Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U ZIKS-u spriječen atentat na „kavčane” * Vanja Đurišić priveden, porodica se zabarikadirala * Uvrede, prijetnje, pa skidanje imuniteta * Bojkotom branimo Ustav * Putin nudio Klintonu članstvo Rusije u NATO * Makronova partija ostvarila većinu * Nepovjerljivost
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
VLADIMIR JOKIĆ, GRADONAČELNIK KOTORA :
Za sve što se tiče budućih događaja izgleda mogu da se interesujem kod tajnovidca, koji obavlja funkciju ministra saobraćaja.

Vic Dana :)

Dođe mucavac kod doktora i kaže:
- Dddoktore, imam ppproblema sa ssspavanjem. Vvvidite, ssstalno ssanjam ppiliće i takko sssu gggglasni da ne mogu mirno dda ssspavam.
- Pa lijepo ih potjerajte.
- Pppa ja imm kkkažem iš, ppa ih 15 ode, ali ih 15 ostane.
- Pa recite im ponovo iš.
- Kkkažem im ja ponovo iš, pa ih ossam ode, a ossstane sssedam.
- Potjerajte ih ponovo.
- Pppa ja oppet kkažem iš, pa ih šššessst ode, a osstane jedno, jedddno mmmalo crno, koje je najnajglasnije.
- Ma, otjerajte ga u materinu onda!
- Pppa ja mu veliiim idi u pipipi... I onda mi se svi ostali vrate!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-06-11 SPECIJALNO TUŽILAŠTVO STAVILO TAČKU NA IZGRADNJU ŠETALIŠTA U PETROVCU, NALAZI VJEŠTAKA POTVRDILI NJIHOVE SUMNJE
Rađenovića optužuju za 7,5 miliona eura
Rađenovića optužuju za 7,5 miliona eura
Biv­ši gra­do­na­čel­nik Bu­dve La­zar Ra­đe­no­vić do kra­ja mje­se­ca bi­će op­tu­žen za mi­li­on­ske mal­ver­za­ci­je u iz­grad­nji še­ta­li­šta u Pe­trov­cu, po­tvr­đe­no je „Da­nu” iz Spe­ci­jal­nog tu­ži­la­štvu. Na­laz vje­šta­ka, ko­ji je pro­šle ne­dje­lje sti­gao u tu­ži­la­štvo, po­tvr­dio je sum­nju is­tra­ži­te­lja da je Ra­đe­no­vić naj­od­go­vor­ni­ji za mal­ver­za­ci­je ve­za­no za iz­grad­nju še­ta­li­šta. Is­tra­gom su ob­u­hva­će­ni i Dra­gan Ma­ro­vić, ta­da­šnji šef Se­kre­ta­ri­ja­ta za in­ve­sti­ci­je, i Mi­len­ko Me­di­go­vić, pot­pred­sjed­nik Op­šti­ne u to vri­je­me, ko­ji je bio nad­le­žan za Pe­tro­vac.
Grad­nja še­ta­li­šta u Pe­trov­cu gra­đa­ne je ko­šta­la 7.500.000 eura, iako je pr­vo­bit­no bi­lo pla­ni­ra­no da ko­šta tri­put ma­nje.
Ka­ko nam je po­tvr­đe­no, na­la­zi vje­šta­ka gra­đe­vin­ske i eko­nom­ske stru­ke su za­vr­še­ni i pre­da­ti tu­ži­o­cu, a po­tvr­di­li su sum­nju da je bi­lo zlo­u­po­tre­be slu­žbe­nog po­lo­ža­ja La­za­ra Ra­đe­no­vi­ća, ko­ji je bio naj­od­go­vor­ni­je li­ce za taj po­sao. U to vri­je­me na če­lu Se­kre­ta­ri­ja­ta za in­ve­sti­ci­je Bu­dva bio je Dra­gan Ma­ro­vić, ro­đe­ni brat Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća.
U po­me­nu­toj is­tra­zi već je sa­slu­šan i Raj­ko Ku­lja­ča, ne­ka­da­šnji pr­vi čo­vjek Op­šti­ne Bu­dva, ko­ji je is­tra­ži­te­lji­ma is­pri­čao svo­ja sa­zna­nja o toj in­ve­sti­ci­ji.
