Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ne smiju na Brana i Delića, a hapse šampiona zbog lovačke municije * Bojka ima srpsko državljanstvo * O preporukama u ponedjeljak * Umjesto članova Vlade, optužili upravnika * Ne smiju na Brana i Delića, a hapse šampiona zbog lovačke municije * Djecu kidnapuju zbog trgovine organima * Izabrali najljepše
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Raško Konjević, funkcioner SDP-a:
– Izgleda je bivša rektroka Radmila Vojvodić u pravu kada kaže da je na sceni neprosvijećeni staljinizam. Djeluje mi da je onako rediteljski mislila na Milutina Simovića.

Vic Dana :)

Zašto žene ne igraju fudbal?
Zato što se ne mogu pojaviti 11 žena na istom mjestu u istoj odjeći.


Koji je omiljeni potez kineskog fudbalera?
- Dupli pas!


Mujo i Haso veliki fudbalski fanovi se dogovore da ko prvi umre dođe onom drugom u snu i javi mu da li se gore na nebu igra fudbal. Desilo se tako da Mujo prvi umre i kao što su se dogovorili jedno veče dolazi Hasu u snu da mu javi.
- Haso, imam jednu dobru i jednu lošu vijest - reče Mujo,
- Kaži prvo dobru - odgovara Haso.
- E pa ovako, dobra je ta da se gore na nebu fudbal igra još kako.
- Odlično, hajde mi reci sada lošu vijest.
- Jebi ga, braniš u nedjelju!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2017-10-12 GP URA TRAŽI DA GLAVNI GRAD I VLADA NAĐU JEFTINIJE I BOLJE RJEŠENJE ZA PRIKLJUČAK NA AUTOPUT
Zbog petlje Smokovac rušili bi 40 kuća
Rakčević Zbog petlje Smokovac rušili bi 40 kuća Odbornik GP URA u Glavnom gradu Luka Rakčević je ukazao da bi petlja Smokovac koštala daleko više od 30 miliona, zbog troškova eksproprijacije, jer je na toj lokaciji 40 kuća i preko 30 hektara obradivog zemljišta. Ukazao je i da bi petlja Strganica, koja je predviđena PUP-om Podgorica, bila jeftinija 37 miliona od Smokovca
Iz­grad­nja pe­tlje na Smo­kov­cu ko­šta­la bi da­le­ko vi­še od 30 mi­li­o­na eura zbog tro­ško­va eks­pro­pri­ja­ci­je i zbog to­ga Glav­ni grad i Mi­ni­star­stvo sa­o­bra­ća­ja mo­ra­ju da na­đu al­ter­na­tiv­no rje­še­nje, oci­je­nio je od­bor­nik GP URA u Glav­nom gra­du Lu­ka Rak­če­vić.
– Na mje­stu iz­grad­nje pe­tlje na Smo­kov­cu, od­no­sno u Ro­ga­mi­ma, za­se­o­ku Ra­si, ima pre­ko 40 ku­ća sa po­moć­nim objek­ti­ma, pre­ko 30 hek­ta­ra ob­ra­di­vog ze­mlji­šta, pet hi­lja­da kor­je­na lo­ze, po­slov­nih pro­sto­ra i pod­ra­zu­mi­je­va eks­pr­o­pri­ja­ci­ju ogrom­nog plod­nog ze­mlji­šta, is­pla­tu iz­gu­blje­ne do­bi­ti – re­kao je Rak­če­vić na ju­če­ra­šnjoj pres kon­fe­ren­ci­ji.
