Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Za pranje para lani nijedna prijava * Za stanarine funkcionera 2,2 miliona eura * Medenici mjesečno 4.000, Vukčević dužan 265.000 * Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Suva krv * I jare i pare
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik GP URA:
I ministar Osman Nurković je priznao da članovi odbora direktora Monteputa nemaju neke naročite obaveze osim da po nekoliko puta godišnje prisustvuju sjednicama.

Vic Dana :)

Uhvati policajac lopova. Nemoćni lopov pita policajca:
●Je li mogu da odem čas do one pekare, umrijeću gladan?
Policajac reče:
●Idi, ali odmah da se vratiš.
Policajac ga pusti, lopov pobjegne. Sjutradan isti policajac uhvati istog lopova. Lopov mu kaže:
●Ajde molim te, pusti me da odem do one pekare, umrijeću gladan.
Policajac mu kaže:
●Da bre, nisam ja od juče, ti ostani tu, a ja ću da idem da ti kupim!

Pita sudija Muju: 
- Hoćete li mi reći ko je vaš saučesnik?!
- Na koga ja vam ličim, zar da odam rođenog brata?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-07-07 PREDSJEDNIK OPŠTINE KOTOR I FUNKCIONER DEMOKRATA VLADIMIR JOKIĆ DOSTAVIO DOKAZ KOJI POBIJA TVRDNJU DA IMA PASOŠ SUSJEDNE DRŽAVE
Nijesam srpski državljanin
Jokić, Nijesam srpski državljanin Na medijske i političke prozivke raznih subjekata po ovom pitanju više neću reagovati niti ću se oglašavati – poručio je Jokić
Ddr­ža­vlja­nin sam Cr­ne Go­re i ne­mam dr­ža­vljan­stvo ni­jed­ne dru­ge ze­mlje, sa­op­štio je ju­če pred­sjed­nik op­šti­ne Ko­tor Vla­di­mir Jo­kić, re­a­gu­ju­ći na me­dij­ske na­vo­de da po­sje­du­je i dr­ža­vljan­stvo Sr­bi­je i da je za­tra­žio is­pis.
– Ka­ko bi­smo i ovu te­mu za­tvo­ri­li i vra­ti­li se ra­du za do­bro­bit Ko­to­ra, za­rad cje­lo­kup­ne jav­no­sti mo­ram da ka­žem da sam dr­ža­vlja­nin Cr­ne Go­re i da ne­mam dr­ža­vljan­stvo ni­jed­ne dru­ge ze­mlje – is­ta­kao je Jo­kić u sa­op­šte­nju.
Ka­ko je oci­je­nio, ova­kvi na­vo­di ima­ju za cilj da dis­kre­di­tu­ju de­mo­krat­sku upra­vu u Ko­to­ru i nje­ga kao pred­sjed­ni­ka op­šti­ne, te da se skre­će pa­žnja sa re­zul­ta­ta ko­je su ostva­ri­li.
– Vi­še je ne­go ja­sna na­mje­ra da se kon­stant­nim na­pa­di­ma i pri­ti­sci­ma na de­mo­krat­sku upra­vu u Ko­to­ru i me­ne kao pred­sjed­ni­ka op­šti­ne uči­ni sve ka­ko bi­smo se naj­pri­je mi de­kon­cen­tri­sa­li i iz­mo­ri­li i ka­ko bi­smo pre­sta­li da ra­di­mo ono što se od nas oče­ku­je i za šta smo na iz­bo­ri­ma do­bi­li man­dat – da spro­ve­de­mo re­for­mu lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve. Ta­ko­đe,ova­kvim si­mul­ta­nim ak­ci­ja­ma se po­ku­ša­va skre­nu­ti pa­žnja sa re­zul­ta­ta ra­da lo­kal­ne vla­sti u Ko­to­ru. Fi­skal­na di­sci­pli­na, or­ga­ni­zo­va­nje kul­tur­nih ma­ni­fe­sta­ci­ja, bor­ba za sta­tus Ko­to­ra na UNE­SKO li­sti, bor­ba za kon­ce­si­ju nad upra­vlja­nje ope­ra­tiv­nom oba­lom Lu­ke Ko­tor – sve su to te­me ko­je tre­ba da bu­du pred­met in­te­re­so­va­nja jav­no­sti i sa ko­jih se sva­ko­dnev­no skre­će pa­žnja – na­gla­sio je pred­sjed­nik ko­tor­ske op­šti­ne.
Ka­ko je po­ru­čio, uko­li­ko nad­le­žni dr­žav­ni or­ga­ni po­kre­nu po­stu­pak, spre­man je da se oda­zo­ve.
– Uko­li­ko nad­le­žni dr­žav­ni or­ga­ni po­kre­nu pred­vi­đe­ni po­stu­pak, na nji­hov po­ziv ću se oda­zva­ti bez od­la­ga­nja i taj po­stu­pak će­mo za­vr­ši­ti u ro­ku od pet mi­nu­ta. Isti stav oče­ku­jem od svih dru­gih dr­žav­nih i lo­ka­nih funk­ci­o­ne­ra, po­seb­no od onih ko­ji su na vla­sti – pod­vu­kao je Jo­kić.
On je kao do­kaz za svo­je tvrd­nje do­sta­vio po­tvr­du Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va Sr­bi­je u ko­joj pi­še da se on ne na­la­zi u evi­den­ci­ji dr­ža­vlja­na te ze­mlje
– Na me­dij­ske i po­li­tič­ke pro­ziv­ke ra­znih su­bje­ka­ta po ovom pi­ta­nju vi­še ne­ću re­a­go­va­ti ni­ti ću se ogla­ša­va­ti – po­ru­čio je Jo­kić.
Na­kon me­dij­skih na­vo­da o to­me da Jo­kić ima dr­ža­vljan­stvo Sr­bi­je, iz lo­kal­nog DPS-a su na­ja­vlji­va­li da će ini­ci­ra­ti nje­go­vu smje­nu.
– Za raz­li­ku od va­ših Sve­ta i Mi­lo­ša, ko­ji se iz Be­o­gra­da ru­ga­ju dr­ža­vi Cr­noj Go­ri, ja sam u Ko­to­ru, u zgra­di Op­šti­ne, sva­kog da­na, bez stra­ha od bi­lo ko­ga, a po­naj­ma­nje od vas i va­ših na­mje­ra da sva­ko­ga ko po­bi­je­di na iz­bo­ri­ma i raz­vla­sti kri­mi­nal­nu ho­bot­ni­cu pro­tje­ra­te iz Cr­ne Go­re, pr­o­gla­si­te ga iz­daj­ni­kom i kri­mi­nal­cem-od­go­vo­rio je ne­dav­no Jo­kić na pro­ziv­ke iz DPS-a.V.R.