Pr­vo­bit­no je bi­lo pred­vi­đe­no da se še­ta­li­šte od 800 me­ta­ra ra­di bu­dže­tom od dva mi­li­o­na eura, da bi se na­knad­nim anek­si­ma sa fir­mom „Udar­nik” do­šlo do 7,5 mi­li­o­na eura. Ka­sni­je je i Mor­sko do­bro uče­stvo­va­lo sa do­dat­nih po­la mi­li­o­na eura, a še­ta­li­šte ni do da­nas ni­je u pot­pu­no­sti za­vr­še­no. Sa­mo iz­grad­nja jav­nog to­a­le­ta na še­ta­li­štu je ko­šta­la gra­đa­ne 278.000 eura.
– Pri­ku­plje­no je do­volj­no do­ka­za ko­ji pot­kre­plju­ju sum­nje is­tra­ži­te­lja da se ra­di o zlo­u­po­tre­bi slu­žbe­nog po­lo­ža­ja. Na­laz vje­ša­ta­ka je to i po­tvr­dio, i bi­će po­dig­nu­ta kri­vič­na pri­ja­va pro­tiv La­za­ra Ra­đe­no­vi­ća, kao i još naj­ma­nje tri oso­be, ta­da­šnjih funk­ci­o­ne­ra i slu­žbe­ni­ka Op­šti­ne Bu­dva – sa­op­štio je naš sa­go­vor­nik, ko­ji je uklju­čen u is­tra­gu.
Po­sao iz­grad­nje še­ta­li­šta i ure­đe­nja grad­skog par­ka do­bi­la je na ten­de­ru 2008. go­di­ne nik­šić­ka gra­đe­vin­ska kom­pa­ni­ja Udar­nik. Grad­nja je ugru­bo za­vr­šna u lje­to sle­de­će go­di­ne, ka­da je po­če­la fi­nan­sij­ska kri­za u Op­šti­ni.
Ka­ko su me­di­ji pi­sa­li, pri­je tri i po go­di­ne po­no­vo je ras­pi­san ten­der za za­vr­še­tak še­ta­li­šta, na ko­me je pre­o­sta­lo da se po­sta­ve ka­me­ne plo­če. Pre­ma zva­nič­nim po­da­ci­ma Se­kre­ta­ri­ja­ta za in­ve­sti­ci­je, iz­grad­nja še­ta­li­šta bez po­plo­ča­va­nja ko­šta­la je 6.063.286 eura, dok su ra­do­vi na po­plov­ča­nju ko­šta­li do­dat­nih 1,45 mi­li­o­na. Ka­ko se na­vo­di u iz­vje­šta­ju iz­ve­de­nih ra­do­va op­štin­skog se­kre­ta­ri­ja­ta, pri­prem­ni ra­do­vi na še­ta­li­štu ko­šta­li su 425.000, a ze­mlja­ni 1.600.000 eura.
Šte­li­šte je, ka­da se upo­re­de broj­ke, vi­še ko­šta­lo i od grad­nje pla­toa na Ja­zu, do­njeg bu­le­va­ra, i broj­nih in­fra­struk­tur­nih obje­ka­ta u toj op­šti­ni.
Od­bor­ni­ci opo­zi­ci­je u lo­kal­nom par­la­men­tu iz re­do­va ta­da je­din­stve­nog SNP-a od pr­vog da­na su uka­zi­va­li na sum­nji­ve mi­li­on­ske tran­sak­ci­je u ovom po­slu. Oni su još 2011. go­di­ne tra­ži­li od ta­da­šnjeg spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca Đur­đi­ne Iva­no­vić da po­dig­ne op­tu­žni­ce pro­tiv ta­da­šnjih čel­ni­ka bu­dvan­ske op­šti­ne, ko­ji su i ugo­vo­ri­li taj sum­njiv po­sao, ali se to ni­je de­si­lo.
D.ŽIV­KO­VIĆ

U Spu­žu zbog dru­gih dje­la
La­zar Ra­đe­no­vić se od ma­ja pro­šle go­di­ne na­la­zi u Spu­žu na iz­dr­ža­va­nju ka­zne od tri go­di­ne i osam mje­se­ci zbog mal­ver­za­ci­ja u pred­me­tu Ko­šljun. U Spu­žu je i Dra­gan Ma­ro­vić, ko­ji iz­le­ža­va ka­znu od 13 mje­se­ci.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"