Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Akcije prodaju Vladi iza leđa * Pacijente pregledali u hotelu * Uhapšen kum Brana Mićunovića * Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Kompromis je kockanje sa samim sobom * Hrvati i Švajcarci vide Rusiju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Mihailo Babović, Pozitivna Crna Gora:
– Ovih 35 pari klompi koje doniramo i te kako poboljšavaju zdravstvenu zaštitu sistema.

Vic Dana :)

–Sada možete da skinete masku, gospode doktore. Ja sam vas prepoznao! - reče pacijent u operacionoj sali.

Starija dama je došla kod zgodnog hirurga i pita ga:
– Doktore, možete li da me proljepšate?


– Žao mi je, odrubljivanje glave je u našoj državi zabranjeno.


Mlada pacijentkinja se po povratku iz bolnice hvali prijateljici šta je doživjela:
– Uradili su mi sve pretrage i uradili sve što je bilo u njihovoj moći: mamografiju, tomografiju, pornografiju...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-11-03 TRI OSOBE POVRIJEĐENE U UDESU U KOJEM JE UČESTVOVALO VOZILO IZ PRATNJE BIVŠEG PREMIJERA
Milovi tjelohranitelji umalo živi izgoreli
Milovi tjelohranitelji umalo živi izgoreli U nezgodi su povrijeđeni Đukanovićevi tjelohranitelji Dražen Živković i Jovan Trebješanin kao i vozač „kedija“ Vojislav Vujović, koji je prilikom preticanja udario u policijsku pratnju bivšeg premijera. Najgore je prošao Trebješanin, koji je u nezgodi zadobio lom karlice. Živković je lakše povrijeđen, a ljekari sumnjaju da je Vujović zadobio potres mozga   
Pri­pad­ni­ci po­li­cij­skog obez­bje­đe­nja biv­šeg pre­mi­je­ra i pred­sjed­ni­ka De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS) Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, Dra­žen Živ­ko­vić i Jo­van Tre­bje­ša­nin po­vri­je­đe­ni su u sa­o­bra­ćaj­noj ne­zgo­di ko­ja se si­noć do­go­di­la na pu­tu Pod­go­ri­ca – Ce­ti­nje, ka­da se vo­zi­lo u ko­jem su se na­la­zi­li za­pa­li­lo na­kon ude­sa. U ne­zgo­di je po­vri­je­đen i Vo­ji­slav Vu­jo­vić (66), vo­zač auto­mo­bi­la sa ko­jim se su­da­rio „mer­ce­des” iz Đu­ka­no­vi­će­ve prat­nje.
Đu­ka­no­vić se, pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, na­la­zio u auto­mo­bi­lu ko­ji se kre­tao is­pred vo­zi­la ko­je je uče­stvo­va­lo u ude­su i po­tom iz­go­re­lo. Li­der vla­da­ju­će par­ti­je sa prat­njom se upu­tio na Ce­ti­nje na pr­vu pred­iz­bor­nu kon­ven­ci­ju DPS-a za lo­kal­ne iz­bo­re u tom gra­du za­ka­za­ne za 26. no­vem­bar.
Ne­zgo­da se do­go­di­la oko 17.30 ča­so­va, u mje­stu Do­nji Ko­ko­ti. Do ude­sa je do­šlo ka­da je Vu­jo­vi­ćev auto­mo­bil, pri­li­kom pre­ti­ca­nja, uda­rio u vo­zi­lo Đu­ka­no­vi­će­ve prat­nje. Od si­li­ne uda­ra, sa slu­žbe­nog „mer­ce­de­sa” ot­pao je to­čak, ko­ji je usled var­ni­če­nja, ka­ko se vje­ru­je, iza­zvao po­žar. U vo­zi­lu u ko­jem je bi­lo Đu­ka­no­vi­će­vo obez­bje­đe­nje, pre­ma tvrd­nja­ma oče­vi­da­ca, na­la­zi­li su se mu­ni­ci­ja i su­za­vac. Na snim­ci­ma ko­ji su si­noć ob­ja­vlje­ni na Ju­tju­bu i dru­štve­nim mre­ža­ma vi­di se za­pa­lje­no vo­zi­lo iz ko­jeg se ču­je pu­ca­nje, naj­vje­ro­vat­ni­je, mu­ni­ci­je. „Mer­ce­des“ je pot­pu­no iz­go­rio u po­ža­ru ko­ji ga je za­hva­tio.
