Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Milo se odrekao Radmile radi mira u kući * DPS u Mojkovcu dijelio novac i hranu * Sud ne zna gdje je Sinđelić * Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Identitetski mednjici Crne Gore * Čarobna lampa
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
RAFET HUSOVIĆ, LIDER BOŠNjAČKE STRANKE :
BS će podržati onog kandidata na predsjedničkim izborima, bilo da je pripadnik političke partije ili nezavisni intelektualac, koji bude dijelio osnovne političke vrijednosti za koje se zalažemo.

Vic Dana :)

Crnogorci su na dobrom putu, još samo da krenu!

Dođe programer u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!

Da bi jedna porodica bila srećna, mora da postoji ljubav, razumijevanje i najmanje dva kompjutera!

- Šta je demokratija?
- Kada dvije budale imaju više prava nego jedan pametan!

Pita učiteljica Pericu:
- Da li ti tata pomaže pri izradi domaćeg zadatka.
- Ne više, ona poslednja jedinica ga je totalno slomila

Sretnu se dva psihijatra.
- Dobar dan, dobro ste. Kako sam ja?
- I Vi ste dobro.

Meni će na svadbi da svira grupa „Youtube”. 
Nema pjesme koju frajeri ne znaju.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2017-10-21 MONTENEGROERLAJNS OD 2016. GODINE UOPŠTE NE IZMIRUJE OBAVEZE PREMA DRUGOM DRŽAVNOM PREDUZEĆU
Aerodromima ostali dužni 12,5 miliona
MA ne plaća usluge Aerodroma Aerodromima ostali dužni 12,5 miliona Podaci o fakturisanim i neizmirenim obavezama Montenegroerlajnsa prema Aerodromima pokazuju da je nacionalni avio-prevoznik od 2016. godine platio samo 13 hiljada od ukupno 12,55 miliona eura, koliko je bio obavezan
Mon­te­ne­gro­er­lajns (MA) du­gu­je Aero­dro­mi­ma (ACG) ukup­no 24 mi­li­o­na eura, a gro du­ga je na­pra­vljen u po­sled­nje dvi­je go­di­ne. Pre­ma po­da­ci­ma o fak­tu­ri­sa­nim i ne­iz­mi­re­nim oba­ve­za­ma na­ci­o­nal­nog avio-pre­vo­zni­ka, u ko­je je „Dan” imao uvid, Mon­te­ne­gro­er­lajns je u po­sled­nje dvi­je go­di­ne iz­mi­rio sa­mo 13 hi­lja­da od ukup­no 12,55 mi­li­o­na eura.
Isti po­da­ci po­ka­zu­ju da je u po­sled­njih pet go­di­na na­pra­vljen dug od 17 mi­li­o­na. U tom pe­ri­o­du Aero­dro­mi su fak­tu­ri­sa­li 35,8 mi­li­o­na oba­ve­za, od če­ga je pla­će­no 8,8 mi­li­o­na, dok je 9,8 mi­li­o­na iz­no­sio po­pust ko­ji je da­van za MA od 2012. do 2016. go­di­ne. Po­sled­nje dvi­je go­di­ne, u ko­ji­ma dug pre­ma Aero­dro­mi­ma ni­je iz­mi­ri­van, za MA ni­je bi­lo po­seb­nog po­pu­sta.
