Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U ZIKS-u spriječen atentat na „kavčane” * Vanja Đurišić priveden, porodica se zabarikadirala * Uvrede, prijetnje, pa skidanje imuniteta * Bojkotom branimo Ustav * Putin nudio Klintonu članstvo Rusije u NATO * Makronova partija ostvarila većinu * Nepovjerljivost
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
VLADIMIR JOKIĆ, GRADONAČELNIK KOTORA :
Za sve što se tiče budućih događaja izgleda mogu da se interesujem kod tajnovidca, koji obavlja funkciju ministra saobraćaja.

Vic Dana :)

Dođe mucavac kod doktora i kaže:
- Dddoktore, imam ppproblema sa ssspavanjem. Vvvidite, ssstalno ssanjam ppiliće i takko sssu gggglasni da ne mogu mirno dda ssspavam.
- Pa lijepo ih potjerajte.
- Pppa ja imm kkkažem iš, ppa ih 15 ode, ali ih 15 ostane.
- Pa recite im ponovo iš.
- Kkkažem im ja ponovo iš, pa ih ossam ode, a ossstane sssedam.
- Potjerajte ih ponovo.
- Pppa ja oppet kkažem iš, pa ih šššessst ode, a osstane jedno, jedddno mmmalo crno, koje je najnajglasnije.
- Ma, otjerajte ga u materinu onda!
- Pppa ja mu veliiim idi u pipipi... I onda mi se svi ostali vrate!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-06-12 KONTROVERZNI SRPSKI BIZNISMEN UČVRŠĆUJE POSLOVNU SARADNJU SA PORODICOM ĐUKANOVIĆ
Cane kod Aca založio imovinu od 2,3 miliona
Subotić i Đukanović Cane kod Aca založio imovinu od 2,3 miliona Subotićeva kompanija „Dulv D-trejd” iz Podgorice evidentirala je tri zaloga kod Prve banke Crne Gore, od 791.826, 908.450 i 625.230 eura, radi dobijanja kredita Jedna od glavnih djelatnosti Subotićeve firme je distribucija vina, u čemu je imala i podršku Ministarstva poljoprivrede Crne Gore
Pod­go­rič­ka kom­pa­ni­ja „Dulv D-trejd” ko­ju kon­tro­li­še kon­tro­verz­ni srp­ski bi­zni­smen Stan­ko Ca­ne Su­bo­tić, za­lo­ži­la je kod Pr­ve ban­ke Cr­ne Go­re imo­vi­nu u vri­jed­no­sti 2.325.506 eura, po­ka­za­la je do­ku­men­ta­ci­ja dr­žav­nih or­ga­na. Po­je­di­nač­no naj­ve­ći ak­ci­o­nar Pr­ve ban­ke je Aco Đu­ka­no­vić, brat li­de­ra DPS-a Mi­la Đu­ka­no­vi­ća.
Su­bo­ti­će­va fir­ma, ko­ja je pri­ja­vi­la mi­li­on­ske pri­ho­de, za­lo­ži­la je imo­vi­o­nu kod Pr­ve ban­ke ra­di do­bi­ja­nja kre­di­ta. Po­dat­ke o to­me mo­gu­će je na­ći u Re­gi­stru za­lo­ga Cr­ne Go­re, gdje su evi­den­ti­ra­ne ve­ze iz­me­đu ban­ke i Su­bo­ti­će­ve kom­pa­ni­je.
Ka­ko se na­vo­di, u pr­vom slu­ča­ju pred­met za­lo­ge su po­kret­ne stva­ri, ko­je su svo­ji­na za­lo­go­dav­ca, na­ve­de­ne u la­ger li­sta­ma broj 08-4/2015,08-3/2015, 08-2/2015 i 08-1/2015 od 2. ju­na 2015. go­di­ne, a či­ja ukup­na vri­jed­nost iz­no­si 791.826,72 eura.
U dru­gom na­vra­tu, na­vo­di se da je „Dulv D-trejd” ta­ko­đe evi­den­ti­ra­la za­log, a pred­met su po­kret­ne stva­ri, ko­je su svo­ji­na za­lo­go­dav­ca, na­ve­de­ne u la­ger li­sta­ma broj 09-1/2016, 09-2/2016, 09-3/2016, od da­na 16. ma­ja pro­šle go­di­ne, či­ja ukup­na vri­jed­nost iz­no­si 908.450,49 eura.
