Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Za pranje para lani nijedna prijava * Za stanarine funkcionera 2,2 miliona eura * Medenici mjesečno 4.000, Vukčević dužan 265.000 * Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Suva krv * I jare i pare
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik GP URA:
I ministar Osman Nurković je priznao da članovi odbora direktora Monteputa nemaju neke naročite obaveze osim da po nekoliko puta godišnje prisustvuju sjednicama.

Vic Dana :)

Uhvati policajac lopova. Nemoćni lopov pita policajca:
●Je li mogu da odem čas do one pekare, umrijeću gladan?
Policajac reče:
●Idi, ali odmah da se vratiš.
Policajac ga pusti, lopov pobjegne. Sjutradan isti policajac uhvati istog lopova. Lopov mu kaže:
●Ajde molim te, pusti me da odem do one pekare, umrijeću gladan.
Policajac mu kaže:
●Da bre, nisam ja od juče, ti ostani tu, a ja ću da idem da ti kupim!

Pita sudija Muju: 
- Hoćete li mi reći ko je vaš saučesnik?!
- Na koga ja vam ličim, zar da odam rođenog brata?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2017-07-08 PETNJICA PRIJE ČETIRI GODINE DOBILA STATUS OPŠTINE, ALI SAOBRAĆAJNICE U CENTRU BIHORA JOŠ NIJESU IMENOVANE
Grad bezimenih ulica
Petnjica juče Grad bezimenih ulica NVO „Bošnjačka kulturna zajednica“ jednoj od ulica u centru Petnjice dala je naziv Sandžačka istaknuvši njeno ime na odgovarajućoj tabli. Ulica koju je izgradila Turska razvojna agencija TIK-a neformalno je ponijela ime Ulica crnogorsko-turskog prijateljstva, a druge saobraćajnice u gradu još uvijek nemaju nikakav naziv
PET­NjI­CA -Pro­šlo je vi­še od če­ti­ri go­di­ne od ka­ko je Skup­šti­na Cr­ne Go­re do­ni­je­la od­lu­ku da Pet­nji­ca po­sta­ne 22 cr­no­gor­ska op­šti­na, a na pro­sto­ru Bi­ho­ra još uvi­jek ni­jed­na uli­ca ni­je do­bi­la zva­nič­ni na­ziv. To nam je ju­če po­tvr­dio i pred­sjed­nik Op­šti­ne Pet­nji­ca Sa­mir Ago­vić is­ti­ču­ći da je u to­ku neo­p­hod­na pro­ce­du­ra na­kon če­ga će, ka­ko tvr­di, od­re­đe­ne uli­ce do­bi­ti zva­nič­ne na­zi­ve.
- For­mi­ra­li smo sa­vjet, od­no­sno ko­mi­si­ju ko­ja pred­u­zi­ma po­treb­ne ak­tiv­no­sti po pi­ta­nju ime­no­va­nja uli­ca u Pet­nji­ci. Na­kon to­ga ko­nač­nu ri­ječ u ve­zi ovog pi­ta­nja tre­ba da da lo­kal­ni par­la­ment. U sve­mu to­me tre­ba raz­mo­tri­ti pred­lo­ge gra­đa­na, ne­vla­di­nog sek­to­ra i dru­gih re­le­vant­nih fak­to­ra ka­ko bi se do­šlo do naj­bo­ljeg rje­še­nja –re­kao je Ago­vić za „Dan”. Sa dru­ge stra­ne po­je­di­ne ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je i gra­đa­ni su se po­tru­di­li da sa­mi ime­nu­ju ne­ke od uli­ce is­ti­ču­ći da su to ura­di­li ka­ko bi lo­kal­nim vla­sti­ma sta­vi­li do zna­nja da mo­ra­ju pred­u­zi­ma­ti efi­ka­sni­je mje­re uko­li­ko že­le da Pet­nji­ca po­sta­ne ad­mi­ni­stra­tiv­ni cen­tar Bi­ho­ra u pra­vom smi­slu te ri­je­či. Ta­ko je ne­vla­di­na or­ga­ni­za­ci­ja „Bo­šnjač­ka kul­tur­na za­jed­ni­ca“ pri­je ne­ko­li­ko go­di­na jed­noj od uli­ca u cen­tru Pet­nji­ca da­la na­ziv San­džač­ka is­tak­nuv­ši nje­no ime na od­go­va­ra­ju­ćoj ta­bli. Uli­ca ko­ju je iz­gra­di­la Tur­ska raz­voj­na agen­ci­ja TIK-a ne­for­mal­no je po­ni­je­la ime Uli­ca cr­no­gor­sko-tur­skog pri­ja­telj­stva, a dru­ge sa­o­bra­ćaj­ni­ce u gra­du još uvi­je ne­ma­ju ni­ka­kav na­ziv.
Mje­šta­ni se­la Jo­ho­vi­ca, uda­lje­nog od Pet­nji­ce oko tri ki­lo­me­tra, pri­je ne­ko­li­ko go­di­na od­lu­či­li su da svo­ju glav­nu sa­o­bra­ćaj­ni­cu na­zo­vu Uli­ca sum­nji­vog li­ca. Mje­šta­ni su ime­no­va­li i pro­met­nu sa­o­bra­ćaj­ni­ca u se­lu La­ga­to­ri da­ju­ći joj ime Uli­ca La­ti­ća, jer tu uglav­nom ži­ve pri­pad­ni­ci brat­stvo La­ti­ći.
Iz Udru­že­nja Vri­jed­ne ru­ke is­ti­ču da bi lo­kal­na upra­va iz ci­je­le pri­če oko ime­no­va­nja uli­ca tre­ba­lo da iz­vu­če od­re­đe­nu po­u­ku i da efi­ka­sni­je i br­že po­č­ne da rje­ša­va na­go­mi­la­ne pro­ble­me sa ko­ji­ma se su­o­ča­vju gra­đa­ni.
-Pet­nji­ca je su­o­če­na sa broj­nim pro­ble­mi­ma. Ključ­ne stva­ri se rje­ša­va­ju do­sta spo­ro. Zbog sve­ga to­ga tr­pi lo­kal­no sta­nov­ni­štvo. Zva­nič­no ime­no­va­nje uli­ca ne zah­ti­je­va ne­ke ve­li­ke na­po­re. Za­to go­spo­da iz vla­sti iz ci­je­le pri­če tre­ba da iz­vu­če od­re­đe­ne po­u­ke, jer na­rod ne­ma pu­no vre­me­na za če­ka­nje – po­ru­či­li su iz Udru­že­nja „Vri­jed­ne ru­ke”. D.J.


Po­treb­no sa­mo ma­lo do­bre vo­lje

Iz Bo­šnjač­ke de­mo­krat­ske za­jed­ni­ce, na­vo­de da sva­ka ure­đe­na ur­ba­na sre­di­na ima is­tak­nu­te na­zi­ve uli­ca i da bi to tre­ba­lo da ima i Pet­nji­ca.
- Kraj­nje je vri­je­me da se pri­ča o na­zi­vu uli­ca uozbi­lji i da se poč­ne pre­da­ni­je ra­di­ti na ur­ba­ni­za­ci­ji Pet­nji­ce. Za ta­ko ne­što ni­je­su po­treb­na ne­ka na­ro­či­ta sred­stva, već sa­mo ma­lo do­bre vo­lje i po­sje­do­va­nja osje­ća­ja za utvr­đi­va­nje pri­o­ri­te­ta – na­gla­si­li su iz Bo­šnjač­ke de­mo­krat­ske za­jed­ni­ce.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"