Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Milo se odrekao Radmile radi mira u kući * DPS u Mojkovcu dijelio novac i hranu * Sud ne zna gdje je Sinđelić * Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Identitetski mednjici Crne Gore * Čarobna lampa
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
RAFET HUSOVIĆ, LIDER BOŠNjAČKE STRANKE :
BS će podržati onog kandidata na predsjedničkim izborima, bilo da je pripadnik političke partije ili nezavisni intelektualac, koji bude dijelio osnovne političke vrijednosti za koje se zalažemo.

Vic Dana :)

Crnogorci su na dobrom putu, još samo da krenu!

Dođe programer u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!

Da bi jedna porodica bila srećna, mora da postoji ljubav, razumijevanje i najmanje dva kompjutera!

- Šta je demokratija?
- Kada dvije budale imaju više prava nego jedan pametan!

Pita učiteljica Pericu:
- Da li ti tata pomaže pri izradi domaćeg zadatka.
- Ne više, ona poslednja jedinica ga je totalno slomila

Sretnu se dva psihijatra.
- Dobar dan, dobro ste. Kako sam ja?
- I Vi ste dobro.

Meni će na svadbi da svira grupa „Youtube”. 
Nema pjesme koju frajeri ne znaju.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-10-21 KONTROLAMA U KOTORU I TIVTU NASTAVLJENA AKCIJA POLICIJE PROTIV ORGANIZOVANIH KRIMINALNIH GRUPA
Vođi „kavčana” pretresli stanove
Kašćelan Vođi „kavčana” pretresli stanove
Od­bje­gli vo­đa ta­ko­zva­nog ka­vač­kog kla­na Slo­bo­dan Ka­šće­lan na­šao se na uda­ru u pe­toj ak­ci­ji ko­ju je po­li­ci­ja spro­ve­la u bor­bi pro­tiv or­ga­ni­zo­va­nih kri­mi­nal­nih gru­pa. Na­i­me, to­kom ju­če­ra­šnjeg da­na, po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci su oba­vi­li pre­tre­se obje­ka­ta na 11 lo­ka­ci­ja na te­ri­to­ri­ji Ko­to­ra i Tiv­ta, me­đu ko­ji­ma su se na­šle i pro­sto­ri­je ko­je se na­vod­no vo­de na Ka­šće­la­no­vo ime.
I u ju­če­ra­šnjoj ak­ci­ji od­u­ze­to je vi­še vo­zi­la, mo­bil­nih te­le­fo­na i sum­nji­vih ugo­vo­ra, kao i od­re­đe­ni iz­nos no­vac, a uhap­še­na je sa­mo jed­na oso­ba kod ko­je je na­đe­na dro­ga. Kao i u pret­hod­nim slu­ča­je­vi­ma, pri­ve­de­no je vi­še oso­ba bli­skih kri­mi­nal­nim kla­no­vi­ma, ali po­li­ci­ja ni­je ima­la osno­va za nji­ho­vo za­dr­ža­va­nje.
Ak­ci­ju pod kod­nim na­zivom „Bo­ka 2” iz­ve­li su slu­žbe­ni­ci Sek­to­ra kri­mi­na­li­stič­ke po­li­ci­je i odje­lje­nja bez­bjed­no­sti Ko­tor i Ti­vat, uz pod­šku SAJ-a i PJP.
– Ak­ci­ja je usmje­re­na ka čla­no­vi­ma or­ga­ni­zo­va­nih kri­mi­nal­nih gru­pa i bez­bjed­no­sno in­te­re­sant­nim li­ci­ma. Iz­vr­še­ni su pre­tre­si na 11 lo­ka­ci­ja i pri­ve­de­no je vi­še li­ca, a jed­no od njih je li­še­no slo­bo­de. Za jed­no li­ce je u to­ku po­stu­pak u ve­zi sa do­ku­men­to­va­njem kri­vič­nog dje­la. Po­li­ci­ja je na 11 lo­ka­ci­ja na pod­ruč­ju Ko­to­ra i Tiv­ta iz­vr­ši­la pre­tres sta­no­va i dru­gih pro­sto­ri­ja ko­je ko­ri­sti vi­še čla­no­va or­ga­ni­zo­va­nih kri­mi­nal­nih gru­pa i bez­bjed­no­sno in­te­re­sant­nih li­ca. Pre­tres je iz­vr­šen i na dvi­je lo­ka­ci­je ko­je ko­ri­sti je­dan od vo­đa or­ga­ni­zo­va­ne kri­mi­nal­ne gru­pe „Ka­vač” S.K. – sa­op­šte­no je iz Upra­ve po­li­ci­je.
