Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Milo se odrekao Radmile radi mira u kući * DPS u Mojkovcu dijelio novac i hranu * Sud ne zna gdje je Sinđelić * Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Identitetski mednjici Crne Gore * Čarobna lampa
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
RAFET HUSOVIĆ, LIDER BOŠNjAČKE STRANKE :
BS će podržati onog kandidata na predsjedničkim izborima, bilo da je pripadnik političke partije ili nezavisni intelektualac, koji bude dijelio osnovne političke vrijednosti za koje se zalažemo.

Vic Dana :)

Crnogorci su na dobrom putu, još samo da krenu!

Dođe programer u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!

Da bi jedna porodica bila srećna, mora da postoji ljubav, razumijevanje i najmanje dva kompjutera!

- Šta je demokratija?
- Kada dvije budale imaju više prava nego jedan pametan!

Pita učiteljica Pericu:
- Da li ti tata pomaže pri izradi domaćeg zadatka.
- Ne više, ona poslednja jedinica ga je totalno slomila

Sretnu se dva psihijatra.
- Dobar dan, dobro ste. Kako sam ja?
- I Vi ste dobro.

Meni će na svadbi da svira grupa „Youtube”. 
Nema pjesme koju frajeri ne znaju.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-10-21 FLEŠ
Do­bi­ja­ju če­ti­ri in­spek­to­ra
Stu­pa­njem na sna­gu Za­ko­na o pla­ni­ra­nju pro­sto­ra i iz­grad­nji obje­ka­ta, Ul­cinj će do­bi­ti če­ti­ri gra­đe­vin­ska in­spek­to­ra. To je ju­če ob­ja­vio por­tal Ul-in­fo.
Ka­ko se na­vo­di, kre­nu­će i pro­ces le­ga­li­za­ci­je ne­le­gal­no sa­gra­đe­nih obje­ka­ta na onim lo­ka­li­te­ti­ma za ko­je po­sto­ji va­že­ća plan­ska do­ku­men­ta­ci­ja.
A.O.

Me­di­ji stub de­mo­kra­ti­je
Sje­di­nje­ne Ame­rič­ke Dr­ža­ve (SAD) i Evrop­ska uni­ja (EU) di­je­le iste sta­vo­ve i ci­lje­ve o slo­bo­di me­di­ja, kao jed­nom od stu­bo­va sva­kog de­mo­krat­skog dru­štva, kao i o vla­da­vi­ni pra­va i etič­kim stan­dar­di­ma u jav­noj slu­žbi. To je kon­sta­to­va­no na sa­stan­ku am­ba­sa­dor­ke SAD Mar­ga­ret En Ujehara i še­fa De­le­ga­ci­je EU u Cr­noj Go­ri Aiva Ora­va sa čel­ni­ci­ma jav­nog ser­vi­sa i Sa­vje­ta RTCG.
Iz te me­dij­ske ku­će je sa­op­šte­no da su ge­ne­ral­na di­rek­to­ri­ca RTCG An­dri­ja­na Ka­di­ja, pred­sjed­nik Sa­vje­ta Vla­di­mir Pa­vi­će­vić i di­rek­tor Te­le­vi­zi­je Vla­dan Mi­ću­no­vić in­for­mi­sa­li am­ba­sa­do­re SAD i EU o ak­tu­el­nom sta­nju u toj in­for­ma­tiv­noj ku­ći i pro­jek­ti­ma ko­ji će bi­ti re­a­li­zo­va­ni u na­red­nom pe­ri­o­du.
A.O.

Kon­sul­ta­ci­je sa NVO
Dru­gi kon­sul­ta­tiv­ni sa­sta­nak sa pred­stav­ni­ci­ma ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja, ko­je se ba­ve iz­ra­dom i im­ple­men­ta­ci­jom pro­je­ka­ta i pro­gra­ma na­mi­je­nje­nih mla­di­ma, odr­žan je ju­če u Mi­ni­star­stvu od­bra­ne. Ka­ko je sa­op­šte­no iz tog re­so­ra, raz­mi­je­nje­na su mi­šlje­nja o pred­lo­že­nim jav­nim kon­kur­si­ma iz pri­o­ri­tet­nih obla­sti od jav­nog in­te­re­sa, kao i o sred­stvi­ma po­treb­nim za fi­nan­si­ra­nje pro­je­ka­ta i pro­gra­ma ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja iz dr­žav­nog bu­dže­ta u 2018. go­di­ni.
– Sa­stan­ku su pri­su­stvo­va­li pred­stav­ni­ci Sa­ve­za ra­dio-ama­te­ra Cr­ne Go­re, od­no­sno vi­še ra­dio klu­bo­va – „Stu­dent”, „Pod­go­ri­ca”, „Ce­ti­nje” i „Nik­šić”, te NVO Ba­lo­nar­ski klub „Bu­duć­nost”, „Bje­lo­polj­ski de­mo­krat­ski cen­tar”, „Zi­nak”, „Mre­ža za edu­ka­ci­ju i raz­voj ser­vi­sa po­dr­ške za OSI” i „In­for­ma” – ka­za­li su iz MO.
A.O.

Spre­ča­va­ju kri­vo­lov pti­ca
U ci­lju su­zbi­ja­nja kri­vo­lo­va na per­na­tu di­vljač po­mo­ću ne­do­zvo­lje­nih sred­sta­va, Upra­va za in­spek­cij­ske po­slo­ve i Cen­tar za za­šti­tu i pro­u­ča­va­nje pti­ca do­go­va­ri­li su za­jed­nič­ke ak­tiv­no­sti, mje­re i rad­nje ko­je će se spro­vo­di­ti na te­re­nu. To je do­go­vo­re­no na juč­e­ra­šnjem sa­stan­ku pred­stav­ni­ka Upra­ve i CZIP.
A.O.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"