Na­ja­vio je da će URA skup­šti­ni Glav­nog gra­da pre­da­ti ini­ci­ja­ti­vu da na pr­voj na­red­noj sjed­ni­ci upu­ti po­ziv re­sor­nom mi­ni­star­stvu za otva­ra­nje di­ja­lo­ga i pro­na­la­že­nje bo­ljeg rje­še­nja, ka­ko se pe­tlja ne bi gra­di­la u Ro­ga­mi­ma.
Uka­zao je da bi mno­go bo­lje i jef­ti­ni­je rje­še­nje bi­lo iz­grad­nja pe­tlje na Str­ga­ni­ci.
– Ob­ra­đi­vač Pro­stor­no-ur­ba­ni­stičkog pla­na Pod­go­ri­ce (PUP), kao naj­vi­šeg plan­skog do­ku­men­ta, još 2013. je pred­sta­vio ana­li­zu dvi­je mo­gu­će lo­ka­ci­je – Smo­kov­ca i Str­ga­ni­ce. Utvr­đe­no je da bi se pe­tlja na Str­ga­ni­ci gra­di­la ne­u­po­re­di­vo jef­ti­ni­je, eko­lo­ški pri­hva­tlji­vi­je rje­še­nje bi bi­lo, pri če­mu bi tra­sa auto­pu­ta Be­o­grad–Bar, na­sta­vi­la tra­som Do­lo­vi–Gor­nje Mr­ke. Iz­grad­nja na Str­ga­ni­ci bi po ta­da­šnjoj ana­li­zi ob­ra­đi­va­ča PUP-a bi­la čak 37 mi­li­o­na jef­ti­ni­ja od tre­nut­ne po­nu­de – is­ta­kao je Rak­če­vić i do­dao da je ta lo­ka­ci­ja go­to­vo ne­na­se­lje­na.
– Na­ža­lost, pe­tlju na Str­ga­ni­ci ni­je vi­še mo­gu­će gra­di­ti, jer su is­ko­pi tu­ne­la u već po­od­ma­kloj fa­zi. Zbog to­ga skup­šti­na Glav­nog gra­da mo­ra utvr­di­ti či­ja je od­go­vor­nost što se naj­vi­ši plan­ski do­ku­men­ti ni­je­su po­što­va­li, zbog če­ga je uzro­ko­va­na šte­ta od vi­še de­se­ti­na mi­li­o­na eura – po­ru­čio je Rak­če­vić.
Iz­grad­njom pe­tlje Smo­ko­vac, ka­ko je ka­zao, traj­no bi se uni­štio pre­li­je­pi dio Pod­go­ri­ce, po­ve­ća­la opa­snost od za­ga­đe­nja Mo­ra­če i po­sta­vi­la traj­na be­ton­ska pre­pre­ka stru­ja­nju sje­ver­nog vje­tra.
GP URA, ka­ko je is­ta­kao, zah­ti­je­va od Glav­nog gra­da da u što kra­ćem ro­ku pod­ne­su za­htjev Mi­ni­star­stvu sa­o­bra­ća­ja da pro­na­đe bo­lje i odr­ži­vi­je rje­še­nje, kao bi se Ro­ga­mi spa­si­li od de­va­sta­ci­je i Pod­go­ri­ca za­šti­ti­la.
Vla­da je u ugo­vo­ru za iz­grad­nju di­o­ni­ce od Smo­kov­ca do Ma­te­še­va, vri­jed­ne 809,6 mi­li­o­na, za­bo­ra­vi­la da uvr­sti pe­tlju Smo­ko­vac, zbog če­ga će mo­ra­ti da je pla­te do­dat­no. Tre­nut­no o to­me pre­go­vara­ju sa Ki­ne­zi­ma.
– Dok se pred­sjed­nik Skup­šti­ne i biv­ši mi­ni­star „bez pe­tlje“, ali i sa­da­šnji mi­ni­stri sa­o­bra­ća­ja i fi­nan­si­ja, na če­lu sa pred­sjed­ni­kom Vla­de – pra­ve neo­ba­vi­je­šte­ni i lu­di, na­ja­vlju­ju­ći una­pri­jed iz­gu­blje­ni ar­bi­tra­žni po­stu­pak, zbog svo­jih ra­ni­jih pro­pu­sta, pra­vi je tre­nu­tak da Glav­ni grad, svo­jim od­go­vor­nim i čvr­stim sta­vom, za­šti­ti sop­stve­nu imo­vi­nu i po­zo­ve na di­ja­log, do pro­na­la­že­nja bo­ljeg i ade­kvat­ni­jeg pri­ključ­ka – za­klju­čio je Rak­če­vić.
D.M.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"