Iz Upra­ve po­li­ci­je si­noć je sa­op­šte­no da je na put­nom prav­cu Pod­go­ri­ca – Ce­ti­nje, oko 17.30 sa­ti, do­šlo do sa­o­bra­ćaj­ne ne­zgo­de u ko­joj su uče­stvo­va­li slu­žbe­no po­li­cij­sko vo­zi­lo u prat­nji šti­će­ne lič­no­sti i ci­vil­ni auto­mo­bil.
– Ci­vil­no vo­zi­lo „fol­ksva­gen ke­di”, nik­šić­kih re­gi­star­skih ozna­ka, ko­jim je upra­vljao V.V. (66) je, pre­ma pre­li­mi­nar­nim sa­zna­nji­ma, pre­ti­ca­lo i ostva­ri­lo kon­takt sa zad­njim vo­zi­lom iz prat­nje biv­šeg pre­mi­je­ra ko­je je do­la­zi­lo iz su­prot­nog prav­ca, mar­ke „mer­ce­des”. V.V. je u vo­zi­lu bio sam dok su u vo­zi­lu iz prat­nje bi­li po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci J.T. i D.Ž. Sva tri li­ca su tran­spor­to­va­na u Kli­nič­ki cen­tar ra­di pre­gle­da – na­vo­di se u po­li­cij­skom sa­op­šte­nju.
Iz po­li­ci­je su ka­za­li da je, pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma ko­je su ima­li u tom mo­men­tu, je­dan po­li­cij­ski slu­žbe­nik za­do­bio po­vre­du ku­ka, dok je dru­gi ugru­van. Vu­jo­vić je, ka­ko su na­ve­li iz po­li­ci­je, za­do­bio lak­še tje­le­sne po­vre­de.
– Vo­zi­lo iz prat­nje je na­kon kon­tak­ta sa ci­vil­nim vo­zi­lom iz­go­re­lo i na nje­mu je na­stu­pi­la to­tal­na ma­te­ri­jal­na šte­ta – sa­op­šti­li su iz Upra­ve po­li­ci­je.
Di­rek­tor Ur­gent­nog cen­tra Kli­nič­kog cen­tra Ner­min Ab­dić saopštio je da je sa naj­te­žim po­vre­da­ma pro­šao Jo­van Tre­bje­ša­nin, ko­ji ima lom kar­li­ce.
– Tre­bje­ša­nin je smje­šten na Odje­lje­nju or­to­pe­di­je. Po­vri­je­đe­ni Vo­ji­slav Vu­jo­vić je ho­spi­ta­li­zo­van na Odje­lje­nju ne­u­ro­hi­rur­gi­je, ra­di da­ljeg pra­će­nja, zbog sum­nje da je za­do­bio po­tres mo­zga – ka­zao je Ab­dić me­di­ji­ma.
Živ­ko­vić je pro­šao sa lak­šim tje­le­snim po­vre­da­ma i po­moć mu je uka­za­na u Ur­gent­nom cen­tru.
Ko­man­dir Slu­žbe za­šti­te i spa­sa­va­nja Glav­nog gra­da An­dri­ja Ča­đe­no­vić ka­zao je da su u ga­še­nju po­ža­ra uče­stvo­va­la dva vo­zi­la i pet va­tro­ga­sa­ca.
– Do­ja­va da go­ri vo­zi­lo u Ko­ko­ti­ma, dis­pe­čer­skom cen­tru Slu­žbe za­šti­te Glav­nog gra­da sti­gla je u 17.34 sa­ti. Upu­će­na su dva vo­zi­la i pet va­tro­ga­sa­ca, na li­cu mje­sta za­te­če­no je put­nič­ko vo­zi­lo u cje­lo­sti za­hva­će­no po­ža­rom, a ko­je se na­la­zi­lo na ko­lo­vo­znoj tra­ci u mje­stu Ko­ko­ti. Po­žar je u pot­pu­no­sti uga­šen u 18.20 ča­so­va – sa­op­štio je Ča­đe­no­vić.M.V.P.– A.O.


Tu­ži­lac oba­vio uvi­đaj

Put Pod­go­ri­ca – Ce­ti­nje si­noć je bio za­tvo­ren vi­še sa­ti. Iz Upra­ve po­li­ci­je su ka­za­li da je mje­sto ne­zgo­de bilo obez­bi­je­đe­no dok dr­žav­ni tu­ži­lac Osnov­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva iz Pod­go­ri­ce i vje­štak sa­o­bra­ćaj­ne stru­ke ne oba­ve uvi­đaj.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"