Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Akcije prodaju Vladi iza leđa * Pacijente pregledali u hotelu * Uhapšen kum Brana Mićunovića * Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Kompromis je kockanje sa samim sobom * Hrvati i Švajcarci vide Rusiju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Mihailo Babović, Pozitivna Crna Gora:
– Ovih 35 pari klompi koje doniramo i te kako poboljšavaju zdravstvenu zaštitu sistema.

Vic Dana :)

–Sada možete da skinete masku, gospode doktore. Ja sam vas prepoznao! - reče pacijent u operacionoj sali.

Starija dama je došla kod zgodnog hirurga i pita ga:
– Doktore, možete li da me proljepšate?


– Žao mi je, odrubljivanje glave je u našoj državi zabranjeno.


Mlada pacijentkinja se po povratku iz bolnice hvali prijateljici šta je doživjela:
– Uradili su mi sve pretrage i uradili sve što je bilo u njihovoj moći: mamografiju, tomografiju, pornografiju...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija - datum: 2017-11-08 OPTUŽNICE STIŽU U PRIŠTINU
Na udaru Tači i „Drenička grupa”
Drenička grupa Na udaru Tači i „Drenička grupa” Za rad Specijalizovanog vijeća i Specijalizovanog tužilaštva u Prištini prva optužnica biće najvažnija i vjerujem da će to biti velika optužnica protiv „Dreničke grupe”, na čijem čelu je bio Hašim Tači, rekao je Milovan Drecun
Pred­sjed­nik skup­štin­skog Od­bo­ra za KiM Mi­lo­van Dre­cun ka­že da će for­mi­ra­nje li­ste advo­ka­ta od­bra­ne i ošte­će­nih za Spe­ci­ja­li­zo­va­na vi­je­ća u Pri­šti­ni bi­ti za­vr­še­no na­red­na dva-tri mje­se­ca i da na­kon to­ga tre­ba oče­ki­va­ti pr­ve op­tu­žni­ce Spe­ci­ja­li­zo­va­nog tu­ži­la­štva.
Sma­tra da će za rad Spe­ci­ja­li­zo­va­nog vi­je­ća i spe­ci­ja­li­zo­va­nog tu­ži­la­štva u Pri­šti­ni pr­va op­tu­žni­ca bi­ti naj­va­žni­ja i vje­ru­je da će to bi­ti ve­li­ka op­tu­žni­ca pro­tiv „Dre­nič­ke gru­pe”, na či­jem če­lu je bio Ha­šim Ta­či.
– Za raz­li­ku od Ha­škog tri­bu­na­la gdje su ošte­će­ne za­stu­pa­li tu­ži­o­ci, ovog pu­ta se uvo­di prav­ni za­stup­nik ko­ji će bi­ti na li­sti. On će ima­ti pra­vo pu­nog uče­šća u pro­ce­su, mo­že da da­je uvod­nu i za­vr­šnu ri­ječ, mo­že da pod­no­si pred­lo­ge za no­ve svje­do­ke, mo­že da uče­stvu­je u is­pi­ti­va­nju svje­do­ka, da po­sta­vi pi­ta­nja – po­ja­snio je Dre­cun za RTS.
Go­vo­re­ći o advo­ka­ti­ma ko­ji bi mo­gli da za­stu­pa­ju ošte­će­nu stra­nu, on je re­kao da je po­treb­no da bu­du advo­ka­ti ko­ji ima­ju me­đu­na­rod­no is­ku­stvo, ko­ji zna­ju ka­ko funk­ci­o­ni­šu ta­kvi su­do­vi i ko­ji će mo­ći na od­go­va­ra­ju­ći na­čin da za­stu­pa­ju ošte­će­ne.
