Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ne smiju na Brana i Delića, a hapse šampiona zbog lovačke municije * Bojka ima srpsko državljanstvo * O preporukama u ponedjeljak * Umjesto članova Vlade, optužili upravnika * Ne smiju na Brana i Delića, a hapse šampiona zbog lovačke municije * Djecu kidnapuju zbog trgovine organima * Izabrali najljepše
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Raško Konjević, funkcioner SDP-a:
– Izgleda je bivša rektroka Radmila Vojvodić u pravu kada kaže da je na sceni neprosvijećeni staljinizam. Djeluje mi da je onako rediteljski mislila na Milutina Simovića.

Vic Dana :)

Zašto žene ne igraju fudbal?
Zato što se ne mogu pojaviti 11 žena na istom mjestu u istoj odjeći.


Koji je omiljeni potez kineskog fudbalera?
- Dupli pas!


Mujo i Haso veliki fudbalski fanovi se dogovore da ko prvi umre dođe onom drugom u snu i javi mu da li se gore na nebu igra fudbal. Desilo se tako da Mujo prvi umre i kao što su se dogovorili jedno veče dolazi Hasu u snu da mu javi.
- Haso, imam jednu dobru i jednu lošu vijest - reče Mujo,
- Kaži prvo dobru - odgovara Haso.
- E pa ovako, dobra je ta da se gore na nebu fudbal igra još kako.
- Odlično, hajde mi reci sada lošu vijest.
- Jebi ga, braniš u nedjelju!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2017-10-11 KINESKI CRBC GODINU DANA UPOZORAVA VLADU NA PROBLEM U VEZI SA PETLJOM NA AUTOPUTU
Smokovca nema u prostornom planu
Autoput Smokovca nema u prostornom planu Petlja Smokovac nije predviđena detaljnim prostornim planom autoputa Bar–Boljare za prioritetnu dionicu Smokovac–Uvač–Mateševo, već za prvu dionicu od Đurmana do Smokovca
Iz ki­ne­ske kom­pa­ni­je CRBC već go­di­nu da­na uka­zu­ju Vla­di na pro­blem sa pe­tljom Smo­ko­vac, od­no­sno na to da te pe­tlje ne­ma u ugo­vo­ru iz 2014. go­di­ne i da ni­je pred­vi­đe­na u okvi­ru ci­je­ne od 809,6 mi­li­o­na eura, po­tvr­đe­no je „Da­nu” iz vi­še iz­vo­ra bli­skih Vla­di i CRBC-u.
Pe­tlja Smo­ko­vac je tač­ka pri­ključ­ka na pri­o­ri­tet­nu di­o­ni­cu auto­pu­ta Smo­ko­vac–Uvač–Ma­te­še­vo, od­no­sno bez nje ne­ma pri­ključ­ka na di­o­ni­cu od Smo­kov­ca do Ma­te­še­va.
De­taljni pro­stor­ni plan za auto­put Bar-Bo­lja­re po­ka­zu­je da pe­tlja ni­je pred­vi­đe­na tim do­ku­men­tom za pri­ori­tet­nu di­o­ni­cu Smo­ko­vac-Uvač-Ma­te­še­vo, već je pred­vi­đe­na di­o­ni­com od Đur­ma­na do Smo­kov­ca.
Iako su Ki­ne­zi pri­je go­di­nu da­na uka­za­li na pro­blem sa pe­tljom, Vla­da je tek pri­je de­se­tak da­na for­mi­ra­la ko­mi­si­ju ko­ja tre­ba da se do­go­vo­ri sa Ki­ne­zi­ma oko iz­grad­nje pe­tlje Smo­ko­vac. Pre­ma po­u­zda­nim in­for­ma­ci­ja­ma „Da­na”, di­zajn pe­tlje je po­čeo da se ra­di, kao i ge­o­lo­ška is­pi­ti­va­nja, ali je pro­blem iz­grad­nja, ko­ja ide na­kon što se za­vr­ši sa di­zaj­nom i ge­o­lo­škim is­pi­ti­va­nji­ma.
„Dan” je u ve­zi sa ovom te­mom ju­če po­slao pi­ta­nja Mi­ni­star­stvu sa­o­bra­ća­ja, ali nam na njih, kao i vi­še pu­ta ra­ni­je, ni­je od­go­vo­re­no.
