Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Akcije prodaju Vladi iza leđa * Pacijente pregledali u hotelu * Uhapšen kum Brana Mićunovića * Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Kompromis je kockanje sa samim sobom * Hrvati i Švajcarci vide Rusiju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Mihailo Babović, Pozitivna Crna Gora:
– Ovih 35 pari klompi koje doniramo i te kako poboljšavaju zdravstvenu zaštitu sistema.

Vic Dana :)

–Sada možete da skinete masku, gospode doktore. Ja sam vas prepoznao! - reče pacijent u operacionoj sali.

Starija dama je došla kod zgodnog hirurga i pita ga:
– Doktore, možete li da me proljepšate?


– Žao mi je, odrubljivanje glave je u našoj državi zabranjeno.


Mlada pacijentkinja se po povratku iz bolnice hvali prijateljici šta je doživjela:
– Uradili su mi sve pretrage i uradili sve što je bilo u njihovoj moći: mamografiju, tomografiju, pornografiju...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2017-11-09 UNIJA POSLODAVACA IMA SKORO STOTINU PRIMJEDBI NA NACRT ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
Firme bez zaposlenih služe za pranje novca
Spriječiti pranje novca Firme bez zaposlenih služe za pranje novca Treba ponuditi normu po kojoj će u svim privrednim društvima morati biti zaposleno najmanje jedno lice. Time će se znatno spriječiti pojave tzv. fantomskih firmi bez zaposlenih, pogodnih za pranje novca, naveli su iz UPCG Ukazali su da u nacrtu nema riječi o specifičnostima osnivanja ofšor firmi
Uni­ja po­slo­da­va­ca (UPCG) do­sta­vi­la je Mi­ni­star­stvu eko­no­mi­je čak 95 pri­mjed­bi na Na­crt za­ko­na o pri­vred­nim dru­štvi­ma i uka­za­la da sa do­no­še­njem tog ak­ta ne tre­ba žu­ri­ti, čak i po ci­je­nu da ne bu­de do­ne­sen do kra­ja go­di­ne. Jav­na ras­pra­va po­vo­dom na­cr­ta za­ko­na tra­ja­la je od 12. ju­la do 30. sep­tem­bra, a ka­ko su pri­je ne­ki dan ka­za­li iz Mi­ni­star­stva eko­no­mi­je, ko­men­ta­ri im i da­lje pri­sti­žu, dok oni in­ten­ziv­no ra­de na pri­pre­mi pred­lo­ga.
Iz Uni­je po­slo­da­va­ca, na či­jem je če­lu Sve­tla­na Vuk­sa­no­vić, u ko­men­ta­ri­ma na na­crt za­ko­na su­ge­ri­sa­li su da tre­ba po­nu­di­ti nor­mu po ko­joj će u svim pri­vred­nim dru­štvi­ma i dru­gim ob­li­ci­ma oba­vlja­nja pri­vred­nih dje­lat­no­sti bi­ti za­po­sle­no naj­ma­nje jed­no li­ce. Ti­me će, ka­ko su na­ve­li, „ži­vot” pri­vred­nih su­bje­ka­ta bi­ti re­a­lan, a ne fik­ti­van.
– Na taj na­čin će se iz­bje­ći po­slo­va­nje kom­pa­ni­ja, ta­ko­zva­nih pro­toč­nih boj­le­ra – osno­va­nih za jed­no­krat­nu, naj­če­šće pro­tiv­prav­nu ak­tiv­nost. Uosta­lom, čla­nom 63 na­cr­ta za pred­u­zet­ni­ka, ako ima po­slo­vo­đu, pro­pi­su­je se da mo­ra bi­ti u rad­nom od­no­su kod pred­u­zet­ni­ka. Za­što? Da li se ovim na­ru­ša­va rav­no­prav­nost oba­vlja­nja pri­vred­nih dje­lat­no­sti u od­no­su na dru­ge ob­li­ke pri­vred­ne dje­lat­no­sti jer se sa­mo pred­u­zet­nik na pred­met­no oba­ve­zu­je. Uvje­re­ni smo da bi se po­nu­đe­nim rje­še­njem znat­no spri­je­či­le po­ja­ve tzv. fan­tom­skih fir­mi bez za­po­sle­nih, po­god­nih za pra­nje nov­ca – pi­še u ko­men­ta­ri­ma ko­je pot­pu­su­je član UPCG Bra­ni­slav Be­go­vić.
