Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U ZIKS-u spriječen atentat na „kavčane” * Vanja Đurišić priveden, porodica se zabarikadirala * Uvrede, prijetnje, pa skidanje imuniteta * Bojkotom branimo Ustav * Putin nudio Klintonu članstvo Rusije u NATO * Makronova partija ostvarila većinu * Nepovjerljivost
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
VLADIMIR JOKIĆ, GRADONAČELNIK KOTORA :
Za sve što se tiče budućih događaja izgleda mogu da se interesujem kod tajnovidca, koji obavlja funkciju ministra saobraćaja.

Vic Dana :)

Dođe mucavac kod doktora i kaže:
- Dddoktore, imam ppproblema sa ssspavanjem. Vvvidite, ssstalno ssanjam ppiliće i takko sssu gggglasni da ne mogu mirno dda ssspavam.
- Pa lijepo ih potjerajte.
- Pppa ja imm kkkažem iš, ppa ih 15 ode, ali ih 15 ostane.
- Pa recite im ponovo iš.
- Kkkažem im ja ponovo iš, pa ih ossam ode, a ossstane sssedam.
- Potjerajte ih ponovo.
- Pppa ja oppet kkažem iš, pa ih šššessst ode, a osstane jedno, jedddno mmmalo crno, koje je najnajglasnije.
- Ma, otjerajte ga u materinu onda!
- Pppa ja mu veliiim idi u pipipi... I onda mi se svi ostali vrate!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-06-03 HRVATSKA NEĆE TRAŽITI EKSTRADICIJU SAŠE SINĐELIĆA DO OKONČANJA POSTUPKA
Izručenje tek nakon presude za „državni udar”
Sinđelić Izručenje tek nakon presude za „državni udar” U toku je postupak prikupljanja dokumentacije od suda u Vukovaru, nakon čega će biti pokrenut postupak za izručenje Saše Sinđelića, saopšteno je iz Ministarstva pravosuđa Hrvatske
Hr­vat­ska će tra­ži­ti da im Cr­na Go­ra iz­ru­či Sa­šu Sin­đe­li­ća čim on bu­de dao is­kaz u svoj­stvu svje­do­ka sa­rad­ni­ka, uko­li­ko do­đe do su­đe­nja u pred­me­tu za „dr­žav­ni udar”. Ovu in­for­ma­ci­ju za „Dan” su po­tvr­di­li iz hr­vat­skog Mi­ni­star­stva pra­vo­su­đa. Ka­ko se na­vo­di, Cr­na Go­ra je oba­vi­je­sti­la Hr­vat­sku da je Sin­đe­li­ću do­di­je­ljen po­me­nu­ti sta­tus u afe­ri „dr­žav­ni udar” i da su hr­vat­ske is­tra­žne vla­sti već kre­nu­le u pro­ce­du­ru za nje­go­vu eks­tra­di­ci­ju.
Sin­đe­lić je u Vu­ko­va­ru osu­đen na 21 go­di­nu ro­bi­je zbog ubi­stva hr­vat­skog dr­ža­vlja­ni­na Mir­ka Fo­te­sa i na­la­zi se na In­ter­po­lo­voj po­tjer­ni­ci.
– Mi­ni­star­stvo pra­vo­su­đa Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske je, u ve­zi me­đu­na­rod­ne po­tjer­ni­ce ras­pi­sa­ne na osno­vu na­lo­ga Žu­pa­nij­skog su­da u Vu­ko­va­ru pro­tiv okri­vlje­nog Sa­še Sin­đe­li­ća, za­pri­mi­la oba­vje­šte­nje nad­le­žnih ti­je­la Cr­ne Go­re ka­ko se pred ta­mo­šnjim Spe­ci­jal­nim dr­žav­nim tu­ži­la­štvom vo­di kri­vič­ni po­stu­pak pro­tiv vi­še oso­ba zbog kri­vič­nih dje­la „stva­ra­nje kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je”, „te­ro­ri­zam u po­ku­ša­ju”, i „pri­pre­ma­nje dje­la pro­tiv Ustav­nog ure­đe­nja i bez­bjed­no­sti Cr­ne Go­re”. Ko­le­ge iz Cr­ne Go­re su nas oba­vi­je­sti­le i da je je­dan od okri­vlje­nih i Sa­ša Sin­đe­lić, ko­jem je od­re­đen sta­tus „svje­do­ka sa­rad­ni­ka”. Na­da­lje, po­stu­pak po me­đu­na­rod­noj po­tjer­ni­ci Žu­pa­nij­skog su­da u Vu­ko­va­ru pro­tiv okri­vlje­nog Sin­đe­li­ća još ni­je po­kre­nut pred nad­le­žnim or­ga­ni­ma Cr­ne Go­re, jer je u to­ku pri­ku­plja­nje po­treb­ne do­ku­men­ta­ci­je od su­da u Vu­ko­va­ru. Po pri­je­mu na­ve­de­ne do­ku­men­ta­ci­je Žu­pa­nij­skog su­da u Vu­ko­va­ru, po­stu­pak iz­ru­če­nja će bi­ti po­kre­nut – sa­op­šte­no je iz hr­vat­skog Mi­ni­star­stva pra­vo­su­đa.
O iz­ru­če­nju će nad­le­žna ti­je­la Cr­ne Go­re, ka­ko se na­vo­di, od­lu­či­va­ti po okon­ča­nju po­stup­ka u Cr­noj Go­ri i po even­tu­al­nom od­slu­že­nju ka­zne, ako na istu Sa­ša Sin­đe­lić bu­de osu­đen. S ob­zi­rom na to da je Sin­đe­lić do­bio sta­tus svje­do­ka sa­rad­ni­ka, on ne mo­že bi­ti osu­đen u Cr­noj Go­ri u ovom pred­me­tu, pa iz hr­vat­skog Mi­ni­star­stva pra­vo­su­đa po­ja­šnja­va­ju da će u tom slu­ča­ju tra­ži­ti nje­go­vo iz­ru­če­nje čim da is­kaz pred su­dom u Pod­go­ri­ci.
Pod­sje­ti­mo, Sin­đe­lić je 2002. go­di­ne kao re­dov­ni voj­nik po­bje­gao iz ka­sar­ne u Ra­škoj i u Vu­ko­va­ru ubio Mir­ka Fo­te­sa i ukrao mu trak­tor. Po­bje­gao je u Ra­šku, gdje je uhap­šen, a za­tim je pre­dat Voj­nom su­du u Pod­go­ri­ci, ko­ji je bio nad­le­žan za Dru­gu ar­mi­ju, ko­joj je Sin­đe­lić pri­pa­dao.
Pred­sjed­nik Vi­je­ća su­di­ja u Voj­nom su­du u Pod­go­ri­ci, ko­ji se 2003. go­di­ne ogla­sio ne­na­dle­žnim u po­stup­ku pro­tiv Sa­še Sin­đe­li­ća zbog vi­še te­ških kri­vič­nih dje­la, bio je Mi­li­vo­je Kat­nić, sa­da­šnji spe­ci­jal­ni dr­žav­ni tu­ži­lac. Kat­nić je bio pred­sjed­nik vi­je­ća ko­je je od­lu­či­va­lo o sta­tu­su Sin­đe­li­ća na­kon što je uhap­šen u Ra­škoj, a po­što je li­kvi­di­rao Mir­ka Fo­te­sa u Hr­vat­skoj. Osim Kat­ni­ća, u Vi­je­ću voj­nog su­da u Pod­go­ri­ci ko­je je su­di­lo Sin­đe­li­ću bio i pot­pu­kov­nik Mi­lan Vu­jo­vić, ko­ji je ka­da je on pro­šle go­di­ne pri­ve­den zbog na­vod­nog „dr­žav­nog uda­ra” bio nje­gov advo­kat.
Spe­ci­jal­no tu­ži­la­štvo je u afe­ri „dr­žav­ni udar” osum­nji­či­lo, iz­me­đu osta­log, i li­de­re De­mo­krat­skog fron­ta An­dri­ju Man­di­ća i Mi­la­na Kne­že­vi­ća.D.Ž.


Od­lu­ka o op­tu­žni­ci do kra­ja ne­dje­lje

Vi­je­će Vi­šeg su­da ko­je od­lu­ču­je o op­tu­žni­ci za „dr­žav­ni udar”, ka­ko nam je po­tvr­đe­no, od­lu­ku će do­ni­je­ti to­kom sle­de­će ne­dje­lje. Oni tre­ba da od­lu­če da li će pri­hva­ti­ti op­tu­žni pred­log Spe­ci­jal­nog tu­ži­la­štva ili će op­tu­žni­cu vra­ti­ti.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"