Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Akcije prodaju Vladi iza leđa * Pacijente pregledali u hotelu * Uhapšen kum Brana Mićunovića * Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Kompromis je kockanje sa samim sobom * Hrvati i Švajcarci vide Rusiju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Mihailo Babović, Pozitivna Crna Gora:
– Ovih 35 pari klompi koje doniramo i te kako poboljšavaju zdravstvenu zaštitu sistema.

Vic Dana :)

–Sada možete da skinete masku, gospode doktore. Ja sam vas prepoznao! - reče pacijent u operacionoj sali.

Starija dama je došla kod zgodnog hirurga i pita ga:
– Doktore, možete li da me proljepšate?


– Žao mi je, odrubljivanje glave je u našoj državi zabranjeno.


Mlada pacijentkinja se po povratku iz bolnice hvali prijateljici šta je doživjela:
– Uradili su mi sve pretrage i uradili sve što je bilo u njihovoj moći: mamografiju, tomografiju, pornografiju...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-11-07 PORESKA UPRAVA POKRENULA POSTUPAK ZBOG KRŠENJA ZAKONA PROTIV KOMPANIJE „MONTEVERDE M”
Mugošinom sinu blokirali račune
Marko i Miomir Mugoša Mugošinom sinu blokirali račune Inspektori Poreske uprave su zbog nedostavljanja finansijskih izvještaja blokirali račune kompanije „Monteverde M”, čiji je osnivač i izvršni direktor Marko Mugoša, sin bivšeg ambasadora Crne Gore u Sloveniji Miomira Mugoše. Službenici Poreske uprave u postupku nadzora nijesu mogli da stupe u kontakt sa predstavnicima Mugošine firme U bilansu stanja za 2015. godinu navodi se da firma „Monteverde M” ima ukupnu aktivu od 547.848 eura.
In­spek­to­ri Po­re­ske upra­ve blo­ki­ra­li su ra­ču­ne kom­pa­ni­je „Mon­te­ver­de M”, či­ji je osni­vač i iz­vr­šni di­rek­tor Mar­ko Mu­go­ša, sin biv­šeg am­ba­sa­do­ra Cr­ne Go­re u Slo­ve­ni­ji Mi­o­mi­ra Mu­go­še. To je po­tvr­đe­no „Da­nu” iz Po­re­ske upra­ve.
Pred­stav­ni­ci Mu­go­ši­ne kom­pa­ni­je u za­kon­skom ro­ku ni­je­su pre­da­li fi­nan­sij­ske iz­vje­šta­je za prošlu go­di­nu, na­kon če­ga je po­kre­nut po­stu­pak nad­zo­ra.
– Po­re­ska upra­va pre­ma li­ci­ma ko­ja u za­kon­skom ro­ku ne pod­ne­su fi­nan­sij­ske is­ka­ze – go­di­šnju pri­ja­vu po­re­za na do­bit ili pri­ja­vu ne­kog dru­gog po­re­skog ob­li­ka, u kon­ti­nu­i­te­tu pred­u­zi­ma za­ko­nom pro­pi­sa­ne mje­re. Ta­ko je i da­na 25. ma­ja 2017. go­di­ne dat na­log br. 03/8-3-1524/1-2017 za vr­še­nje in­spek­cij­skog nad­zo­ra kod kom­pa­ni­jom d.o.o. – Mon­te­ver­de M u di­je­lu go­di­šnje pri­ja­ve po­re­za na do­bit za 2016. go­di­nu, ko­ja ni­je pre­da­ta u za­kon­skom ro­ku – pi­še u od­go­vo­ru Po­re­ske upra­ve, ko­ji je pro­sli­je­di­la port­pa­rol­ka Mi­li­ca Vu­le­tić.