To­kom pre­tre­sa po­li­ci­ja je pro­na­šla i od­u­ze­la 11 vo­zi­la, me­đu ko­ji­ma su i vo­zi­la vi­so­ke kla­se mar­ke „BMV”; „fol­ksva­gen”, „audi”, je­dan mo­to­cikl, 17 mo­bil­nih te­le­fo­na i ve­ći broj SIM kar­ti­ca raz­li­či­tih mo­bil­nih ope­ra­te­ra, vi­še ta­blet i lap­top ra­ču­na­ra i raz­li­či­tih ob­li­ka me­mo­ri­ja za skla­di­šte­nje po­da­ta­ka, 10 gra­ma ko­ka­i­na i oko 20 gra­ma smje­še ko­ja se ko­ri­sti za mi­je­ša­nje sa ko­ka­i­nom, kao i va­gu za pre­ci­zno mje­re­nje ko­li­či­ne nar­ko­ti­ka. Za­pli­je­nje­no je i oko 6.500 eura, za ko­je se sum­nja da su ste­če­ne di­stri­bu­ci­jom nar­ko­ti­ka, kao i dva pi­što­lja, vi­še ko­ma­da pi­štolj­ske mu­ni­ci­je, me­tal­ni boks, vi­še ko­ma­da hlad­nog oruž­ja i 10 ugo­vo­ra o ku­po­pro­da­ji ne­po­kret­no­sti za ko­je po­sto­ji sum­nja da su ve­za­ni za kri­mi­nal­ne ak­tiv­no­sti ze­le­na­štva.
Vi­še li­ca je pri­ve­de­no u slu­žbe­ne pro­sto­ri­je ra­di uzi­ma­nja iz­ja­va i spro­vo­đe­nja po­stup­ka kri­mi­na­li­stič­ke ob­ra­de.
Na osno­vu kon­sul­ta­ci­ja iz­vr­še­nih sa nad­le­žnim tu­ži­la­štvom, I.J. (36) iz Tiv­ta je uhap­šen zbog po­sto­ja­nja sum­nje da je po­či­nio kri­vič­na dje­la neo­vla­šće­na pro­iz­vod­nja, dr­ža­nje i sta­vlje­nje u pro­met opoj­nih dro­ga i ne­do­zvo­lje­no dr­ža­nje oruž­ja i eks­plo­ziv­nih ma­te­ri­ja.
– Pre­ma jed­nom li­cu u to­ku je po­stu­pak pro­vje­re okol­no­sti pod ko­ji­ma je za­klju­či­lo vi­še ugo­vo­ra o ku­po­pro­da­ji ne­po­kret­no­sti, sa ci­ljem utvr­đi­va­nja po­sto­ja­nja ele­me­na­ta bi­ća kri­vič­nog dje­la ze­le­na­štvo. Sta­tus na­ve­de­nog li­ca bi­će utvr­đen na­kon pro­vje­ra i kon­sul­ta­ci­ja sa nad­le­žnim tu­ži­la­štvom – na­ve­li su iz po­li­ci­je.M.V.P.


No­vlja­ni po­ma­ga­li su­gra­đa­ni­ma

U ak­ci­ji po­li­ci­je pro­tiv pri­pad­ni­ka or­ga­ni­zo­va­nih kri­mi­nal­nih gru­pa pret­hod­no su uhap­še­ni i No­vlja­ni Šće­pan Ro­ga­no­vić, Ili­ja Alek­sić i Go­ran Pan­to­vić, ko­ji se sum­nji­če za ze­le­na­še­nje. U is­tra­zi pro­tiv njih ju­če su sa­slu­ša­ni svje­do­ci Kr­sto Ma­rić, Vil­ma Po­toč­nik i Mi­li­vo­je Ko­so­vić. Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, oni su is­pri­ča­li da su im osum­nji­če­ni da­va­li no­vac ka­ko bi im po­mo­gli. Ne­ki svje­do­ci na­ve­li su i da su im uhap­še­ni pri­ja­te­lji i da ne­ma go­vo­ra o ze­le­na­štvu. Tvr­di­li su da su no­vac do­bi­li za po­moć i da su im osum­nji­če­ni ka­za­li da ga vra­te ka­da bu­du u pri­li­ci.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"