Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Tetku zbog para tukao do smrti * Milov savjetnik uhapšen zbog ruske veze * Drugovi i u smrti nerazdvojni * Otrovne hemikalije u lutkama * Pudždamon i članovi vlade u Briselu * Represije bile tragedija za narod * Degradiranje Univerziteta
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 31-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ĐORĐE BLAŽIĆ, PROFESOR :
Vujanović je kao predsjednik države dužan da ukazom raspusti Skupštinu i raspiše izbore prvog narednog dana po raspuštanju parlamenta.

Vic Dana :)

Šeta ciga parkom i u daljini ugleda skinse. Kaže mu jedan od njih :
- Cigo, dođi ovamo da ti kažemo nešto.
A ciga će na to:
-Neka, neka kume, ne moram ja sve da znam.

Kako se zove ciganin koji zna geometriju?
- Romb.

Kako se zove uragan koji je prošao kroz Cigamalu?
-Garagan.

Zašto cigani plaču svaki put kad gledaju film Titanik?
Žao im gvožđa.

Cigo otvorio radnju za „krečenje” auta. Prilazi mušterija i pita.
- Kakva ti je garancija?
A cigo će na to:
- Tri kiše brate!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom - datum: 2017-10-30 NEUSPJELI PREGOVORI ALBANSKIH PARTIJA DA NA LOKALNIM IZBORIMA 26. NOVEMBRA U TUZIMA NASTUPE UJEDINJENE
DUA i AA ipak samostalno
DUA i AA ipak samostalno
Ni­je­su uspje­li pre­go­vo­ri iz­me­đu Al­ban­ske al­ter­na­ti­ve i De­mo­krat­ske uni­je Al­ba­na­ca da na pred­sto­je­ćim iz­bo­ri­ma za Skup­šti­nu op­šti­ne u sa­sta­vu Glav­nog gra­da Tu­zi, 26. no­vem­bra iza­đu u ko­a­li­ci­ji. Od­lu­ka da će i AA i DUA na­stu­pi­ti sa­mo­stal­no, do­ne­se­na je na sa­stan­ku u su­bo­tu ve­če, 28. ok­to­bra.
To je po­tvr­dio i Fa­dilj Ka­jo­šaj, funkcioner DUA, ko­ji će bi­ti i no­si­lac li­ste na pred­sto­je­ćim iz­bo­ri­ma.
- Na sa­stan­ku sa AA do­ni­je­ta je ko­nač­na od­lu­ka da na iz­bo­ri­ma 26. no­vem­bra obje par­ti­je na­stu­pe sa­mo­stal­no. Fak­tič­ki, mi smo se bi­li ra­zu­mje­li sa Al­ban­skom al­ter­na­ti­vom oko ko­a­li­ci­je, ali smo na kra­ju do­šli do za­ključ­ka da je u in­te­re­su obje stran­ke da na iz­bo­ri­ma iza­đe­mo sa­mo­stal­no – ka­zao je Ka­jo­šaj.
Ka­ko je is­ta­kao, De­mo­krat­sku uni­ju Al­ba­na­ca ka­rak­te­ri­šu iskre­nost, čast i do­sto­jan­stvo i iako im je te­ško da kao ta­kvi uop­šte funk­ci­o­ni­šu na po­li­tič­koj sce­ni Cr­ne Go­re, že­le da se ta­ko pred­sta­vlja­ju gra­đa­ni­ma i da­lje.
- Na­ža­lost na na­šem pod­ne­blju u po­li­ti­ci ma­lo iskre­no­sti ima i upra­vo iz tih raz­lo­ga ne­će­mo nu­di­ti gla­sa­či­ma br­da i do­li­ne jer su gra­đa­ni vi­še si­ti la­žnih obe­ća­nja, već sa­mo ono što je re­al­no i mo­gu­će. Obe­ća­nja ko­ja se go­di­na­ma slu­ša­ju oko ka­pi­tal­nih in­ve­sti­ci­ja u Tu­zi­ma vi­še ne pro­la­ze ta­ko la­ko kod gra­đa­na jer go­di­na­ma slu­ša­ju istu pri­ču a ni­šta se ne ra­li­zu­je. Mi se ne­će­mo vo­di­ti ta­kvim „obe­ća­nji­ma” već onim što se stvar­no mo­že po­sti­ći i re­a­li­zo­va­ti. Če­sto pu­ta su ta obe­ća­nja pri­sut­na pred iz­bo­re sa­mo zbog po­li­ti­ke i ni­čeg dru­gog, to je svi­ma ja­sno. Iz­la­zi­mo iskre­no, ča­sno i do­sto­jan­stve­no ta­ko da nam pre­o­sta­je sa­mo još sad da pri­pre­mi­mo li­ste do utor­ka ve­če, do kad je i rok i to je to. No­si­lac li­ste ću bi­ti ja- ka­zao je Ka­jo­šaj.
