Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ne smiju na Brana i Delića, a hapse šampiona zbog lovačke municije * Bojka ima srpsko državljanstvo * O preporukama u ponedjeljak * Umjesto članova Vlade, optužili upravnika * Ne smiju na Brana i Delića, a hapse šampiona zbog lovačke municije * Djecu kidnapuju zbog trgovine organima * Izabrali najljepše
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Raško Konjević, funkcioner SDP-a:
– Izgleda je bivša rektroka Radmila Vojvodić u pravu kada kaže da je na sceni neprosvijećeni staljinizam. Djeluje mi da je onako rediteljski mislila na Milutina Simovića.

Vic Dana :)

Zašto žene ne igraju fudbal?
Zato što se ne mogu pojaviti 11 žena na istom mjestu u istoj odjeći.


Koji je omiljeni potez kineskog fudbalera?
- Dupli pas!


Mujo i Haso veliki fudbalski fanovi se dogovore da ko prvi umre dođe onom drugom u snu i javi mu da li se gore na nebu igra fudbal. Desilo se tako da Mujo prvi umre i kao što su se dogovorili jedno veče dolazi Hasu u snu da mu javi.
- Haso, imam jednu dobru i jednu lošu vijest - reče Mujo,
- Kaži prvo dobru - odgovara Haso.
- E pa ovako, dobra je ta da se gore na nebu fudbal igra još kako.
- Odlično, hajde mi reci sada lošu vijest.
- Jebi ga, braniš u nedjelju!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-10-12 PREDSJEDNIK SKUPŠTINSKOG ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA HALIL DUKOVIĆ UKAZAO Kodeks se ne može mijenjati bez opozicije
Pro­gram­ska kan­ce­la­ri­ja Sa­vje­ta Evro­pe (SE) u Pod­go­ri­ci za­tra­ži­la je od par­la­men­ta in­for­ma­ci­je da li se pla­ni­ra iz­mje­ne Etič­kog ko­dek­sa po­sla­ni­ka i po­ru­či­la da u tom po­gle­du mo­gu obez­bi­je­di­ti eks­pert­sku po­moć Sa­vje­ta Evro­pe. Ka­ko su sa­op­šti­li, ta po­moć bi bi­la pru­že­na na na­čin što bi eks­pert uče­stvo­vao u ra­du rad­ne gru­pe za­du­že­ne za pri­pre­mu iz­mje­na Etič­kog ko­dek­sa po­sla­ni­ka.
Pre­ma sa­op­šte­nju Skup­šti­ne, pred­sjed­nik Od­bo­ra za ljud­ska pra­va i slo­bo­de Ha­lil Du­ko­vić sa­stao se sa še­fi­com Pro­gram­ske kan­ce­la­ri­je Sa­vje­ta Evro­pe u Cr­noj Go­ri An­ge­lom Lon­go i pro­jekt me­na­dže­rom u Kan­ce­la­ri­ji Sa­vje­ta Evro­pe Anom Se­lić.
Ka­ko se na­vo­di, na tom sa­stan­ku, odr­ža­nom na za­htjev še­fi­ce Pro­gram­ske kan­ce­la­ri­je Sa­vje­ta Evro­pe, raz­go­va­ra­no je o bu­du­ćoj sa­rad­nji Od­bo­ra za ljud­ska pra­va i slo­bo­de sa kan­ce­la­ri­jom Sa­vje­ta Evro­pe u Pod­go­ri­ci.
Lon­go je sa­op­šti­la da pla­ni­ra­ju us­po­sta­vlja­nje kon­ti­nu­i­ra­nog go­di­šnjeg pro­gra­ma edu­ka­ci­je o eti­ci i in­te­gri­te­tu za po­sla­ni­ke Skup­šti­ne Cr­ne Go­re, ka­ko bi se na taj na­čin do­pri­ni­je­lo i is­pu­nja­va­nju pre­po­ru­ka GRE­KO (Gru­pe dr­ža­va pro­tiv ko­rup­ci­je, ti­je­la Sa­vje­ta Evro­pe) upu­će­nih Cr­noj Go­ri.