– Va­žno je da se i Sr­bi­ja uklju­či u sve to, jer će od dje­lo­va­nja za­stup­ni­ka žr­ta­va za­vi­si­ti is­hod pro­ce­sa. Tre­ba pri­pre­mi­ti ošte­će­ne da mo­gu da se po­ja­ve pred spe­ci­ja­li­zo­va­nim vi­je­ći­ma. Ima­ti te­šku bit­ku za do­ka­zi­va­nje isti­ne o to­me ko­li­ko su uža­sni zlo­či­ni po­či­nje­ni od OVK, da oni ko­ji su od­go­vor­ni za to da bu­du pro­ce­su­i­ra­ni – na­gla­sio je on.
On je do­dao da pri Od­bo­ru za KiM po­sto­ji Rad­na gru­pa ko­ja je for­mi­ra­la ob­je­di­nje­nu ba­zu po­da­ta­ka o po­či­nje­nim zlo­či­ni­ma, a ko­ju Spe­ci­ja­li­zo­va­no tu­ži­la­štvo ne­ma, te je ob­je­di­nje­na ba­za po­da­ta­ka sta­vlje­na nji­ma na ras­po­la­ga­nje.
Upi­tan da li oče­ku­je da će se na op­tu­že­nič­kim klu­pa­ma na­ći ta­da­šnje vo­đe OVK, ko­ji su sa­da vi­so­ko­po­zi­ci­o­ni­ra­ni funk­ci­o­ne­ri u Pri­šti­ni, on je re­kao da uko­li­ko se oni ne na­đu, on­da je Spe­ci­ja­li­zo­va­no vi­je­će i tu­ži­la­štvo sa­mo pred­sta­va za me­đu­na­rod­nu za­jed­ni­cu.
Ka­ko is­ti­če, do­ku­men­ta­ci­ja ko­ju Sr­bi­ja ima po­tvr­đu­je ko­mand­nu od­go­vor­nost svih njih.
Spe­ci­jal­ni sud za rat­ne zlo­či­ne na Ko­so­vu sa­op­štio je da je otvo­ren po­stu­pak za upis bra­ni­la­ca i za­stup­ni­ka u ime­nik, ra­di za­stu­pa­nja osum­nji­če­nih, op­tu­že­nih ili gru­pe žr­ta­va u pro­ce­si­ma ko­ji će se od­vi­ja­ti pred tim su­dom.
Spe­ci­jal­ni sud, od­no­sno, ka­ko se zva­nič­no zo­ve, Spe­ci­ja­li­zo­va­na vi­je­ća Ko­so­va, sa­op­štio je da je po odo­bre­nju pred­sjed­ni­ce su­di­je Eka­te­ri­ne Tren­da­fi­lo­ve, a na­kon kon­sul­ta­ci­ja sa su­di­ja­ma, se­kre­tar­ka dr Fi­del­ma Don­lon usvo­ji­la je Di­rek­ti­vu o bra­ni­o­ci­ma i za­stup­ni­ci­ma ko­ja stu­pa na sna­gu na dan ob­ja­vlji­va­nja na in­ter­net stra­ni­ci Spe­ci­ja­li­zo­va­nih vi­je­ća.
Di­rek­ti­vom o bra­ni­o­ci­ma i za­stup­ni­ci­ma utvr­đe­ni su uslo­vi za upis u ime­nik bra­ni­la­ca i za­stup­ni­ka. Ra­di za­stu­pa­nja osum­nji­če­nih, op­tu­že­nih ili gru­pe žr­ta­va se­kre­tar mo­že da ime­nu­je ili do­di­je­li sa­mo bra­ni­o­ce i za­stup­ni­ke ko­ji is­pu­nja­va­ju uslo­ve za upis u ime­nik bra­ni­la­ca i za­stup­ni­ka.
– U okvi­ru svog man­da­ta da obez­bi­je­de pra­vi­čan i bez­bje­dan po­stu­pak, Spe­ci­ja­li­zo­va­na vi­je­ća Ko­so­va ga­ran­tu­ju fun­da­men­tal­na pra­va osum­nji­če­nih, op­tu­že­nih i žr­ta­va. Od­bra­na osum­nji­če­nih i op­tu­že­nih i uče­šće žr­ta­va u po­stup­ku zah­te­va­ju kom­pe­tent­ne bra­ni­o­ce i za­stup­ni­ke – is­ti­če se u sa­op­šte­nju.
M.Nj.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"