Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U ZIKS-u spriječen atentat na „kavčane” * Vanja Đurišić priveden, porodica se zabarikadirala * Uvrede, prijetnje, pa skidanje imuniteta * Bojkotom branimo Ustav * Putin nudio Klintonu članstvo Rusije u NATO * Makronova partija ostvarila većinu * Nepovjerljivost
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
VLADIMIR JOKIĆ, GRADONAČELNIK KOTORA :
Za sve što se tiče budućih događaja izgleda mogu da se interesujem kod tajnovidca, koji obavlja funkciju ministra saobraćaja.

Vic Dana :)

Dođe mucavac kod doktora i kaže:
- Dddoktore, imam ppproblema sa ssspavanjem. Vvvidite, ssstalno ssanjam ppiliće i takko sssu gggglasni da ne mogu mirno dda ssspavam.
- Pa lijepo ih potjerajte.
- Pppa ja imm kkkažem iš, ppa ih 15 ode, ali ih 15 ostane.
- Pa recite im ponovo iš.
- Kkkažem im ja ponovo iš, pa ih ossam ode, a ossstane sssedam.
- Potjerajte ih ponovo.
- Pppa ja oppet kkažem iš, pa ih šššessst ode, a osstane jedno, jedddno mmmalo crno, koje je najnajglasnije.
- Ma, otjerajte ga u materinu onda!
- Pppa ja mu veliiim idi u pipipi... I onda mi se svi ostali vrate!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-06-12 DIREKCIJA ZA SAOBRAĆAJ SKLOPILA PROŠLE GODINE NAJVIŠE UGOVORA SA PODGORIČKOM KOMPANIJOM
„Bemaksu” iz državne kase 14,2 miliona eura
Mehanizacija „Bemaksa” „Bemaksu” iz državne kase 14,2 miliona eura U godišnjem izvještaju o javnim nabavkama Direkcije za saobraćaj navodi se da su sa „Bemaksom” prošle godine sklopili šest ugovora „Bemaks” i „Tehnoput–MNE” glavni su izvođači najvrednijih projekata putne infrastrukture, jer je od 36 miliona eura potrošenih u 2016. njima za radove dato preko 28 miliona
Di­rek­ci­ja za sa­o­bra­ćaj Mi­ni­star­stva sa­o­bra­ća­ja is­pla­ti­la je to­kom pro­te­kle go­di­ne 14.282.812 eura kon­troverznoj pod­go­rič­koj kom­pa­ni­ji „Be­maks”, po­ka­zu­je iz­vje­štaj o jav­nim na­bav­ka­ma te in­sti­tu­ci­je ko­jom ru­ko­vo­di Sa­vo Pa­ra­ča. U tom do­ku­men­tu se na­vo­di da je sa „Be­ma­som” sklo­plje­no šest ugo­vo­ra.
Naj­vred­ni­ji po­sao ugo­vo­ren je u ja­nu­a­ru 2016., a od­no­si se na re­kon­struk­ci­ju ma­gi­stral­nog pu­ta M-2 Pe­tro­vac–Pod­go­ri­ca, či­ja je vri­jed­nost 4.696.396 eura. U sep­tem­bru je „Be­mak­su” po­vje­re­na re­kon­struk­ci­ja re­gi­o­nal­nog pu­ta R-20 Be­ra­ne–Tr­pe­zi–Ka­la­če, di­o­ni­ca Be­ra­ne–Pet­nji­ca, vri­jed­na 3.442.593 eura.
Pod­go­rič­ka kom­pa­ni­ja je iz dr­žav­ne ka­se do­bi­la još 2.926.617 eura za grad­nju kru­žnog to­ka na ma­gi­stral­nom pu­tu Pod­go­ri­ca–Ce­ti­nje–Bu­dva, lo­ka­li­tet Uli­ći. Iz dr­žav­nog bu­dže­ta iz­dvo­je­no je i 1.346.296 eura za re­kon­struk­ci­ju ma­gi­stral­nog pu­ta Ce­ti­nje–Bu­dva, di­o­ni­ca Ugnji–Ob­zo­vi­ca, a te ra­do­ve je iz­vo­dio „Be­maks”.
