Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Za pranje para lani nijedna prijava * Za stanarine funkcionera 2,2 miliona eura * Medenici mjesečno 4.000, Vukčević dužan 265.000 * Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Suva krv * I jare i pare
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik GP URA:
I ministar Osman Nurković je priznao da članovi odbora direktora Monteputa nemaju neke naročite obaveze osim da po nekoliko puta godišnje prisustvuju sjednicama.

Vic Dana :)

Uhvati policajac lopova. Nemoćni lopov pita policajca:
●Je li mogu da odem čas do one pekare, umrijeću gladan?
Policajac reče:
●Idi, ali odmah da se vratiš.
Policajac ga pusti, lopov pobjegne. Sjutradan isti policajac uhvati istog lopova. Lopov mu kaže:
●Ajde molim te, pusti me da odem do one pekare, umrijeću gladan.
Policajac mu kaže:
●Da bre, nisam ja od juče, ti ostani tu, a ja ću da idem da ti kupim!

Pita sudija Muju: 
- Hoćete li mi reći ko je vaš saučesnik?!
- Na koga ja vam ličim, zar da odam rođenog brata?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-07-08 RANKO KRIVOKAPIĆ NAKON SKUPA U ROŽAJAMA SAOPŠTIO
BS odradio najprljaviji posao za DPS
BS odradio najprljaviji posao za DPS
Bo­šnjač­ka stran­ka je bi­la oru­đe u ru­ka­ma DPS-a ko­je je su­štin­ski upe­re­no pre­ma sop­stve­nom na­ro­du, ka­zao je u iz­ja­vi za „Dan” Ran­ko Kri­vo­ka­pić, pred­sjed­nik So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je, na­kon ju­če­ra­šnjeg par­tij­skog sku­pa u Ro­ža­ja­ma.
– Na­ža­lost BS-a, ne mo­gu tu par­ti­ju da na­zo­vem pu­nim ime­nom, jer no­si ime jed­nog na­ro­da, što ni­je do­bro za taj na­rod ka­da se na taj na­čin ne­ko za­ki­ti nje­go­vim ime­nom. BS je sru­šio ugled ko­ji su iz­gra­đi­va­li oni te­melj­ni lju­di ko­ji su kon­sti­tu­i­sa­li bo­šnjač­ki na­rod u Cr­noj Go­ri. Ta par­ti­ja je upra­vo ura­di­la onaj naj­štet­ni­ji, da ne ka­žem naj­pr­lja­vi­ji po­sao za DPS kroz na­kna­de za maj­ke. Do­šla je sa po­ru­kom pro­tiv DPS-a i ise­lja­va­nja gra­đa­na, za od­bra­nu svog na­ro­da, a pre­tvo­ri­la se u ne­ga­ci­ju sa­me se­be i to je či­nje­ni­ca sa ko­jom tre­ba da se su­o­če kao lju­di a ne kao po­li­ti­ča­ri. Ovo što je BS ura­dio za krat­ko vri­je­me je za iz­u­ča­va­nje, po­go­to­vu me­đu bo­šnjač­kim na­ro­dom ko­ji je po­stao glav­na žr­tva. Po­ni­šte­nje je ne­na­dok­na­di­vo – ka­zao je Kri­vo­ka­pić, ko­ji je oci­je­nio da se na­kon rje­ša­va­nja su­štin­skih pro­ble­ma u Cr­noj Go­ri sa DPS-om ne mo­že da­lje.
Kri­vo­ka­pić je na sku­pu ro­žaj­skog SDP-a oci­je­nio da će Izet Bra­lić, ko­ji je iz­ra­zio že­lju za po­vla­če­njem sa mje­sta še­fa ro­žaj­skog SDP-a, ima­ti par­tij­ski an­ga­žman na dr­žav­nom ni­vou.
– Za­do­volj­ni smo ra­dom lo­kal­nog SDP-a i po­li­ti­kom ko­ju vo­di Izet Br­al­ić, kao i ka­dro­vi­ma ko­ji­ma ras­po­la­že. Me­đu­tim, že­li­mo da osvje­ži­mo ka­drov­sku pre­ra­spo­dje­lu. Mi ov­dje ima­mo ja­ku ka­drov­sku osno­vu ko­ja bi bi­la spo­sob­na da vo­di dr­žav­ne po­slo­ve – ka­zao je Kri­vo­ka­pić, na­ja­vlju­ju­ći da će Bra­li­ćev na­sled­nik bi­ti iza­bran to­kom na­red­ne sed­mi­ce.
Pre­ma ne­zva­nič­nim in­for­ma­ci­ja­ma, Bra­li­ća će naj­vje­ro­vat­ni­je na­sli­je­di­ti Fa­ruk Ago­vić, od­bor­nik SDP-a u lo­kal­nom par­la­men­tu.
Kri­vo­ka­pić je ka­zao za „Dan” da je na sa­stan­ku sa ko­le­ga­ma u OO u Ro­ža­ja­ma bi­lo ri­je­či i o pro­ble­mi­ma so­ci­jal­no-eko­nom­ske pri­ro­de sa ko­ji­ma su su­o­če­ni gra­đa­ni u ovoj op­šti­ni.
– Raz­go­va­ra­li smo o si­tu­a­ci­ji ko­ja se de­si­la ve­li­kom pre­va­rom svih maj­ki u Cr­noj Go­ri ko­je su pri­ma­le na­dok­na­du. Ro­ža­je je po­seb­na žr­tva sa ve­li­kim bro­jem maj­ki ko­je su pri­ma­le na­dok­na­du i uki­da­nje tih pri­ma­nja je ve­li­ki udar na či­tav je­dan grad i či­ta­vu jed­nu po­pu­la­ci­ju. SDP je po­dr­žao za­kon svo­je­vre­me­no, a po­dr­ža­će­mo ga opet ka­da bu­de­mo na vla­sti, jer je to jed­no od ključ­nih pi­ta­nja za za­u­sta­vlja­nje ise­lja­va­nja gra­đa­na kao glav­ne pri­jet­nje Cr­noj Go­ri. Mi smo raz­go­va­ra­li o na­či­nu ka­ko da po­mog­ne­mo maj­ka­ma i ka­ko da omo­gu­ći­mo da pro­ces od­go­vor­no­sti za ta­kvo po­na­ša­nje bu­de dio po­li­tič­kog ak­ti­vi­zma SDP-a – ka­zao je Kri­vo­ka­pić, is­ti­ču­ći da je uki­da­nje na­dok­na­da te­ško ugro­zi­lo uku­pan so­ci­jal­ni ži­vot u Ro­ža­ja­ma.
Kri­vo­ka­pić je ka­zao da ak­tu­el­na lo­kal­na vlast u Ro­ža­ja­ma ubu­du­će ne­će ima­ti po­dr­šku SDP-a u lo­kal­nom par­la­men­tu.
– Pro­gram­skim oku­plja­njem opo­zi­ci­je oko ono­ga što smo mi na­zva­li pro­gre­siv­ne sna­ge i plan raz­vo­ja CG oba­ve­zu­je nas oko ono­ga šta tre­ba da ra­di­mo u na­red­nih pet do 10 go­di­na. Bi­će nam ma­nje va­žne funk­ci­je a vi­še na­da, ide­ja, vi­zi­ja ko­ju će­mo po­nu­di­ti gra­đa­ni­ma – ka­zao je Kri­vo­ka­pić.
V.Ra.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"