Da će na pred­sto­je­ćim iz­bo­ri­ma i Al­ban­ska Al­ter­na­ti­va na­stu­pi­ti sa­mo­stal­no, po­tvr­dio je i Nik Đe­ljo­šaj, po­sla­nik.
- Na osno­vu is­tra­ži­va­nja jav­nog mje­nja i te­melj­ne ana­li­ze iz­bor­nog šta­ba Al­ban­ske al­ter­na­ti­ve, pro­cje­ni­li smo da će­mo sa­mo­stal­nim na­stu­pom osvo­ji­ti naj­vi­še gla­so­va u od­no­su na glav­nog kon­ku­ren­ta- De­mo­krat­sku par­ti­ju so­ci­ja­li­sta. Ta­ko­đe smo do­ni­je­li od­lu­ku, da će­mo na osno­vu re­zul­ta­ta iz­bo­ra, vlast for­mi­ra­ti sa al­ban­skim par­ti­ja­ma od­no­sno da u sve even­tu­al­ne ko­a­li­ci­je na­stu­pi­mo jed­ni­stve­no sa al­ban­skim par­ti­ja­ma – ka­zao je krat­ko Đe­ljo­šaj.
On je na­veo i da će da­nas do­ni­je­ti od­lu­ku o na­zi­vu i no­si­o­cu li­ste.
Ko­nač­nu od­lu­ku o to­me ka­ko će na­stu­pi­ti na iz­bo­ri­ma, 26. no­vem­bra da­nas će do­ni­je­ti i De­mo­krat­ski sa­vez, ka­zao je Ni­ko­la Ca­maj, šef klu­ba od­bor­ni­ka DS-a. On je krat­ko ka­zao da iako su pre­go­vo­ri go­to­vi, da mo­ra­ju do­ni­je­ti i for­mal­nu- ko­nač­nu od­lu­ku.
Na­i­me, vlast u Grad­skoj op­šti­ni Tu­zi na­kon pr­vih lo­kal­nih iz­bo­ra 2006. go­di­ne či­ni­la je ko­a­li­ci­ja DS-a i Gra­đan­ske ini­ci­ja­ti­ve, ka­sni­je i Al­ban­ske al­ter­na­ti­ve, sa 10 od­bor­ni­ka, uz po­dr­šku jed­nog od­bor­ni­ka SNP-a, dok je ko­al­ci­ja DPS-SDP-DUA ima­la de­vet od­bor­ni­ka, a Bo­šnja­ča stran­ka jed­nog.
Na­kon to­ga usli­je­dio je pe­ri­od vla­da­nja DPS-a- pa je na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u ma­ju 2010. go­di­ne od 8.788 bi­ra­ča gla­sa­lo je 5.744, a 2.718 bi­ra­ča po­dr­ža­lo je ko­a­li­ci­ju DPS-DUA-BS ko­ja je ovo­ji­la 11 man­da­ta, 1.832 ko­a­li­ci­ju za Ma­le­si­ju obez­bje­đu­ju­ći joj se­dam man­da­ta, po je­dan man­dat osvo­ji­li su Li­sta za Tu­zi sa 309 gla­so­va, SNP sa 333 gla­sa i SDP sa 371 glas.
Ko­a­li­ci­ja Evrop­ske Tu­zi DPS, DUA, BS i Li­sta za Tu­zi na lo­kal­ni iz­bo­ri­ma 25. ma­ja 2014. go­di­ne osvo­ji­la je ap­so­lut­nu vlast sa 12 man­da­ta. Al­ban­ska ko­a­li­ci­ja ima­la je če­ti­ri man­da­ta, ko­al­ci­ji SDP-PCG dva man­da­ta, De­mo­krat­ski sa­vez tri man­da­ta, dok So­ci­ja­li­stič­ka na­rod­na par­ti­ja na­kon po­na­vlja­nja iz­bo­ra na ne­ko­li­ko bi­rač­koh mje­sta uspje­la da osvo­ji je­dan od­bor­nič­ki man­dat.
Na pro­šlim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma, 25. ma­ja 2014. go­di­ne u GO Tu­zi bi­lo je upi­sa­no ukup­no 10.758 bi­ra­ča ko­ji su gla­sa­li na 28 bi­rač­kih mje­sta. Pre­ma ovo­go­di­šnjim po­da­ci­ma Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va, broj bi­ra­ča u bi­rač­kom spi­sku za iz­bo­re u op­šti­ni Tu­zi u okvi­ru Glav­nog gra­da je 11.599.
S.R.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"