Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Za pranje para lani nijedna prijava * Za stanarine funkcionera 2,2 miliona eura * Medenici mjesečno 4.000, Vukčević dužan 265.000 * Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Suva krv * I jare i pare
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik GP URA:
I ministar Osman Nurković je priznao da članovi odbora direktora Monteputa nemaju neke naročite obaveze osim da po nekoliko puta godišnje prisustvuju sjednicama.

Vic Dana :)

Uhvati policajac lopova. Nemoćni lopov pita policajca:
●Je li mogu da odem čas do one pekare, umrijeću gladan?
Policajac reče:
●Idi, ali odmah da se vratiš.
Policajac ga pusti, lopov pobjegne. Sjutradan isti policajac uhvati istog lopova. Lopov mu kaže:
●Ajde molim te, pusti me da odem do one pekare, umrijeću gladan.
Policajac mu kaže:
●Da bre, nisam ja od juče, ti ostani tu, a ja ću da idem da ti kupim!

Pita sudija Muju: 
- Hoćete li mi reći ko je vaš saučesnik?!
- Na koga ja vam ličim, zar da odam rođenog brata?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom - datum: 2017-07-08 SDP UPUTIO SKUPŠTINI GLAVNOG GRADA PREDLOG ZA IZMJENU ODLUKA
Komunalne takse smanjiti za 20 odsto
Jadranka Vojinović Komunalne takse smanjiti za 20 odsto SDP predlaže izmjenu Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva ukidanjem norme kojom su utvrđene godišnje naknade za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta, a koji spadaju u kategoriju malih i srednjih preduzeća i preduzetnika
Pred­log za iz­mje­nu Od­lu­ke o lo­kal­nim ko­mu­nal­nim tak­sa­ma ko­jim su utvr­đe­ne tak­se, nji­ho­va vi­si­na, na­čin i ro­ko­vi pla­ća­nja, kao i iz­vr­še­nje po­slo­va utvr­đi­va­nja i kontrole na­pla­te, grad­ski od­bor SDP-a upu­tio je Đor­đu Su­hi­hu, pred­sjed­ni­ku Skup­šti­ne Glav­nog gra­da.
SDP pred­la­že da se sma­nje vi­si­ne tak­se­ne ta­ri­fe u pro­sje­ku za 20 od­sto va­že­ćih nov­ča­nih iz­no­sa ta­ri­fe.
-Za po­sta­vlja­nje za­tvo­re­ne ba­šte uz ugo­sti­telj­ski obje­kat u IA po­slov­noj zo­ni umje­sto do­sa­da­šnjim 27 eura pred­la­že­mo da se pla­ća 21,50 eura, za po­sta­vlja­nje ljet­nje ba­šte u istoj zoni umje­sto do­sa­da­šnjih 17 eura po kva­dra­tu pred­la­že­mo 13,50 eura dok će pri­vre­me­ni objek­ti ko­ji slu­že za pro­da­ju de­zer­ta, pa­la­čin­ki, ko­ki­ca i slič­no u is­toj zo­ni pla­ća­ti osam eura umje­sto do­sa­da­šnjih 10 eura. Ta­ko re­dom sve tak­se­ne ta­ri­fe uma­nji­ti za 20 od­sto - sa­op­šti­la je Ja­dran­ka Vo­ji­no­vić, od­bor­nik SDP-a.
Vo­ji­no­vić na­vo­di da su za pred­la­ga­nje izmjene ove od­lu­ke od­lu­či­li da bi se pod­sta­kao raz­voj ma­log i sred­njeg bi­zni­sa u Pod­go­ri­ci i ka­ko bi se pred­u­zet­ni­ci­ma uma­nji­li oba­ve­zne nov­ča­ne na­kna­de ko­je su du­žni mje­seč­no ili go­di­šnje da upla­ću­ju Glav­nom gra­du.