No­ve ob­ma­ne

Iz OO DPS-a Ko­tor tvr­de da Vla­di­mir Jo­kić po­no­vo po­ku­ša­va da ob­ma­ne ko­tor­sku i cr­no­gor­sku jav­nost, što, ka­ko su ka­za­li, i ne ču­di ka­da se zna da je či­ta­va po­li­ti­ka De­mo­kra­ta sa­mo jed­na ve­li­ka ob­ma­na.
– Jo­kić ni­je de­man­to­vao da je 12. ma­ja 2017.go­di­ne, da­kle pri­je sa­mo dva mje­se­ca, još bio dr­ža­vlja­nin Re­pu­bli­ke Sr­bi­je i da je u tom sta­tu­su od 11. sep­tem­bra 2013. go­di­ne, što po­tvr­đu­je zva­nič­ni do­ku­ment ob­ja­vljen u cr­no­gor­skim me­di­ji­ma. Ne­spor­na je i la­ko do­ka­zi­va či­nje­ni­ca da je ak­tu­el­ni pred­sjed­nik op­šti­ne Ko­tor upi­san kao dr­ža­vlja­nin Sr­bi­je pod te­ku­ćim bro­jem 1661 i u knji­zi ro­đe­nih, rje­še­njem MUP-a Sr­bi­je, Be­o­grad, broj 204-133334/10 od 1. fe­bru­a­ra 2011.go­di­ne, ko­je je uru­če­no 11.ju­na 2011.go­di­ne, dok je u dr­ža­vljan­stvo Re­pu­bli­ke Sr­bi­je pri­mljen 11.sep­tem­bra 2013.go­di­ne – na­ve­li su iz DPS-a.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"