Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Za pranje para lani nijedna prijava * Za stanarine funkcionera 2,2 miliona eura * Medenici mjesečno 4.000, Vukčević dužan 265.000 * Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Suva krv * I jare i pare
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik GP URA:
I ministar Osman Nurković je priznao da članovi odbora direktora Monteputa nemaju neke naročite obaveze osim da po nekoliko puta godišnje prisustvuju sjednicama.

Vic Dana :)

Uhvati policajac lopova. Nemoćni lopov pita policajca:
●Je li mogu da odem čas do one pekare, umrijeću gladan?
Policajac reče:
●Idi, ali odmah da se vratiš.
Policajac ga pusti, lopov pobjegne. Sjutradan isti policajac uhvati istog lopova. Lopov mu kaže:
●Ajde molim te, pusti me da odem do one pekare, umrijeću gladan.
Policajac mu kaže:
●Da bre, nisam ja od juče, ti ostani tu, a ja ću da idem da ti kupim!

Pita sudija Muju: 
- Hoćete li mi reći ko je vaš saučesnik?!
- Na koga ja vam ličim, zar da odam rođenog brata?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-07-05 SPECIJALNO TUŽILAŠTVO SE NAGODILO SA HAMIDOM BEHAROVIĆEM, POVRATNIKOM SA RATIŠTA IZ SIRIJE
Sporazum potpisali sa borcem ISIL-a
Privođenje Beharovića - Foto Portal Vijesti i Katnić Sporazum potpisali sa borcem ISIL-a Beharović je sa suprugom više mjeseci proveo u kalifatu „Islamske države”, a uhapšen je u septembru prošle godine nakon povratka u Crnu Goru
Po­vrat­nik sa ra­ti­šta u Si­ri­ji, Ul­ci­nja­nin Ha­mid Be­ha­ro­vić pot­pi­sao je spo­ra­zum o pri­zna­nju kri­vi­ce sa cr­no­gor­skim Spe­ci­jal­nim tu­ži­la­štvom. Ni­je­su po­zna­ti de­ta­lji spo­ra­zu­ma ko­ji je do­sta­vljen Vi­šem su­du u Pod­go­ri­ci na od­lu­či­va­nje. Be­ha­ro­vić je od­mah na­kon pot­pi­sa­va­nja spo­ra­zu­ma pu­šten iz pri­tvo­ra iako je po­sto­ja­la opa­snost od bjek­stva i po­na­vlja­nja kri­vič­nog dje­la. Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na” u pri­tvo­ru je pro­veo ma­nje od 30 da­na, a uhap­šen je u sep­tem­bru prošle godine ka­da je ušao u Cr­nu Go­ru. Iako je Be­ha­ro­vić oso­ba ko­ju su bez­bjed­no­sne slu­žbe ozna­či­le kao ne­ko­ga ko pro­pa­gi­ra se­le­fi­zam i ra­di­kal­ni isla­mi­zam, Spe­ci­jal­no tu­ži­la­štvo je pri­hva­ti­lo spo­ra­zum.
Iz Spe­ci­jal­nog tu­ži­la­štva ni po­sli­je dva mje­se­ca od ka­da smo po­sla­li pi­ta­nja ni­je­su sa­op­šti­li de­ta­lje ve­za­ne za ovaj slu­čaj.
Be­ha­ro­vić je po na­lo­gu Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva uhap­šen zbog sum­nje da je iz­vr­šio kri­vič­no dje­lo uče­šće u stra­nim oru­ža­nim for­ma­ci­ja­ma u Si­ri­ji. To­kom sa­slu­ša­nja pri­znao je da je bio na ra­ti­štu u Si­ri­ji. Ta­mo je po­šao da ži­vi, zbog ka­ko je tvr­dio, pro­pa­gi­ra­nja vje­re, a ne da bi ra­to­vao. U Si­ri­ju ga je na­vod­no po­veo Mir­za Ha­klaj iz Pod­go­ri­ce, ko­ji je po­gi­nuo pro­šle go­di­ne.
Osum­nji­če­ni Be­ha­ro­vić je, ka­ko se sum­nja, kri­vič­no dje­lo ko­je mu se sta­vlja na te­ret iz­vr­šio ta­ko što je 2015. go­di­ne, po una­pri­jed pri­pre­mlje­nom pla­nu, iz Cr­ne Go­re pre­ko Tur­ske ot­pu­to­vao u Si­ri­ju, gdje se pri­dru­žio stra­noj te­ro­ri­stič­koj or­ga­ni­za­ci­ji „Islam­ska dr­ža­va” (ISIL), u ko­joj je pro­veo vi­še od go­di­nu da­na.
Na si­rij­sko ra­ti­šte od­veo je su­pru­gu i ma­lo­ljet­nu kćer­ku, a ta­mo je po Še­ri­ja­tu ože­nio još jed­nu že­nu. Pre­ma sop­stve­nom pri­zna­nju, do 2004. go­di­ne bio je vjer­nik Islam­ske vjer­ske za­jed­ni­ce. Me­đu­tim, ka­sni­je po­či­nje da usva­ja ra­di­kal­na vje­ro­va­nja i ide­je. To­kom sa­slu­ša­nja tvr­dio je da je po­čeo da od­la­zi na oku­plja­nja za­tvo­re­nih za­jed­ni­ca i da uče­stvu­je u osni­va­nju pa­ra­dže­ma­ta, ko­ji su pro­pa­gi­ra­li ra­di­kal­ne sta­vo­ve.
U to­ku is­tra­ge do­šlo se do po­da­ta­ka da je bio u stal­nom kon­tak­tu sa bor­ci­ma „Islam­ske dr­ža­ve”, a ko­ji su ži­vje­li u Cr­noj Go­ri i to sa: Mir­zom Ha­kla­jem, Ha­si­mom Lu­ko­vi­ćem i Da­mi­rom Mu­ra­to­vi­ćem iz Ul­ci­nja te Se­mi­hom Ko­ji­ćem iz Pla­va.
Kao glav­nu ve­zu za od­la­zak u Si­ri­ju na­veo je Pod­go­ri­ča­ni­na Mir­zu Ha­kla­ja. Pri­je ne­go je oti­šao na ra­ti­šte u Si­ri­ju, Ha­klaj je ži­vio u Uli­ci Spa­sa Ni­ko­li­ća u Sta­roj va­ro­ši. On je još ra­ni­je bio ozna­čen kao pri­pad­nik ve­ha­bij­skog po­kre­ta u Cr­noj Go­ri, a u ma­ju 2010. go­di­ne pri­vo­đen je zbog upa­da i in­ci­den­ta u jed­noj pod­go­rič­koj dža­mi­ji. Bio je po­znat po ši­re­nju ve­ha­bi­zma, a na svom tvit i fej­sbuk pro­fi­lu če­sto je ko­men­ta­ri­sao ob­ja­ve „Islam­ske dr­ža­ve” i ve­li­čao nji­ho­ve zlo­či­ne. 
Be­ha­re­vić je do­vo­đen u ve­zu i sa jed­nim od glav­nih agi­ta­to­ra „Islam­ske dr­ža­ve” na ovim pro­sto­ri­ma Ne­dža­dom Bal­ka­nom, ko­ji je ne­dav­no uhap­šen u Be­ču.M.V.Rakčević