Po­sto­ji i evi­den­ci­ja o tre­ćem za­lo­gu, gdje se na­vo­di da su pred­met po­kret­ne stva­ri pre­ci­zi­ra­ne u la­ger li­sti br.14-1/2013 od 21. av­gu­sta 2013. go­di­ne, sa­či­nje­noj od vla­sni­ka „Dulv D-trejd” Pod­go­ri­ca, gdje je na­ve­de­no da ukup­na vri­jed­nost za­lo­že­nih stva­ri iz­no­si 625.230,03 eura.
Da Su­bo­tić i po­ro­di­ca biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća učvr­šću­ju po­slov­ne ve­ze go­vo­ri i to da je Pr­va ban­ka Cr­ne Go­re iz­da­la ban­kar­sku ga­ran­ci­ju fir­mi „Dulv D-trejd” da raz­vi­ja po­slo­ve u Cr­noj Go­ri. Kao jed­na od glav­nih dje­lat­no­sti je di­stri­bu­ci­ja vi­na, u če­mu je ima­la i po­dr­šku Mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vre­de Cr­ne Go­re.
Pre­ma po­da­ci­ma iz re­gi­stra Pri­vred­nog su­da, fir­mu „Dulv D-trejd” osno­va­la je „Emer­ging Mar­kets In­vest­ments APS” iz Dan­ske, ili skra­će­no EMI. Nju, pre­ma po­da­ci­ma iz dan­skog re­gi­stra, kon­tro­li­še Stan­ko Su­bo­tić, na­sta­njen u Že­ne­vi.
Su­bo­tić je pre­ko svo­je fir­me „Emer­ging Mar­kets In­vest­ments APS” iz Ko­pen­ha­ge­na pre­nio oko osam mi­li­o­na eura u svo­je ćer­ke kom­pa­ni­je u Sr­bi­ji, o če­mu su pi­sa­li me­di­ji u Be­o­gra­du.
Ina­če, EMI je osno­van 2003. go­di­ne i do ta­da fir­me u Sr­bi­ji, po­put „D-Trejd” i „Dulv D-trejd” iz Cr­ne Go­re, dje­lo­va­le su u sklo­pu „Bo­na­reks Ltd” sa Ki­pra.
Pre­ma po­slov­nom re­gi­stru Ki­pra na če­lu „Bo­na­reks Ltd” bio je Ni­ko­la Mi­lo­še­vić, ko­ji je če­sto po­mi­njan kao Su­bo­ti­ćev sa­rad­nik. Po­me­nu­ta mre­ža kom­pa­ni­ja ka­sni­je je po­ve­za­na sa Dan­skom. Kao prav­ni pred­stav­nik dan­ske kom­pa­ni­je EMI po­ja­vlji­vao se advo­kat To­mas Nig, ta­ko­đe ra­ni­je po­ve­zi­van sa Su­bo­ti­ćem.
Dok mu se u Sr­bi­ji i Ita­li­ji su­di­lo zbog šver­ca du­va­na i pra­nja nov­ca, Su­bo­tić je ži­vio i ra­dio u Švaj­car­skoj, či­je za­ko­no­dav­stvo ni ne pri­zna­je kri­vič­no dje­lo zlo­u­po­tre­be slu­žbe­nog po­lo­ža­ja, za ko­je je Su­bo­tić op­tu­žen po srpskom za­ko­nu. U Sr­bi­ji je, me­đu­tim, ka­sni­je oslo­bo­đen, a ita­li­jan­ski sud ni­ka­da ni­je tra­žio nje­go­vo iz­ru­če­nje, već je na jed­nom od ro­či­šta pri­je ne­ko­li­ko go­di­na tu­ži­la­štvo sa­op­šti­lo da od­u­sta­je od svih op­tu­žbi, či­me je po­stu­pak ob­u­sta­vljen.
Su­bo­tić je tr­go­vi­nu ci­ga­re­ta­ma po­čeo pri­je vi­še od dvi­je de­ce­ni­je, a iz­mje­stio je 1997. go­di­ne u Cr­nu Go­ru. To se po­klo­pi­lo sa su­ko­bom iz­me­đu Đu­ka­no­vi­ća i re­ži­ma SPS-a u Sr­bi­ji, a ta­da je kon­tro­verz­ni srp­ski bi­zni­smen na­šao si­gur­no sklo­ni­šte u Cr­noj Go­ri. M.V.


Po­slo­ve kon­tro­li­še pre­ko dan­ske fir­me

Pre­ma po­da­ci­ma iz Cen­tral­nog re­gi­stra pri­vred­nih su­bje­ka­ta Cr­ne Go­re, kom­pa­ni­ja „Dulv D-trejd” re­gi­stro­va­na je za ne­spe­ci­ja­li­zo­va­nu tr­go­vi­nu na ve­li­ko. Iz­vr­šni di­rek­tor je Zdrav­ko Raj­ko­vić iz Pod­go­ri­ce, ko­ji je i ovla­šće­ni za­stup­nik. Fir­ma „Emer­ging Mar­kets In­vest­ments APS” je osni­vač, ali je kao osni­vač na­ve­de­na i Gor­da­na Mi­lo­še­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"