Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Za pranje para lani nijedna prijava * Za stanarine funkcionera 2,2 miliona eura * Medenici mjesečno 4.000, Vukčević dužan 265.000 * Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Suva krv * I jare i pare
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik GP URA:
I ministar Osman Nurković je priznao da članovi odbora direktora Monteputa nemaju neke naročite obaveze osim da po nekoliko puta godišnje prisustvuju sjednicama.

Vic Dana :)

Uhvati policajac lopova. Nemoćni lopov pita policajca:
●Je li mogu da odem čas do one pekare, umrijeću gladan?
Policajac reče:
●Idi, ali odmah da se vratiš.
Policajac ga pusti, lopov pobjegne. Sjutradan isti policajac uhvati istog lopova. Lopov mu kaže:
●Ajde molim te, pusti me da odem do one pekare, umrijeću gladan.
Policajac mu kaže:
●Da bre, nisam ja od juče, ti ostani tu, a ja ću da idem da ti kupim!

Pita sudija Muju: 
- Hoćete li mi reći ko je vaš saučesnik?!
- Na koga ja vam ličim, zar da odam rođenog brata?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom - datum: 2017-07-08 GLAVNI GRAD I MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA RASPISAĆE KONKURS ZA URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKO RJEŠENJE
Za procjenu kako će Sadine izgledati 200.000 eura
Sadnama se umjesto vinograda „smiješe” zgrade Za procjenu kako će Sadine izgledati 200.000 eura
Iz Glav­nog gra­da na­ja­vlju­ju da će u sa­rad­nji sa Mi­ni­star­stvom odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma, ras­pi­sa­ti kon­kurs za ur­ba­ni­stič­ko-ar­hi­tek­ton­sko rje­še­nje i Stu­di­ju sa pre­po­ru­ka­ma za na­čin ur­ba­ni­za­ci­je Sa­di­na. Rje­še­nja će bi­ti u skla­du sa Pro­stor­no ur­ba­ni­stič­kim pla­nom, sa­op­šte­no je iz PG bi­roa. To je pre­ci­zi­ra­no pro­to­ko­lom ko­ji je Sla­vo­ljub Sti­je­po­vić, gra­do­na­čel­nik Pod­go­ri­ce za­klju­čio sa Pa­vlom Ra­du­lo­vi­ćem, mi­ni­strom odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma.
-Uku­pan fond za re­a­li­za­ci­ju i spro­vo­đe­nje kon­kur­sa iz­no­si­će 200.000 eura. Uče­šće Glav­nog gra­da iz­no­si 50 od­sto vri­jed­no­sti cje­lo­kup­nog po­stup­ka, od­no­sno 100.000 eura, ko­li­ko je i uče­šće Mi­ni­star­stva odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma. Glav­ni grad i Mi­ni­star­stvo odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma će, ka­ko je de­fi­ni­sa­no pro­to­ko­lom, za­jed­nič­ki usa­gla­si­ti kon­kurs­ni za­da­tak i ras­pi­sa­ti kon­kurs. Cilj je da se iza­be­re naj­kva­li­tet­ni­je rje­še­nje ko­je će slu­ži­ti kao osno­va pre­ma ko­joj će pro­stor Sa­di­na bi­ti raz­ra­đi­van de­talj­nim ur­ba­ni­stič­kim pla­nom. Iz­ra­da De­talj­nog ur­ba­ni­stič­kog pla­na za pro­stor Sa­di­na usli­je­di­će na­kon oda­bi­ra naj­bo­ljeg kon­kurs­nog ra­da - sa­op­šte­no je iz PG bi­roa.
U Pro­stor­no ur­ba­ni­stičs­kom pla­nu Sa­di­ne su pre­po­zna­te kao pod­ruč­je gdje je do­šlo do de­gra­da­ci­ja po­ljo­pri­vred­nih po­vr­ši­na kao re­zul­tat re­sti­tu­ci­je (de­na­ci­o­na­li­za­ci­je) tih po­vr­ši­na ko­ji je do­veo do na­pu­šta­nja po­ljo­pri­vred­ne dje­lat­no­sti i pro­mje­ne na­mje­ne po­vr­ši­na. Po­zna­to je da u ovom di­je­lu gra­da ne­le­gal­no sa­gra­đe­ne ku­će ima­ju i vi­so­ki funk­ci­o­ne­ri.
U PUP-u je na­gla­še­no da je neo­p­hod­no do­ni­je­ti DUP za Sa­di­ne, a pro­stor tre­ri­ta­ti kao mje­šo­vi­tu na­mje­nu uklju­ču­ju­ći i po­ljo­pri­vre­du.
- Oba­ve­zno je spro­vo­đe­nje me­đu­na­rod­nog jav­nog kon­kur­sa za oda­bir funk­ci­o­nal­nog i odr­ži­vog kon­cep­ta raz­vo­ja i ar­hi­tek­ton­sko ur­ba­ni­stič­kog ob­li­ko­va­nja. U okvi­ru kon­kur­sa će se ura­di­ti stu­di­ja ko­jom će se ana­li­zi­ra­ti po­god­nost te­re­na za raz­li­či­te vr­ste na­mje­na i da­ti smjer­ni­ce za bu­du­ću de­talj­nu raz­ra­du ovog pro­sto­ra. Pre­po­ru­ka je da se pri­li­kom pre­na­mje­ne po­ljo­pri­vred­nog u grad­sko gra­đe­vin­sko ze­mlji­šte zna­ča­jan dio (oko 50 od­sto) pla­ni­ra za na­mje­ne ze­le­ni­la i pej­za­žnog ure­đe­nja. Fa­ze re­a­li­za­ci­je će se od­re­di­ti to­kom iz­ra­de stu­di­je i pla­no­va de­talj­ne raz­ra­de za ovaj pro­stor – pi­še u PUP-u.
Da­kle u PUP-u pi­še da je „oba­ve­zno spro­vo­đe­nje me­đu­na­rod­nog jav­nog kon­kur­sa” što u ju­če­ra­šnjem sa­op­šte­nju iz Glav­nog gra­da ni­je na­gla­še­no.
Ina­če, to­kom do­no­še­nja PUP-a mno­go se po­le­mi­sa­lo o Sa­di­na­ma i broj­ni struč­nja­ci su sma­tra­li da po­ljo­pri­vred­no ze­mlji­šte iz­u­zet­nog kva­li­te­ta ne smi­je po­sta­ti gra­di­li­šte ali je pre­o­vla­dao ka­ko se go­vo­ri­lo, in­te­res gra­đe­vin­skog lo­bi­ja.
N.S.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"