Ta fir­ma je sklo­pi­la još dva ugo­vo­ra sa Di­rek­ci­jom za so­bra­ćaj či­ja je vri­jed­nost 994.381 i 876.529 eura, a u pi­ta­nju je sanacija as­falt­nih ko­lo­vo­za za put­ne prav­ce u sek­ci­ji „Pod­go­ri­ca” i re­kon­struk­ci­ju pu­ta Tu­zi–Pljo­če.
Di­rek­ci­ja je ob­ja­vi­la da je če­ti­ri ugo­vo­ra sklo­pi­la sa fir­mom „Teh­no­put–MNE” či­ja je ukup­na vri­jed­nost 14.187.679 eura. Naj­vred­ni­ji po­sao je bio re­kon­struk­ci­ji ma­gi­stral­nog pu­ta Ce­ti­nje–Bu­dva, di­o­ni­ca Bra­ji­ći–Lap­či­ći, za ko­ju je „Teh­no­pu­tu–MNE” pla­će­no 7.599.999 eura.
Za re­kon­struk­ci­ju pu­ta Pe­tro­vi­ći–Vra­će­no­vi­ći–De­le­u­ša pla­će­no im je 3.588.000, a za ra­do­ve u tu­ne­lu Me­ka­vac do­bi­li su dva mi­li­o­na. „Teh­no­pu­tu–MNE” is­pla­će­no je i 840.132 eura za re­kon­struk­ci­ju osam mo­sto­va na re­gi­o­nal­nom pu­tu Sli­je­pač most–Pa­vi­no Po­lje.
Su­de­ći pre­ma iz­vje­šta­ju Di­rek­ci­je, „Be­maks” i „Teh­no­put–MNE” glav­ni su iz­vo­đa­či naj­vred­ni­jih pro­je­ka­ta ko­ji se od­no­se na put­nu in­fra­struk­tu­ru, jer je od 36 mi­li­o­na eura po­tro­še­nih u 2016. nji­ma za ra­do­ve da­to pre­ko 28 mi­li­o­na.
Osta­tak je pri­pao fir­ma­ma „Cr­na­go­ra­put”, „Me­ha­ni­za­ci­ja i pro­gra­mat”, „Hi­dro­kop”, kao i pred­u­ze­ći­ma ko­je se ba­ve po­slo­vi­ma nad­zo­ra.
„Dan” je ra­ni­je ob­ja­vio da je ukup­na imo­vi­na pod­go­rič­kih fir­mi „Be­maks” i nje­nog glav­nog part­ne­ra „Ge­neks” vri­jed­na 123.374.379 eura. To su po­ka­za­li po­da­ci do­sta­vlje­ni Po­re­skoj upra­vi Cr­ne Go­re.
Pre­ma zva­nič­nim po­da­ci­ma do­sta­vlje­nim Po­re­skoj upra­vi, ukup­na imo­vi­na fir­me „Be­maks” iz Pod­go­ri­ce je 112.959.754 eura, a pod­go­rič­ke kom­pa­ni­je „Ge­neks” 10.414.625.
Po­da­ci za „Be­maks” po­ka­zu­ju da ta fir­ma ima pre­ko 62 mi­li­o­na obrt­nih sred­sta­va, a vi­še od 14 mi­li­o­na ka­te­go­ri­sa­no je kao „za­li­he”. Pri­ja­vlje­na su i po­tra­ži­va­nja, kao i in­ve­sti­ci­o­ne ne­kret­ni­ne, či­ja je vri­jed­nost pre­ko mi­li­on i 600 hi­lja­da eura.
„Be­maks” je u po­sled­njih ne­ko­li­ko go­di­na jed­na od naj­pro­fi­ta­bil­ni­jih i naj­an­ga­žo­va­ni­jih gra­đe­vin­skih fir­mi u Cr­noj Go­ri.
Zva­nič­no, osni­vač i sto­po­stot­ni vla­snik i di­rek­tor ovog pred­u­ze­ća je Ve­se­lin Ko­va­če­vić, što se vi­di i u re­gi­stru pri­vred­nih su­bje­ka­ta.M.S.


Mi­mo ten­de­ra oti­šlo 174.000

Di­rek­ci­ja za sa­o­bra­ćaj pri­ja­vi­la je Upra­vi za jav­ne na­bav­ke da su bez ten­der­skih pro­ce­du­ra po­tro­ši­li 174.433 eura. Taj iz­nos je u za­kon­skim okvi­ri­ma i ni­je­su pre­kr­ši­li Za­kon o jav­nim na­bav­ka­ma.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"