- Skup­šti­na Glav­nog gra­da je od do­no­še­nja pr­ve Od­lu­ke o lo­kal­nim ko­mu­nal­nim tak­sa­ma 2007. go­di­ne stal­no pri­stu­pa­la uvo­đe­nju no­vih i po­ve­ća­va­nju po­sto­je­ćih tak­si (zad­nji put su se od­lu­kom iz 2015. go­di­ne po­ve­ća­la tak­sa za po­sta­vlja­nje zim­ske ba­šte), a pred­lo­že­nom od­lu­kom ima se za cilj po pr­vi put nji­ho­vo sma­nje­nje i pri­bli­ža­va­nje vi­si­ni iz pret­hod­nih go­di­na. Umje­sto da se sa po­ja­vom eko­nom­ske kri­ze 2008. go­di­ne ko­mu­nal­ne tak­se sma­nju­ju i na taj na­čin olak­ša­va po­slo­va­nje pri­vred­nih su­bje­ka­ta (što je pred­vi­đe­no Vla­di­nom ana­li­zom fi­ska­li­te­ta na lo­kal­nom ni­vou), do­šlo je do obr­nu­tog efek­ta da se uvo­de no­vi na­me­ti i ote­ža­va po­slo­va­nje su­bjek­ta - na­vo­di Vo­ji­no­vić.
SDP je pred­lo­žio i da se iz­mi­je­ni Od­lu­ka o na­kna­da­ma za ko­ri­šće­nje op­štin­skih pu­te­va na te­ri­to­ri­ji Glav­nog gra­da ta­ko što tra­že uki­da­nje utvr­đe­ne go­di­šnje na­kna­de za ko­ri­šće­nje ko­mer­ci­jal­nih obje­ka­ta ko­ji­ma je omo­gu­ćen pri­stup sa op­štin­skog pu­ta, a ko­ji spa­da­ju u ka­te­go­ri­ju ma­lih i sred­njih pred­u­ze­ća i pred­u­zet­ni­ka.
-Vi­si­na go­di­šnje na­kna­de za ko­ri­šće­nje ko­mer­ci­jal­nih obje­ka­ta ko­ji­ma je omo­gu­ćen pri­stup sa op­štin­skog pu­ta, pred­sta­vlja bi­znis ba­ri­je­ru za ma­la i sred­nja pred­u­ze­ća, kao i pred­u­zet­ni­ke, što je nas je pod­sta­klo da pred­lo­ži­mo nje­no uki­da­nje. Va­žno je na­po­me­nu­ti da se pred­lo­že­nom od­lu­kom uki­da go­di­šnja na­kna­da za ko­ri­šće­nje op­štin­skih pu­te­va na te­ri­to­ri­ji Glav­nog gra­da Pod­go­ri­ce za re­sto­ra­ne, pi­ce­ri­je, ko­no­be, ka­fe ba­ro­ve, ka­fa­ne, ka­fi­će, noć­ne klu­bo­ve i dru­ge ugo­sti­telj­ske objek­te, ali ne i za one či­ja po­vr­ši­na iz­no­si vi­še od 500 kva­dra­ta. Ta­ko­đe, pred­lo­že­nim iz­mje­na­ma sma­nju­je se na­kna­da i za ve­će pri­vred­ne su­bjek­te po­put ben­zin­skih sta­ni­ca, po­šte, ho­te­la pre­ko 50 kre­ve­ta, sto­va­ri­šta, tr­go­vin­skih obje­ka­ta pre­ko 500 kva­dra­ta, osi­gu­ra­va­ju­ćih dru­šta­va i ope­ra­te­ra. Na­šim pred­lo­gom do­pri­ni­je­će se eli­mi­ni­sa­nju bi­znis ba­ri­je­ra za ma­la i sred­nja pred­u­ze­ća, kao i pred­u­zet­ni­ke, ko­ji vi­še ne­će ima­ti oba­ve­zu da pla­ća­ju na­kna­du za ko­ri­šće­nje op­štin­skih pu­te­va na te­ri­to­ri­ji Glav­nog gra­da - na­vo­di Vo­ji­no­vić.
N.S.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne izbore za odbornike u SO Nikšić koji će biti održani 14.03.2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"