Je­dan od pro­ble­ma je ci­je­na. Vla­da, po na­šim in­for­ma­ci­ja­ma, sma­tra da bi pe­tlja du­ga oko ki­lo­me­tar i po tre­ba­lo da ko­šta oko 30 mi­li­o­na eura, dok Ki­ne­zi sma­tra­ju da bi ta ci­je­na tre­ba­lo da bu­de ve­ća za ne­ko­li­ko mi­li­o­na. U sva­kom slu­ča­ju, ci­je­na iz­grad­nje pe­tlje ne bi tre­ba­lo da bu­de ve­ća od 40 mi­li­o­na eura.
Na­kon što je u me­di­ji­ma po­kre­nu­ta pri­ča o pe­tlji Smo­ko­vac, pred­sjed­nik SD Ivan Bra­jo­vić, ko­ji je u vri­je­me dok je bio mi­ni­star sa­o­bra­ća­ja pot­pi­sao ugo­vor sa Ki­ne­zi­ma, ka­zao je da je pe­tlja Smo­ko­vac pred­vi­đe­na pro­jekt­nim za­dat­kom kao oba­ve­za CRBC-a. To, me­đu­tim, ta­ko iz­ri­či­to ne tvr­de i sa­da­šnji mi­ni­star sa­o­bra­ćaj Osman Nur­ko­vić i pre­mi­jer Du­ško Mar­ko­vić, već po­ten­ci­ra­ju pre­go­vo­re i do­go­vor sa Ki­ne­zi­ma. Ipak, uko­li­ko Vla­da ho­će da se gra­di pe­tlja Smo­ko­vac, ne­mi­nov­no će mo­ra­ti da pla­ti do­dat­no, jer nje­na iz­grad­nja ne ula­zi u ci­je­nu od 809,6 mi­li­o­na eura.
U pri­log Bra­jo­vi­će­voj tvrd­nji ne ide ni de­talj­ni pro­stor­ni plan auto­pu­ta Bar–Bo­lja­re. Na­i­me, DPP-om za auto­put je pred­vi­đe­na pe­tlja Smo­ko­vac, ali za di­o­ni­cu Đur­ma­ni–Smo­ko­vac, dok su za pri­o­ri­tet­nu di­o­ni­cu Smo­ko­vac–Uvač–Ma­te­še­vo pred­vi­đe­ne tri pe­tlje – Pe­lev Bri­jeg, Ve­ru­ša i Ma­te­še­vo.
Kra­jem 2014. go­di­ne, na­kon usva­ja­nja Za­ko­na o auto­pu­tu, u Vla­di je odr­ža­na pre­zen­ta­ci­ja pro­jek­ta auto­pu­ta. Na toj pre­zen­ta­ci­ji je ja­sno na­zna­če­no da će di­o­ni­ca od Smo­kov­ca do Ma­te­še­va ima­ti tri pe­tlje. U zva­nič­noj pre­zen­ta­ci­ji opi­sa­ne su pe­tlje Pe­lev Bri­jeg, Ve­ru­ša i Ma­te­še­vo, dok Smo­ko­vac ni­ko ni­je spo­mi­njao.
Uko­li­ko se Vla­da ne do­go­vo­ri sa Ki­ne­zi­ma, on­da će se ići na ar­bi­tra­žu. Pre­ma ugo­vo­ru, uko­li­ko se ode na ar­bi­tra­žu, spor će se rje­ša­va­ti pred Ar­bi­tra­žnim su­dom Tr­go­vin­ske ko­mo­re u Ci­ri­hu.
Ra­do­vi na auto­pu­tu su po­če­li 11. ma­ja 2015. go­di­ne, a rok za iz­grad­nju je 11. maj 2019. go­di­ne. Na­kon što je po­če­la iz­grad­nja, Ki­ne­zi su ima­li pro­ble­ma sa do­bi­ja­njem po­treb­nih do­zvo­la za iz­grad­nju od­re­đe­nih ra­do­va, što je u po­čet­ku do­ve­lo do ka­šnje­nja. To je kon­sta­to­va­no i u iz­vje­šta­ju Mon­te­pu­ta, či­ji tim nad­gle­da spro­vo­đe­nje ra­do­va.D.M.


Dug za kre­dit za­vi­si od do­la­ra

Pre­ma ugo­vo­ru, ci­je­na auto­pu­ta je 809,6 mi­li­o­na eura. Taj iz­nos se fi­nan­si­ra 85 od­sto iz kre­di­ta kod Eks­im ban­ke u do­la­ri­ma i 15 od­sto iz bu­dže­ta Cr­ne Go­re. Na ju­če­ra­šnji dan kre­dit od 944 mi­li­o­na do­la­ra je vri­je­dio 802 mi­li­o­na eura, a ka­da je do­go­va­ra­na ci­je­na, iz kre­di­ta je tre­ba­lo da se fi­nan­si­ra oko 690 mi­li­o­na, a iz bu­dže­ta oko 120 mi­li­o­na. La­ni je u jed­nom mo­men­tu iz­nos kre­di­ta u euri­ma bio oko 870 mi­li­o­na. Na ju­če­ra­šnji dan je kre­dit bio sku­plji za oko 110 mi­li­o­na u od­no­su na 2014. go­di­nu.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"