Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Milo se odrekao Radmile radi mira u kući * DPS u Mojkovcu dijelio novac i hranu * Sud ne zna gdje je Sinđelić * Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Identitetski mednjici Crne Gore * Čarobna lampa
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
RAFET HUSOVIĆ, LIDER BOŠNjAČKE STRANKE :
BS će podržati onog kandidata na predsjedničkim izborima, bilo da je pripadnik političke partije ili nezavisni intelektualac, koji bude dijelio osnovne političke vrijednosti za koje se zalažemo.

Vic Dana :)

Crnogorci su na dobrom putu, još samo da krenu!

Dođe programer u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!

Da bi jedna porodica bila srećna, mora da postoji ljubav, razumijevanje i najmanje dva kompjutera!

- Šta je demokratija?
- Kada dvije budale imaju više prava nego jedan pametan!

Pita učiteljica Pericu:
- Da li ti tata pomaže pri izradi domaćeg zadatka.
- Ne više, ona poslednja jedinica ga je totalno slomila

Sretnu se dva psihijatra.
- Dobar dan, dobro ste. Kako sam ja?
- I Vi ste dobro.

Meni će na svadbi da svira grupa „Youtube”. 
Nema pjesme koju frajeri ne znaju.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-10-15 U KOBILJEM DOLU PRONAĐEN LEŠ MUŠKARCA U FAZI RASPADANJA, POLICIJA SUMNJA NA OBRAČUN KLANOVA
Ubijen, pa zakopan pored puta
Policija blokirala prilaz mjestu Pšeničište u Kobiljem dolu Ubijen, pa zakopan pored puta Beživotno tijelo nađeno je pored puta Nikšić–Cetinje, a bilo je zatrpano zemljom i lišćem Uočio sam dio ljudske lobanje koja je virila iz zemlje. Vidio se i pramen tamne kose, najvjerovatnije, crne kao i komad garderobe. Odmah je bilo jasno da je u pitanju leš čovjeka zbog čega sam odmah pobjegao, ispričao je Neđo Đuričić koji je pronašao posmrtne ostatke
Be­ži­vot­no ti­je­lo za­sad ne­po­zna­tog mu­škar­ca pro­na­đe­no je ju­če u Gra­ho­vu, po­red pu­ta Nik­šić–Ce­ti­nje. Leš do za­klju­če­nja ovog bro­ja na­šeg li­sta ni­je iden­ti­fi­ko­van, a istražitelji sumnjaju da je muškarac ubijen i zakopan.
Leš su u mje­stu Pše­ni­či­šte, ko­je pri­pa­da Ko­bi­ljem do­lu, pro­na­šli mje­šta­ni ju­če uju­tru, oko 11 ča­so­va, o če­mu su oba­vi­je­sti­li po­li­ci­ju. Oče­vi­ci tvr­de da je u pi­ta­nju leš mla­đeg mu­škar­ca, ko­ji je bio pre­kri­ven ze­mlja­nim na­si­pom i li­šćem. Mje­sto je ve­o­ma ne­pri­stu­pač­no i na­la­zi se na oko dva i po ki­lo­me­tra od skre­ta­nja za Ko­bi­lji do. Na­vod­no, istražitelji su do­la­skom na li­ce mje­sta uoči­li lo­ba­nju le­ša u fa­zi ras­pa­da­nja, zbog če­ga je ote­ža­no utvr­di­ti o ko­me se ra­di. Ipak, na osno­vu pre­li­mi­nar­nih re­zul­ta­ta kon­sta­to­va­no je da je ri­ječ o mla­đoj oso­bi, cr­no­ko­som mu­škar­cu ko­ji je na se­bi imao si­vu ma­ji­cu.