Po­gi­nu­lo šest cr­no­gor­skih dr­ža­vlja­na

Na ra­ti­šti­ma u Si­ri­ji do­sad je stra­da­lo vi­še dr­ža­vlja­na Cr­ne Go­re, a po­sled­nji ko­ji je stra­dao je­ste Adem Mu­sta­fić (35), ko­ji se bo­rio na stra­ni „Islam­ske dr­ža­ve”. On se vi­še od go­di­nu da­na bo­rio u Si­ri­ji, a bio je je­dan od ključ­nih lju­di za vr­bo­va­nje omla­di­ne sa ovih pro­sto­ra. Mu­sta­fić je u Si­ri­ju oti­šao sa su­gra­đa­ni­nom Da­mi­rom Sla­ko­vi­ćem, ko­ji je ta­ko­đe po­gi­nuo. Po od­la­sku na ra­ti­šte Sla­ko­vić je pre­ko dru­štve­ne mre­že upu­tio ozbilj­ne pri­jet­nje gra­đa­ni­ma Ba­ra, ko­ji­ma je po­ru­čio da će do­ći i da ne­će ima­ti mi­lo­sti. U Si­ri­ji je pro­šle go­di­ne po­gi­nuo i Mir­za Ha­klaj.
U Si­ri­ji je po­gi­nuo i Pla­vlja­nin Er­nad Hu­se­i­no­vić (18), ko­ji je pri­je to­ga na ra­ti­štu pro­veo po­la go­di­ne. Ro­ža­jac Adis Sa­li­ho­vić po­gi­nuo je u Si­ri­ji 15. ma­ja 2013. go­di­ne za­jed­no sa El­da­rom Kun­da­ko­vi­ćem iz No­vog Pa­za­ra, ko­ji je ra­to­vao pod pse­u­do­ni­mom Ebu Be­ra. Njih dvo­ji­ca su po­gi­nu­li pri­li­kom na­pa­da na za­tvor iz ko­jeg su htje­li da iz­ba­ve svo­je za­ro­blje­ne sa­bor­ce.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"