Do­da­je se da slu­žbe­ni­ci Po­re­ske upra­ve u po­stup­ku nad­zo­ra ni­je­su mo­gli da stu­pe u kon­takt sa pred­stav­ni­ci­ma Mu­go­ši­ne fir­me.
– Zbog ne­mo­guć­no­sti stu­pa­nja u kon­takt sa pred­met­nim po­re­skim ob­ve­zni­kom, do­ni­je­to je Rje­še­nje broj 03/8-3-1524/3-2017 od 26. ma­ja 2017. go­di­ne, ko­jim se istom za­bra­nju­je da ras­po­la­že sred­stvi­ma na ži­ro ra­ču­ni­ma. Zbog po­vre­de čla­na 40 stav 2 i 3 Za­ko­na o po­re­zu na do­bit prav­nih li­ca po­re­skom ob­ve­zni­ku je iz­dat pre­kr­šaj­ni na­log – pi­še u od­go­vo­ru Po­re­ske upra­ve koji su dostavljeni „Danu”.
U bi­lan­su sta­nja za 2015. go­di­nu navodi se da fir­ma „Mon­te­ver­de M” ima ukup­nu ak­ti­vu od 547.848 eura. Na­ve­de­no je da ne­kret­ni­ne, po­stro­je­nja i opre­me ima ukup­ne vri­jed­no­sti 313.787 eura, a obrt­nih sred­sta­va 234.061 euro.
„Mon­te­ver­de M” je re­gi­stro­va­na kao po­slov­no dru­štvo za kon­sal­ting, uvoz, iz­voz, ve­le­pro­da­ju, ma­lo­pro­da­ju i pru­ža­nje uslu­ga, a fir­ma je, pre­ma re­gi­stru pri­vred­nih su­bje­ka­ta, osno­va­na u ma­ju 2008. go­di­ne.
Po­red kom­pa­ni­je „Mon­te­ver­de M”, sin Mi­o­mi­ra Mu­go­še u mar­tu ove go­di­ne osno­vao je u Pod­go­ri­ci kom­pa­ni­ju „Ska­dar La­ke Vi­ew”, či­ja je dje­lat­nost raz­ra­da gra­đe­vin­skih pro­je­ka­ta. Ta dje­lat­nost ob­u­hva­ta raz­ra­du gra­đe­vin­skih pro­je­ka­ta za stam­be­ne i ne­stam­be­ne zgra­de ob­je­di­nja­va­njem fi­nan­sij­skih, teh­nič­kih i fi­zič­kih sred­sta­va neo­p­hod­nih za re­a­li­za­ci­ju gra­đe­vin­skih pro­je­ka­ta ra­di ka­sni­je pro­da­je. Fir­mu „Ska­dar La­ke Vi­ew” Mu­go­ša je osno­vao sa Mi­ri­jam Bal­ken, su­pru­gom po­ča­snog kon­zu­la Bel­gi­je u Cr­noj Go­ri Žan Lu­ka Du­mor­ti­jea.
„Ska­dar La­ke Vi­ew” i kom­pa­ni­ja „Ed­mun­do”, ko­ja je kćer­ka fir­ma „Mon­te­ver­de M”, re­gi­stro­va­ne su na is­toj adre­si – Bu­le­va­ru Iva­na Cr­no­je­vi­ća 54/3.
Istog da­na ka­da je osno­va­na fir­ma „Ska­dar La­ke Vi­ew” re­gi­stro­va­na je i fir­ma Ed­mun­do, ko­ja se ba­vi po­slo­vi­ma ho­tel­skog i slič­nog smje­šta­ja.
Vl.O.


Za plac bli­zu mi­li­on

Mla­đi sin biv­šeg gra­do­na­čel­ni­ka do­vo­đen je ra­ni­je u ve­zu sa pro­da­jom pla­ca od 10.300 kva­dra­ta ki­ne­skoj am­ba­sa­di na Ma­re­zi, za šta mu je upla­će­no bli­zu mi­li­on eura. On je taj plac na­vod­no pret­hod­no ku­pio za 200.000 eura od Pod­go­ri­ča­ni­na Zdrav­ka Krač­ko­vi­ća.
Mar­ko Mu­go­ša je tvr­dio da na re­a­li­za­ci­ju tog po­sla ni­je uti­cao nje­gov otac – bivši am­ba­sa­dor, ne­ka­da gra­do­na­čel­nik Pod­go­ri­ce.
Mi­o­mir Mu­go­ša go­di­na­ma je u fo­ku­su jav­no­sti zbog po­stu­pa­nja sa ne­po­kret­nom imo­vi­nom Glav­nog gra­da dok je bio na funk­ci­ji gra­do­na­čel­ni­ka.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"