Uni­ja je uka­za­la da ima osno­va i da se ure­di pi­ta­nje tra­ja­nja dru­štva, te da obra­zlo­že­nje na­cr­ta ne go­vo­ri ni­šta o kon­ver­gen­ci­ji sa ni­zom dru­gih za­ko­na kao što su Za­kon o obli­ga­ci­o­nim od­no­si­ma, ste­ča­ju, od­go­vor­no­sti prav­nih li­ca za kri­vič­na dje­la i mno­ga dru­ga.
– Oprez na­la­že da se pre­i­spi­ta ovaj pro­blem ka­ko u prak­si ne bi uzro­ko­vao ne­do­u­mi­ce i spo­re­nja – na­veo je Be­go­vić.
Is­ta­kao je da je vri­jed­no pa­žnje raz­mo­tri­ti spe­ci­fič­no­sti osni­va­nja of­šor kom­pa­ni­ja u Cr­noj Go­ri o če­mu u na­cr­tu ne­ma ri­je­či.
– Ne bi tre­ba­lo iz­bje­ga­va­ti ne ta­ko ri­jet­ke slu­ča­je­ve ovog fe­no­me­na. Ta­ko­đe, ne bi tre­ba­lo iz­bje­ga­va­ti ne ta­ko ri­jet­ke slu­ča­je­ve da se pod pla­štom tzv. stra­te­ških in­ve­sti­to­ra za­klju­ču­ju ugo­vo­ri ko­ji se jed­nim di­je­lom pro­gla­ša­va­ju dr­žav­nom taj­nom. Na­ve­de­na su­šti­na se ipak svo­di na enorm­ne po­re­ske olak­ši­ce, što je su­šti­na po­slo­va­nja of­šor kom­pa­ni­ja. Još ka­da vla­sni­ci ova­kvih ugo­vo­ra osta­ju ne­po­zna­ti, bu­du­ći da su „sa­kri­ve­ni” pre­ko ra­znih ovla­šće­nih advo­kat­skih kan­ce­la­ri­ja, ja­sno je da se pri­kri­ve­no us­po­sta­vlja prin­cip rav­no­prav­no­sti svih ob­li­ka svo­ji­ne, te čla­na 142 stav 2 Usta­va po ko­jem je sva­ko du­žan da pla­ća po­re­ze i dru­ge da­žbi­ne – na­veo je Be­go­vić.
U po­je­di­nač­nim pri­mjed­ba­ma, na­veo je da za raz­li­ku od va­že­ćeg Za­ko­na o pri­vred­nim dru­štvi­ma ko­ji „po­zna­je” slu­ča­je­ve la­žne ili pre­var­ne re­gi­stra­ci­je, na­crt ih „ne po­zna­je”.
– Da li po­nu­đe­no zna­či da ta­kvi slu­ča­je­vi ne po­sto­je ili je pre­pu­šte­no da se za ta­kav pro­blem za­in­te­re­so­va­ni obra­te su­du – pi­tao je Be­go­vić.
Iz Mi­ni­star­stva eko­no­mi­je je ne­dav­no sa­op­šte­no da je na na­crt za­ko­na sti­glo 310 ko­men­ta­ra iz 20 pri­vred­nih su­bje­ka­ta i udru­že­nja, te da se ko­men­ta­ri naj­vi­še od­no­se na uvo­đe­nje dvo­dom­nog siste­ma i ne­za­vi­snih di­rek­to­ra.
D.M.


Ne­ja­san ugo­vor za iz­vr­šnog di­rek­to­ra

Iz UPCG su uka­za­li da je na­cr­tom pro­pi­sa­no da iz­vr­šni di­rek­tor mo­ra za­sno­va­ti rad­ni od­nos u dru­štvu, ali da je ne­ja­sno da li se ta­kva oba­ve­za re­a­li­zu­je pri­mje­nom Za­ko­na o ra­du.
– Ako je od­go­vor po­tvr­dan, on­da ta­kav ugo­vor mo­ra ima­ti sa­dr­žaj pro­pi­san Za­ko­nom o ra­du. Ako je od­go­vor ne­ga­ti­van, on­da tre­ba nor­mi­ra­ti sa­dr­žaj i od­re­di­ti ko­jim se ugo­vo­rom za­sni­va rad­ni od­nos iz­vr­šnog di­rek­to­ra – na­ve­li su iz Uni­je.Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"