Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Za pranje para lani nijedna prijava * Za stanarine funkcionera 2,2 miliona eura * Medenici mjesečno 4.000, Vukčević dužan 265.000 * Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Suva krv * I jare i pare
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik GP URA:
I ministar Osman Nurković je priznao da članovi odbora direktora Monteputa nemaju neke naročite obaveze osim da po nekoliko puta godišnje prisustvuju sjednicama.

Vic Dana :)

Uhvati policajac lopova. Nemoćni lopov pita policajca:
●Je li mogu da odem čas do one pekare, umrijeću gladan?
Policajac reče:
●Idi, ali odmah da se vratiš.
Policajac ga pusti, lopov pobjegne. Sjutradan isti policajac uhvati istog lopova. Lopov mu kaže:
●Ajde molim te, pusti me da odem do one pekare, umrijeću gladan.
Policajac mu kaže:
●Da bre, nisam ja od juče, ti ostani tu, a ja ću da idem da ti kupim!

Pita sudija Muju: 
- Hoćete li mi reći ko je vaš saučesnik?!
- Na koga ja vam ličim, zar da odam rođenog brata?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2017-07-06 VUKAJLO RADENOVIĆ IZ PLAVA ZAVJEŠTAO ORGANE U HUMANITARNE SVRHE
Život nakon smrti
Radenović Život nakon smrti U slučaju da moji organi ne odgovaraju za transplantaciju, mogu da posluže u naučne svrhe, kaže ovaj humani Plavljanin
Pla­vlja­nin Vu­kaj­lo Ka­ja Ra­de­no­vić, pred­sjed­nik Udru­že­nja pen­zi­o­ne­ra Plav, za­vje­štao je or­ga­ne u hu­ma­ni­tar­ne svr­he. On je, ka­ko tvr­di u raz­go­vo­ru za „Dan”, ta­kvu od­lu­ku do­nio me­đu pr­vi­ma, od­mah po usva­ja­nju Za­ko­na o pre­sa­đi­va­nju or­ga­na u hu­ma­ni­tar­ne svr­he.
Ra­de­no­vić is­ti­če ka­ko je od iza­bra­nog dok­to­ra za­tra­žio da u upi­su u evi­den­ci­ju do­na­to­ra sta­vi da za­vje­šta­va sve or­ga­ne, a u slu­ča­ju da ne od­go­va­ra­ju za po­tre­be tran­spla­ta­ci­je, mo­gu da po­slu­že u na­uč­ne svr­he i za pre­da­va­nja stu­den­ti­ma.
– Kad sam po­sred­stvom me­di­ja sa­znao za mo­guć­nost za­vje­šta­va­nja or­ga­na, ka­zao sam se­bi, za­što, ako ti mo­ji or­ga­ni ne­kom mo­gu da spa­su ži­vot, da se ne upo­tri­je­be u te svr­he, ili pak one na­uč­ne i za pre­da­va­nja stu­den­ti­ma, jer me­ni kad za to do­đe vri­je­me za onaj svi­jet ni­šta ne tre­ba­ju. Spre­man sam i za ži­vo­ta, ako bi ne­ko­me u kri­tič­noj ži­vot­noj si­tu­a­ci­ji, po­go­to­vo dje­te­tu ili dru­goj mla­đoj oso­bi, za­tre­bao ne­ki or­gan, a moj bi mu od­go­va­rao, da ga do­ni­ram. Ta­ko­đe sam i do­bro­volj­ni da­va­lac kr­vi du­gi niz go­di­na i dosad sam tu spa­so­no­snu te­ku­ći­nu da­vao pre­ko 30 pu­ta, i uvi­jek sam spre­man da iza­đem u su­sret za tu po­tre­bu. Ina­če, sva­ka če­ti­ri mje­se­ca da­jem krv, obič­no u Cen­tru za tran­sfu­zi­ju u Be­ra­na­ma, jer kad se to da­va­nje or­ga­ni­zu­je u Pla­vu, do­đe ih do­sta, po­go­to­vo mla­dih, i ne­ma se ob­zi­ra pre­ma na­ma sta­ri­ji­ma, pa du­go mo­ra­mo da če­ka­mo dok do­đe­mo na red – pri­ča Ra­de­no­vić.
On je po­zvao gra­đa­ne da sli­je­de taj nje­gov pri­mjer, što je, ka­ko na­gla­ša­va, ne­što naj­u­zvi­še­ni­je što sva­ki čo­vjek čo­vje­ku mo­že da­ti i ti­me ne­či­ji ži­vot pro­du­ži­ti i nje­go­vu po­ro­di­cu uči­ni­ti sreć­nom.
– Ne znam zbog če­ga lju­di ne­ma­ju tu po­tre­bu, da u ne­vo­lji ka­kva je spa­sa­va­nje ži­vo­ta po­mog­nu dru­gom, ako ih ni­šta ne ko­šta, već ro­bo­va­ti ne­kim ste­re­o­ti­pi­ma. Sva­ko tre­ba da po­mi­sli na svo­je i za ne daj bo­že, jer bo­le­sti, po­vre­de i ne znam šta sve, odav­no ni­su ri­jet­kost, pa ta­ko da ima­ju osje­ćaj i pre­ma ne­volj­ni­ku, po­go­to­vo što je to je je­dan od naj­hu­ma­ni­jih ge­sto­va ko­ji mo­gu da po­sto­je. Ka­ko pri­je re­koh kroz ša­lu, ali što je isti­na i ve­o­ma ozbilj­na stvar, za­što ti or­ga­ni da tru­nu u ze­mlji, umje­sto mla­dom čo­vje­ku da pro­du­že ži­vot!? Ja kad po­ka­žem tu do­na­tor­sku knji­ži­cu, sa­mo što ne po­bjeg­nu od me­ne kao od đa­vo­la – ve­le, ovaj je lud. Tu sam knji­ži­cu dao si­nu da po­stu­pi u od­re­đe­nom tre­nut­ku po mo­joj že­lji, a on ona­ko, da se po­no­vo ma­lo na­ša­li­mo, ka­že: „Ne­ma pro­ble­ma, sta­ri, sa­mo ću te u bol­ni­ci za­mo­li­ti da kad sve za­vr­še, ono što pre­te­če od ti­je­la da do­ne­su ku­ći da ja ne idem ta­mo da te tra­žim” – du­ho­vi­to svo­ju pri­ču za­vr­ša­va hu­ma­ni Vu­kaj­lo Ra­de­no­vić.
N.V.


