Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Milo se odrekao Radmile radi mira u kući * DPS u Mojkovcu dijelio novac i hranu * Sud ne zna gdje je Sinđelić * Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Identitetski mednjici Crne Gore * Čarobna lampa
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
RAFET HUSOVIĆ, LIDER BOŠNjAČKE STRANKE :
BS će podržati onog kandidata na predsjedničkim izborima, bilo da je pripadnik političke partije ili nezavisni intelektualac, koji bude dijelio osnovne političke vrijednosti za koje se zalažemo.

Vic Dana :)

Crnogorci su na dobrom putu, još samo da krenu!

Dođe programer u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!

Da bi jedna porodica bila srećna, mora da postoji ljubav, razumijevanje i najmanje dva kompjutera!

- Šta je demokratija?
- Kada dvije budale imaju više prava nego jedan pametan!

Pita učiteljica Pericu:
- Da li ti tata pomaže pri izradi domaćeg zadatka.
- Ne više, ona poslednja jedinica ga je totalno slomila

Sretnu se dva psihijatra.
- Dobar dan, dobro ste. Kako sam ja?
- I Vi ste dobro.

Meni će na svadbi da svira grupa „Youtube”. 
Nema pjesme koju frajeri ne znaju.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-10-21 FLEŠ
Obu­ka 70 slu­žbe­ni­ka
Agen­ci­ja za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je u sa­rad­nji sa Re­gi­o­nal­nom an­ti­ko­rup­cij­skom ini­ci­ja­ti­vom (RAI), a uz po­dr­šku Austrij­ske raz­voj­ne agen­ci­je, odr­ža­la je jed­no­dnev­nu obu­ku za li­ca ko­ja oba­vlja­ju po­slo­ve ko­or­di­na­ci­je na spro­vo­đe­nju mje­ra iz pla­no­va in­te­gri­te­ta u cr­no­gor­skim in­sti­tu­ci­ja­ma, tzv. me­na­dže­re in­te­gri­te­ta. Dru­ga od tri obu­ke „Iz­ra­da i spro­vo­đe­nje pla­no­va in­te­gri­te­ta u in­sti­tu­ci­ja­ma Cr­ne Go­re” odr­ža­na je u Bu­dvi i oku­pi­la je oko 70 slu­žbe­ni­ka u or­ga­ni­ma vla­sti iz ju­žnog re­gi­o­na, i to iz op­šti­na Bar, Bu­dva, Ce­ti­nje, Her­ceg No­vi, Ko­tor, Ti­vat i Ul­cinj.
M.S.

Od no­vi­na­ra 1.000 eura
Nor­ve­ški no­vi­nar Mark Er­vim Fu­hr­man po­sje­tio je ju­če Cr­ve­ni krst Bu­dva i do­ni­rao ovoj orga­ni­za­ci­ji 1.000 eura. Fu­hr­man je sa­mo­hra­ni ro­di­telj tro­je dje­ce i obi­la­zi gra­do­ve u ko­ji­ma pro­na­la­zi lju­de ko­ji po­ma­žu dru­gi­ma i ko­je na­zi­va „ti­him he­ro­ji­ma”.
– U Cr­noj Go­ri je he­roj Cr­ve­ni krst, tj. nje­go­vi vo­lon­te­ri. Od ukup­ne do­na­ci­je, 700 eura je opre­di­je­lje­no za pro­gram Bri­ge o sta­ri­ji­ma, jer je, po mi­šlje­nju do­na­to­ra iz Nor­ve­ške, ova ka­te­go­ri­ja za­po­sta­vlje­na, dok će pre­o­sta­lih 300 eura bi­ti is­ko­ri­šće­no za ak­tiv­no­sti ko­je spro­vo­de mla­di – sa­op­šte­no je iz Cr­ve­nog kr­sta.
M.S.

Pre­da­va­nje o tra­fi­kin­gu
Mi­ni­star­stvo za ljud­ska i ma­njin­ska pra­va sa sa­rad­nji sa par­te­ner­skim in­sti­tu­ci­ja­ma i or­ga­ni­za­ci­ja­ma je po­vo­dom Evrop­skog da­na bor­be pro­tiv tr­go­vi­ne lju­di­ma, or­ga­ni­zo­va­lo edu­ka­tiv­ni čas – pre­da­va­nje za uče­ni­ke OŠ „Mar­ko Mi­lja­nov”, u Pod­go­ri­ci, na te­mu „Za­šti­ta od na­si­lja u po­ro­di­ci, na­si­lja nad dje­com i ma­lo­ljet­nič­kih pri­sil­nih bra­ko­va me­đu rom­skom po­pu­la­ci­jom”. Pre­da­va­či su bi­li pred­stav­ni­ci Mi­ni­star­stva za ljud­ska i ma­njin­ska pra­va, Na­ci­o­nal­ne kan­ce­la­ri­je za bor­bu pro­tiv tr­go­vi­ne lju­di­ma i NVO „Cen­tar za rom­ske ini­ci­ja­ti­ve” dok su osta­li uče­sni­ci po­zva­ni da po­di­je­le zna­nja i is­ku­stva u ra­du na po­me­nu­te te­me.
M.S.

Sta­jo­vić u rad­noj gru­pi
Ko­or­di­na­tor­ka omla­din­skog pro­gra­ma NVO Ju­ven­tas Ma­ri­ja Sta­jo­vić iza­bra­na je za čla­ni­cu rad­ne gru­pe za iz­ra­du Pred­lo­ga ak­ci­o­nog pla­na spro­vo­đe­nja Stra­te­gi­je raz­vo­ja struč­nog obra­zo­va­nja (2018-2019). Mi­ni­star­stvo pro­svje­te je Sta­jo­vi­će­vu oda­bra­lo na pred­log pet ne­vla­di­nih udru­že­nja, a to su Cen­tar za gra­đan­sko obra­zo­va­nje (CGO), NVO Pri­ma, Uni­ja sred­njo­ško­la­ca Cr­ne Go­re, Cen­tar za mo­ni­to­ring i is­tra­ži­va­nje – Ce­MI i NVO Ju­ven­tas.
M.S.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"