Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Roganović osumnjičen za lažne dojave * Damjanović: Neću vratiti mandat SNP: Ne valja mu partija, ali valjaju mandat i Prva banka * Cetinjanin ranjen u vrat * Čudotvorac sabrao hiljade vjernika * Mlađi smo nego što smo mislili * Roganović osumnjičen za lažne dojave * Krst Svetog Jovana Vladimira štiti Crnu Goru
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-05-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik URA :
Ni nakon dvije godine gradnje nemamo nijedan metar autoputa. Svaki treći euro u budžetu je pozajmljen, a tek nas čeka zaduživanje za autoput jer je dosad povučeno 200 miliona eura.

Vic Dana :)

Potrošnja
Prodavac automobila objašnjava plavuši:
- Ovaj automobil troši u gradu 8 litara, a na otvorenom troši 6 litara.
Ova ga iznenađeno upita:
- Molim Vas, pa kako auto zna da li je u gradu ?!

Fata: Šta bi ti, bolan, volio da sam ja?Mujo: Kalendar.Fata: Što, je l‘ da me gledaš svaki dan?Mujo: Ne, nego da te mijenjam svake godine!

Sjedi baba u autobusu preko puta nekog momka. On žvaće žvaku, a baba će: - Džabe ti meni pričaš, sinko, ja tebe ništa ne čujem..Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2017-05-12 NA HITNOJ SJEDNICI PARLAMENTA BUDVE FORMIRANI SKUPŠTINSKI ODBORI
Crnogorska obezbijedila kvorum
SO Budva (Foto: Portal Vijesti) Crnogorska obezbijedila kvorum Predsjednik Crnogorske i odbornik Dragan Purko Ivančević rekao je da su na sjednici zakazanoj po hitnom postupku na dnevnom redu bila pitanja koja su bitna za grad i kako bi se na zakonit način donosile odluke
BU­DVA - Od­bor­ni­ci opo­zi­ci­o­ne Cr­no­gor­ske po­no­vo su omo­gu­ći­li vla­da­ju­ćoj bu­dvan­skoj ko­a­li­ci­ji (De­mo­kra­te,DF, SNP, De­mos SDP, URA i LP) da ima­ju kvo­rum i odr­že sjed­ni­cu lo­kal­nog par­la­men­ta ko­ja je za­ka­za­na po hit­nom po­stup­ku. Sjed­ni­ci, na či­jem su se dnev­nom re­du na­šla ime­no­va­nja čla­no­va skup­štin­skih od­bo­ra, ni­je­su pri­su­stvo­va­li opoz­ci­o­ni od­bor­ni­ci DPS-a, a uoči po­čet­ka ras­pra­ve i od­bor­ni­ca So­ci­jald­me­o­kra­ta Mi­le­na Ra­ič­ko­vić na­pu­sti­la je skup­štin­sko za­si­je­da­nje uz obra­zlo­že­nje da je pre­kr­šen Po­slov­nik o ra­du, jer je sjed­ni­ca za­ka­za­na po hit­nom po­stup­ku, a da za to ne­ma ute­me­lje­nja u skup­štin­skim ak­ti­ma.
Ka­ko je ne­za­vi­sni od­bor­nik Ste­van Dža­ko­vić, kao i na pro­šlom za­sje­da­nju, bio od­su­tan, to je u sa­li bi­lo 16 od­bor­ni­ka vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je, od­no­sno ne­do­sta­jao im je je­dan ka­ko bi ima­li kvo­rum, jer Skup­šti­na op­šti­ne bro­ji 33 od­bor­nič­ka man­da­ta.
Od­bor­ni­ci Cr­no­gor­ske i ovo­ga pu­ta su osta­li u skup­štin­skoj sa­li, i kao pret­hod­nog pu­ta to obra­zlo­ži­li nji­ho­vim prin­ci­pi­jel­nim sta­vom da su se za­la­ga­li za pro­mje­ne u Bu­dvi, te da ne že­le da op­stru­i­ra­ju, već po­mog­nu da se kon­sti­tu­i­še vlast i na­po­kon poč­ne da rje­ša­va na­go­mi­la­ne pro­ble­me.
Pred­sjed­nik Cr­no­gor­ske i od­bor­nik Dra­gan Pur­ko Ivan­če­vić po­ja­snio je da je upra­vo nji­ho­va par­ti­ja in­si­sti­ra­la da se iz­vr­ši po­pu­nja­va­nje skup­štin­skih od­bo­ra, ka­ko bi se na za­ko­nit na­čin do­no­si­le od­lu­ke, ali isto ta­ko upu­tio i za­mjer­ku na po­na­ša­nje ak­tul­ne vla­sti.
-Mi sve ra­di­mo da se kon­sti­tu­i­šu od­bo­ri, jav­na pred­u­ze­ća, usta­no­ve… Mi je­smo opo­zi­ci­ja, ko­ja je za­in­te­re­so­va­na da se de­se pro­mje­ne, ali pri­je sve­ga da se te pro­mje­ne de­se u kva­li­te­tu. Za­to mo­ram i da upu­tim za­mjer­ku ak­tu­el­noj vla­sti. Spo­ro se tran­sfor­mi­še­te iz opo­zi­ci­o­ne va­ri­jan­te u lju­de ko­ji tre­ba da raz­mi­šlja­ju o raz­vo­ju, pro­spe­ri­te­tu ovo­ga gra­da. Sa­da ste u dru­goj ulo­zi, gdje mo­ra­te da raz­mi­šlja­te o vo­đe­nju gra­da. Mo­ra­te da na­po­kon shva­ti­te da ni­je­ste opo­zi­ci­ja, da vi­še ni­je pred­iz­bor­na kam­pa­nja, da ni­ste NVO sek­tor – ka­zao je Ivan­če­vić.
Ka­ko je pre­nio por­tal „Vi­je­sti”, Ivan­če­vić je re­kao da su na sjed­ni­ci za­ka­za­noj po hit­nom po­stup­ku na dnev­nom re­du bi­la pi­ta­nja ko­ja su bit­na za grad.
To što je sjed­ni­ca za­ka­za­na po hit­nom po­stup­ku, šef par­la­men­ta Đor­đi­je Vu­jo­vić je obra­zlo­žio ocje­nom da je upra­vo ti­me iza­šao u su­sret zah­ti­je­vi­ma opo­zi­ci­o­nih par­ti­ja ko­je su in­sti­ra­le da se kon­ci­pi­ra­ju od­bo­ri.
Bo­že­na Je­lu­šić iz ko­a­li­ci­je URA-SDP-LP po­dr­ža­la je pred­log Cr­no­gor­ske da se or­ga­ni­zu­je po­seb­na sjed­ni­ca na ko­joj bi se ras­pra­vlja­lo o pri­pre­mlje­no­sti za tu­ri­stič­ku se­zo­nu.M.V.