– Ra­di re­a­li­za­ci­je ovih ak­tiv­no­sti, sma­tra­ju neo­p­hod­nim i for­mal­no de­fi­ni­sa­nje sa­rad­nje sa Agen­ci­jom za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je, či­ji pred­stav­ni­ci će dr­ža­ti obu­ke za po­sla­ni­ke, dok će Kan­ce­la­ri­ja Sa­vje­ta Evro­pe fi­nan­sij­ski po­dr­ža­ti ove ak­tiv­no­sti. Pred­stav­ni­ce Pro­gram­ske kan­ce­la­ri­je Sa­vje­ta Evro­pe u Pod­go­ri­ci je in­te­re­so­va­lo da li se pla­ni­ra­ju iz­mje­ne Etič­kog ko­dek­sa po­sla­ni­ka i sa­op­šte­no je da u tom po­gle­du mo­gu obez­bi­je­di­ti eks­pert­sku po­moć Sa­vje­ta Evro­pe na na­čin što bi eks­pert uče­stvo­vao u ra­du rad­ne gru­pe za­du­že­ne za pri­pre­mu iz­mje­na Etič­kog ko­dek­sa po­sla­ni­ka, ili bi upu­tio svo­je ko­men­ta­re na rad­nu ver­zi­ju na­cr­ta iz­mje­na ko­dek­sa – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
Lon­go je pod­sje­ti­la da su eks­per­ti Sa­vje­ta Evro­pe, me­đu ko­ji­ma su i čla­no­vi Ve­ne­ci­jan­ske ko­mi­si­je, u pret­hod­nom pe­ri­o­du pru­ža­li zna­čaj­nu po­moć Cr­noj Go­ri i iz­ra­zi­la sprem­nost da Kan­ce­la­ri­ja Sa­vje­ta Evro­pe u na­red­nom pe­ri­o­du po­sre­du­je u ko­mu­ni­ka­ci­ji nad­le­žnih or­ga­na Cr­ne Go­re sa re­le­vant­nim ti­je­li­ma Sa­vje­ta Evro­pe, na­ro­či­to u pru­ža­nju eks­pert­ske po­mo­ći u svim obla­sti­ma ljud­skih pra­va.
Du­ko­vić je po­zdra­vio i po­dr­žao ini­ci­ja­ti­vu za us­po­sta­vlja­nje sa­rad­nje pu­tem ko­je će se or­ga­ni­zo­va­ti obu­ke za po­sla­ni­ke i pred­lo­žio pot­pi­si­va­nje me­mo­ran­du­ma o sa­rad­nji.
– Pred­sjed­nik od­bo­ra je sa­op­štio da je sa­da­šnji Etič­ki ko­deks po­sla­ni­ka ap­so­lut­no ne­pri­mje­njiv. Me­đu­tim, sma­tra da ne bi bi­lo do­bro do­no­si­ti no­vi Etič­ki ko­deks po­sla­ni­ka u pe­ri­o­du ka­da opo­zi­ci­o­ni po­sla­ni­ci boj­ko­tu­ju rad par­la­men­ta jer isti tre­ba da se pri­mje­nju­je i pre­ma nji­ma. Upo­znao je sa­go­vor­ni­ce da je u ju­lu 2017. go­di­ne iz­mi­je­njen Po­slov­nik Skup­šti­ne Cr­ne Go­re i da su nji­me pre­ci­zni­je de­fi­ni­sa­ne nor­me ko­je se ti­ču odr­ža­va­nja re­da na sjed­ni­ca­ma Skup­šti­ne, kao i na sjed­ni­ca­ma rad­nih ti­je­la Skup­šti­ne – na­vo­di se u sa­op­šte­nju par­la­men­ta.
Po­ten­ci­ra­no je da su tim iz­mje­na­ma de­talj­no pro­pi­sa­ne mje­re ko­je pred­sjed­nik Skup­šti­ne, od­no­sno pred­sjed­nik rad­nog ti­je­la, mo­že pred­u­ze­ti u slu­ča­ju po­vre­de re­da na sjed­ni­ci.
– Utvr­đe­no je vri­je­me tra­ja­nja iz­re­če­nih mje­ra, kao i iz­no­si nov­ča­nih ka­zni, ko­ji se kre­ću od de­set od­sto do 50 od­sto od pla­te po­sla­ni­ka, u za­vi­sno­sti od iz­re­če­ne mje­re – pi­še u sa­op­šte­nju.
M.V.


Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne izbore za odbornike u SO Nikšić koji će biti održani 14.03.2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"