Or­ga­ne za­vje­šta­lo 314 oso­ba

Ukup­no je do sa­da 314 gra­đa­na pot­pi­sa­lo do­nor­sku kar­ti­cu, ko­jom su pri­sta­li da za­vje­šta­ju or­ga­ne na­kon smr­ti, po­da­ci su Mi­ni­star­stva zdra­vlja. Na­ci­o­nal­ni ko­or­di­na­­tor za tran­psla­ta­ci­o­ni pro­gram Ma­ri­na Rat­ko­vić ka­za­la je pri­je tri da­na da sa­mo za tran­psla­nta­ci­ju bu­bre­ga če­ka­ju 33 pacijena. Ona is­ti­če da je iz­vr­še­no 31 pre­sa­đi­va­nje bu­bre­ga u Kli­nič­kom cen­tru Cr­ne Go­re (KCCG) u po­sled­njih pet go­di­na, od ka­da je po­čeo pro­gram tran­spla­ta­ci­je.
– To­kom pet go­di­na tran­spla­ta­ci­o­nog pro­gra­ma ura­di­li smo ukup­no 37 pre­sa­đi­va­nja bu­bre­ga, od če­ga 31 u KCCG, a osta­le u KBC „Re­bro”, zbog kom­pli­ka­ci­ja. Od­ra­đe­ne su 31 ži­ve tran­spla­ta­ci­je bu­bre­ga, dvi­je sr­ca i šest je­tre. Tran­spla­ta­ci­je sr­ca i je­tre od­ra­đe­ne su u Za­gre­bu i Tur­skoj. Pred­sto­je nam još ve­ći iza­zo­vi, ka­ko bi za­ži­vio tran­splan­ta­ci­o­ni pro­gram, ko­ji oba­vlja­mo za­hva­lju­ju­ći ko­le­ga­ma iz KBC „Re­bro”. Ka­da bi­smo ima­li 20 ka­da­ve­rič­nih do­no­ra go­di­šnje, ne bi­smo ima­li li­stu če­ka­nja, jer se ra­di o to­me da osim za tran­splan­ta­ci­ju bu­bre­ga, ima­mo pa­ci­jen­te ko­ji­ma je neo­p­hod­na tran­spla­ta­ci­ja je­tre i sr­ca. Tre­nut­no je u pri­pre­mi i ana­li­za­ma je­dan pa­ci­jent, ko­jem usko­ro tre­ba da se iz­vr­ši tran­spla­ta­ci­ja je­tre u Tur­skoj – is­ti­če Rat­ko­vi­će­vaD.B.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"