­ra di­rek­to­ra još je­dan u ni­zu kre­a­tiv­nih po­te­za ove vla­sti, ko­ji ima za cilj pu­nje­nje dže­po­va par­tij­skih funk­ci­o­ne­ra i po­slu­šni­ka.
– Ka­da bi vlast bi­la bar upo­la kre­a­tiv­na u ci­lju obez­bje­đe­nja bo­ljih uslo­va za ži­vot svih gra­đa­na, on­da bi­smo ima­li ure­đe­nu dr­ža­vu i sreć­ne gra­đa­ne – iz­ja­vio je Bo­ja­nić.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, pro­fe­si­o­na­li­za­ci­ja funkcije pred­sjed­ni­ka od­bo­ra di­rek­to­ra ni­je u du­hu Za­ko­na o pri­vred­nim dru­štvi­ma ko­jim se ure­đu­ju pra­va i oba­ve­ze or­ga­na upra­vlja­nja – od­bo­ra di­rek­to­ra i iz­vr­šnog di­rek­to­ra.
– Svje­sno se pra­vi kon­fu­zi­ja u od­no­su na oba­ve­ze i od­go­vor­no­sti or­ga­na upra­vlja­nja pri­vred­nih dru­šta­va. Me­đu­tim, ovu vlast je­di­no in­te­re­su­je uhlje­blje­nje svo­jih ka­dro­va, pa se i po­na­ša is­klju­či­vo u tom prav­cu. Ova­kve od­lu­ke ne­ma­ju ve­ze ni sa čim dru­go – re­kao je Bo­ja­nić.
On je is­ta­kao da tre­ba bi­ti ve­o­ma oba­zriv u oda­bi­ru i na­gra­đi­va­nju or­ga­na upra­vlja­nja dr­žav­nih kom­pa­ni­ja.
– Kao rje­še­nje vi­dim pred­vi­đa­nje bo­nu­sa uko­li­ko dru­štvo ostva­ri do­bre po­slov­ne i fi­nan­sij­ske re­zul­ta­te. Narav­no i od­go­vor­nost uko­li­ko se de­si su­prot­no – za­klju­čio je Bo­ja­nić.
Bu­dvan­ska ri­vi­je­ra je la­ni ostva­ri­la do­bit od mi­li­on eura i ak­ci­o­na­ri su iz­gla­sa­li od­lu­ku da se čla­no­vi­ma od­bo­ra di­rek­to­ra is­pla­ti i bo­nus od če­ti­ri pro­sječ­ne pla­te u dr­ža­vi.D.M.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"