Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Za pranje para lani nijedna prijava * Za stanarine funkcionera 2,2 miliona eura * Medenici mjesečno 4.000, Vukčević dužan 265.000 * Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Suva krv * I jare i pare
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik GP URA:
I ministar Osman Nurković je priznao da članovi odbora direktora Monteputa nemaju neke naročite obaveze osim da po nekoliko puta godišnje prisustvuju sjednicama.

Vic Dana :)

Uhvati policajac lopova. Nemoćni lopov pita policajca:
●Je li mogu da odem čas do one pekare, umrijeću gladan?
Policajac reče:
●Idi, ali odmah da se vratiš.
Policajac ga pusti, lopov pobjegne. Sjutradan isti policajac uhvati istog lopova. Lopov mu kaže:
●Ajde molim te, pusti me da odem do one pekare, umrijeću gladan.
Policajac mu kaže:
●Da bre, nisam ja od juče, ti ostani tu, a ja ću da idem da ti kupim!

Pita sudija Muju: 
- Hoćete li mi reći ko je vaš saučesnik?!
- Na koga ja vam ličim, zar da odam rođenog brata?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-07-07 NAPUSTIO STRANKU JER NIJE ZADOVOLJAN RADOM VRHA PARTIJE
Milošević podnio ostavke na sve funkcije
Milošević podnio ostavke na sve funkcije Do izbora novog predsjednika OO SNP-a, rad opštinskog odbora te partije koordiniraće Panto Peković
Pot­pred­sjed­nik op­šti­ne Ko­la­šin i do­ju­če­ra­šnji šef ko­la­šin­skog od­bo­ra So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je Đu­ro Mi­lo­še­vić ju­če je pod­nio neo­po­zi­vu ostav­ku na sve funk­ci­je i na član­stvo u toj par­ti­ji.
On je u sa­op­šte­nju za me­di­je na­veo da je svi­ma po­zna­to da se par­ti­ja či­ji je bio član na­la­zi u du­bo­koj kri­zi, ko­ja se pro­du­blju­je iz da­na u dan, a sve zbog, ka­ko je oci­je­nio, po­gre­šnih po­li­ti­ke ko­ju je po­sled­njih go­di­na vo­di­lo ru­ko­vod­stvo SNP-a.
– Pot­pu­ni slom SNP-a po­čeo je na kon­gre­su 2014. go­di­ne, ka­da je iz onih ili ovih raz­lo­ga spri­je­če­na du­go oče­ki­va­na re­for­ma par­ti­je. Po­no­san sam što sam na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma 2014. go­di­ne u Ko­la­ši­nu pred­vo­dio li­stu ko­ja je do­ni­je­la opo­zi­ci­o­nu po­bje­du i smje­nu DPS-a i Gru­pe građana u na­šem gra­du. Po­no­san a u isto vri­je­me i svje­stan da je i ta po­bje­da bi­la iz­vo­je­va­na zbog ve­li­ke po­dr­ške mla­dih lju­di ko­ji su vje­ro­va­li u tu ide­ju. Zbog to­ga sma­tram da je Cr­noj Go­ri po­treb­na smje­na ge­ne­ra­ci­ja na svim ni­vo­i­ma – is­ta­kao je Mi­lo­še­vić u sa­op­šte­nju za jav­nost i po­ru­čio da se vi­še ne­će ak­tiv­no ba­vi­ti po­li­ti­kom.
On se na­da da će se u Cr­noj Go­ri, ubr­zo de­si­ti pro­mje­ne i smje­na vla­sti, ali „te pro­mi­je­ne za­si­gur­no ne mo­že­mo obez­bje­di­ti mi ko­ji smo to po­ku­ša­va­li pu­nih 25 go­di­na, na­ža­lost bez­u­spje­šno”.
– Te pro­mje­ne će do­ni­je­ti is­klju­či­vo ne­ka no­va li­ca i po­li­ti­ča­ri – za­klju­čio je Mi­lo­še­vić u sa­op­šte­nju i do­dao da za­hva­lju­je svim čla­no­vi­na i sim­pa­ti­ze­ri­ma SNP-a na sa­rad­nji i du­go­go­di­šnjoj bor­bi.
Mi­lo­še­vić je bio u ak­ti­van u ko­la­šin­skom SNP-u do 2006. go­di­ne, ka­da je sa di­je­lom član­stva pre­šao u no­vo­for­mi­ra­nu Gru­pu gra­đa­na, ko­ja je obez­bi­je­di­la do­la­zak DPS-a na vlast u gra­du na Ta­ri, od­no­sno sklo­pi­la ko­a­li­ci­ju sa DPS-om 2006. go­di­ne. Ka­da je DPS 2010. go­di­ne po­sta­vio svog čo­ve­ka na če­lo op­šti­ne, Mi­lo­še­vić je ta­da kao pred­stav­nik Gru­pe gra­đa­na bio pot­pred­sjed­nik. Na tu funk­ci­ju je dao ostav­ku 2013. go­di­ne, kao i na član­stvo u Gru­pi gra­đa­na, i vra­tio se u SNP i na na­red­nim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma bio no­si­lac li­ste te par­ti­je.
Ka­da su opo­zi­ci­o­ni DF, SNP i SDP sklo­pi­li ko­al­i­ci­ju i pre­u­ze­li vlast u Ko­la­ši­nu, Mi­lo­še­vić je po­no­vo do­bio mje­sto pot­pred­sjed­ni­ka po osno­vu ko­a­li­ci­o­nog spo­ra­zu­ma o ras­po­di­jeli funk­ci­ja.
Mi­lo­še­vić ni­je sa­op­štio da li će za­dr­ža­ti mje­sto pot­pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Ko­la­šin, ko­je po ko­a­li­ci­o­nom ugo­vo­ru pri­pa­da upra­vo par­ti­ji ko­ju je na­pu­stio.
Ina­če, do iz­bo­ra no­vog pred­sjed­ni­ka OO SNP-a, ko­ji se oče­ku­je naj­ka­sni­je do kra­ja idu­će sed­mi­ce, rad op­štin­skog od­bo­ra te par­ti­je ko­or­di­ni­ra­će Pan­to Pe­ko­vić.
J.Š.


Iza­bra­li rad­nu gru­pu za pri­pre­me

Op­štin­ski od­bor So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je Ko­la­šin je na ju­če­ra­šnjoj sjed­ni­ci, ko­joj je pri­su­stvo­va­lo 38 čla­no­va, jed­no­gla­sno, na osno­vu od­lu­ka glav­nog od­bo­ra stran­ke od 25. ju­na, do­nio plan ak­tiv­no­sti na re­a­li­za­ci­ji kon­kret­nih oba­ve­za u su­sret osmom kon­gre­su SNP-a, za­ka­za­nom za 13. av­gust.
– Ima­ju­ći u vi­du da je upra­žnje­no mje­sto pred­sjed­ni­ka OO SNP-a Ko­la­šin, ime­no­va­na je rad­na gru­pa ko­ja će ru­ko­vo­di­ti tim od­bo­rom do odr­ža­va­nja iz­bor­ne kon­fe­ren­ci­je. U toj rad­noj gru­pi su Mi­lan Bu­la­to­vić, Lju­bo­mir Trip­ko­vić, Pan­to Pe­ko­vić, Mi­o­drag Bu­la­to­vić i pred­sjed­ni­ca Sla­đa­na Živ­ko­vić, od­bor­nik SNP-a u Skup­šti­ni op­šti­ne Ko­la­šin –sa­op­šte­no je iz SNP-a.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne izbore za odbornike u SO Nikšić koji će biti održani 14.03.2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"