DPS boj­ko­tu­je par­la­ment

Iz bu­dvan­skog od­bo­ra DPS-a ka­za­li su da je jav­nost iz sjed­ni­ce u sjed­ni­cu lo­kal­nog par­la­men­ta svje­dok kon­stant­nih prav­nih ma­hi­na­ci­ja ko­ji­ma se slu­ži no­va vla­da­ju­ća ko­a­li­ci­ja. Ka­ko su na­ve­li u sa­op­šte­nju, i po­red upo­zo­re­nja OO DPS-a Bu­dva o zlo­u­po­tre­ba­ma ko­je se spro­vo­de sa­zi­va­njem sjed­ni­ca po hit­nom po­stup­ku, na dnev­nom re­du opet bi­la hit­na pi­ta­nja.
- Klub od­bo­r­ni­ka DPS-a Bu­dva od­lu­čio je da ne pri­su­stvu­je ova­kvim sjed­ni­ca­ma, či­ji je po­vod hit­no­sti neo­sno­van i ne­u­te­mljen u za­ko­nu, sta­tu­tu i po­slov­ni­ku SO Bu­dva. Ovog pu­ta su sa­zva­li hit­nu sjed­ni­cu da bi ime­no­va­li čla­no­ve skup­štin­skih od­bo­ra. Pred­sjed­nik Skup­šti­ne op­šti­ne Đor­đi­je Vu­jo­vić po­no­sno je iz­ja­vio da je sjed­ni­ca sa­zva­na po hit­nom po­stup­ku da bi od­bo­ri mo­gli da funk­ci­o­ni­šu. Za­pra­vo, či­nje­ni­ca je da su nji­ho­vi funk­ci­o­ne­ri po­hr­li­li ka svo­jim obe­ća­nim fo­te­lja­ma, ne mi­sle­ći na to da su oni osta­vi­li od­bo­re bez kvo­ru­ma – po­ru­či­li su iz DPS-a.
Ka­za­li su da je sjed­ni­cu Od­bo­ra za iz­bor i ime­no­va­nja odr­ža­na bez kvo­ru­ma, tač­ni­je sa dva čla­na od­bo­ra, s ob­zi­rom na to da pod­no­še­njem ostav­ke na mje­sto od­bor­ni­ka u SO Bu­dva, Lu­ci­ja Đu­ra­ško­vić i Jo­van Gre­go­vić vi­še ni­su čla­no­vi po­me­nu­tog od­bo­ra.
- O svim va­šim ne­za­ko­no­tio pred­u­ze­tim rad­nja­ma i is­po­lja­va­nju ne­pri­ko­sno­ve­ne sa­mo­vo­lje pri vr­še­nju od­go­vor­nih lo­kal­nih funk­ci­ja, DPS je pod­ni­je­la pri­ja­ve pred nad­le­žnim dr­žav­nim or­ga­ni­ma – pi­še u sa­op­šte­nju.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"