Na osno­vu do­sad pri­ku­plje­nih do­ka­za sa li­ca mje­sta, po­sto­je osno­va­ne sum­nje da je u pi­ta­nju ubi­stvo i da su pre­ko le­ša, ka­ko bi se sa­krio, na­ba­ca­ni li­šće i ze­mlja. Ni­je is­klju­če­na mo­guć­nost ni da se ra­di o ti­je­lu ne­kog od stra­da­lih u ob­ra­ču­nu kri­mi­nal­nih gru­pa.
Is­tra­gu vo­di tu­ži­lac u Vi­šem dr­žav­nom tu­ži­la­štvu Su­za­na Mi­lić. Ona je na­re­di­la da se oba­vi niz vje­šta­če­nja ka­ko bi se utvr­dio iden­ti­tet le­ša.
Ti­je­lo je pro­na­šao mje­šta­nin Ko­bi­ljeg do­la Ne­đo Đu­ri­čić. On je u iz­ja­vi za „Dan” is­pri­čao da je dan ra­ni­je u se­lu bi­la sa­hra­na jed­ne mje­štan­ke i ne­ko­li­ko oso­ba ko­je su pro­la­zi­le pu­tem ka gro­blju na tom po­te­zu osje­ti­le su ne­pri­ja­tan mi­ris. Me­đu­tim, ni­ko od njih ni­je ni slu­tio da bi se mo­glo ra­di­ti o ljud­skom le­šu. Po­sum­nja­li su da je naj­vje­ro­vat­ni­je me­dvjed ubio ne­ku ži­vo­ti­nju i ka­za­li Đu­ri­či­ću da po­ge­da o če­mu se ra­di, ka­ko bi to uklo­ni­li.
– Si­šao sam po­red pu­ta mi­sle­ći da je u pi­ta­nju mr­tva ži­vo­ti­nja. Čim sam se spu­stio pre­stra­vio sam se. Uočio sam dio ljud­ske lo­ba­nje ko­ja je vi­ri­la iz ze­mlje. Vi­dio se i pra­men tam­ne ko­se, naj­vje­ro­vat­ni­je, cr­ne kao i ko­mad gar­de­ro­be. Od­mah mi je bi­lo ja­sno da je u pi­ta­nju čo­vjek zbog če­ga sam od­mah po­bje­gao sa tog mje­sta – ka­zao je Đu­ri­čić.
On je po­tom oti­šao kod kom­ši­ja ko­ji­ma je is­pri­čao šta se do­go­di­lo i na­kon to­ga su po­zva­li po­li­ci­ju.
Sa­go­vor­ni­ci „Da­na” iz po­li­ci­je ka­za­li su da je ti­je­lo du­že vre­me­na bi­lo po­red pu­ta, te da se iden­ti­tet ne mo­že utvr­di­ti pri­je DNK vje­šta­če­nja i ob­duk­ci­je či­ji će pre­li­mi­nar­ni re­zul­ta­ti bi­ti po­zna­ti da­nas. Ob­duk­ci­jom će se utvr­di­ti i pra­vi uzrok smr­ti.
Pre­ma ne­zva­nič­nim sa­zna­nji­ma, ovaj te­ren je ra­ni­je pre­tra­ži­van ka­da je po­li­ci­ja tra­ga­la za ne­sta­lim oso­ba­ma.
Is­tra­ži­te­lji su na pre­po­zna­va­nje po­zva­li fa­mi­li­je ne­kih ne­sta­lih li­ca, ali sa si­gu­r­no­šću ni­je utvr­đe­no o ko­me je ri­ječ.
Ne­što po­sli­je 17 ča­so­va ti­je­lo je pre­ve­zeno na odje­lje­nje pa­to­lo­gi­je u Pod­go­ri­ci. Isto­vre­me­no su sa te­re­na pri­ku­plje­ni do­ka­zi, dok će de­talj­ni uvi­đaj oba­vi­ti da­nas u 10 ča­so­va. Po­li­ci­ja ju­če ni­je do­zvo­lja­va­la no­vi­na­ri­ma da pri­đu i fo­to­gra­fi­šu mje­sto na ko­jem je pro­na­đen leš.
B.B.– M.V.P. – Vl.O.


Mje­šta­ni u šo­ku

Mje­šta­ni se­la Ko­bi­lji do su u šo­ku jer ni­ko od njih ni­je sum­njao da je u pi­ta­nju ljud­ski leš. Is­pri­ča­li su i da u tom mje­stu ni­je bi­lo su­ko­ba, a ni­je­su pri­mi­je­ti­li ni­šta sum­nji­vo što bi mo­glo uka­za­ti da se ov­dje mo­gao do­go­di­ti zlo­čin.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"