Na če­lu MA pro­šle go­di­ne je bi­la Da­li­bor­ka Pe­jo­vić, dok je od ja­nu­a­ra vo­đe­nje tog pred­u­ze­ća pre­u­zeo po­moć­nik mi­ni­stra fi­nan­si­ja Ni­ko­la Vu­ki­će­vić. No­va upra­va upor­no je po­ten­ci­ra­la ka­ko bo­lje po­slu­je ne­go la­ni i da su mi­nus sma­nji­li za ne­ko­li­ko mi­li­o­na.
Osim što MA po­sled­nje dvi­je go­di­ne Aero­dro­mi­ma ne pla­ća za uslu­ge, dr­žav­no pred­u­ze­će ko­je po­slu­je pro­fi­ta­bil­no ne­dav­no je Mon­te­ne­gro­er­laj­nsu da­lo ga­ran­ci­ju za kre­dit od 2,3 mi­li­o­na eura. Taj iz­nos pred­sta­vlja pro­fit Aero­dro­ma ko­ji ide u bu­džet dr­ža­ve. Vla­da je, me­đu­tim, od­lu­či­la da taj no­vac bu­de ga­ran­ci­ja za MA pri­li­kom uzi­ma­nja kre­di­ta kod Hi­po­te­kar­ne ban­ke.
To je ne­dav­no obje­lo­da­nio pot­pred­sjed­nik SDP-a Ra­ško Ko­nje­vić. Još ra­ni­je, po­lo­vi­nom go­di­ne, „Dan” je ob­ja­vio da je dr­ža­va iz te­ku­će re­ze­r­va za MA upla­ti­la 2,2 mi­li­o­na, što je ka­sni­je po­tvr­dio i Ko­nje­vić, ko­ji je uspio da do­bi­je in­ter­nu in­for­ma­ci­ju Vla­de u ve­zi sa po­mo­ći, od­no­sno po­zaj­mi­com ko­ju je dr­ža­va da­la MA.
Vla­da je Mon­te­ne­gro­er­laj­nsu da­la 2,2 mi­li­o­na, uz spo­ra­zum da taj no­vac vra­te u 24 ra­te ta­ko što će sva­kog mje­se­ca, po­čev­ši od sep­tem­bra, pla­ća­ti 95 hi­lja­da eura. MA je pr­vu ra­tu u sep­tem­bru pla­tio, dok je pro­šle sed­mi­ce iz Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja sa­op­šte­no da iz te kom­pa­ni­je još ni­je­su upla­ti­li dru­gu ra­tu.
Ko­nje­vić je po osno­vu oba slu­ča­ja tra­žio od Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva da is­pi­ta ka­ko su pa­re da­te Mon­te­ne­gro­er­laj­nsu. On tvr­di da su ti vi­do­vi po­mo­ći pro­tiv­ni Za­ko­nu o kon­tro­li dr­žav­ne po­mo­ći, jer MA ne mo­že da do­bi­ja po­moć dr­ža­ve do 2022. go­di­ne, iz raz­lo­ga što je dr­žav­nu po­moć do­bio 2012. go­di­ne, pa ne­ma pra­vo na nju na­red­nih de­set go­di­na.
Dug MA pre­ma Aero­dro­mi­ma je ekvi­va­len­tan iz­no­su ko­ji to pred­u­ze­će tre­ba da iz­dvo­ji za re­kon­struk­ci­ju aero­dro­ma u Tiv­tu. Na­i­me, re­kon­struk­ci­ja bi tre­ba­lo da ko­šta 54 mi­li­o­na, od če­ga bi Evrop­ska ban­ka za ob­no­vu i raz­voj po­zaj­mi­la 30 mi­li­o­na, dok bi Aero­dro­mi iz svo­jih sred­sta­va fi­nan­si­ra­li 24 mi­li­o­na.
To pred­u­ze­će je la­ni ima­lo pro­fit od 3,9 mi­li­o­na i go­di­na­ma po­slu­je po­zi­tiv­no.
MA i Aero­dro­mi su u sto­po­stot­nom vla­sni­štvu dr­ža­ve, a za ta dva pred­u­ze­ća nad­le­žno je Mi­ni­star­stvo sa­o­bra­ća­ja. Mi­ni­star sa­o­bra­ća­ja do no­vem­bra pro­šle go­di­ne bio je Ivan Bra­jo­vić, a po­tom je taj re­sor pre­u­zeo Osman Nur­ko­vić.
D.M.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"