Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Akcije prodaju Vladi iza leđa * Pacijente pregledali u hotelu * Uhapšen kum Brana Mićunovića * Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Kompromis je kockanje sa samim sobom * Hrvati i Švajcarci vide Rusiju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Mihailo Babović, Pozitivna Crna Gora:
– Ovih 35 pari klompi koje doniramo i te kako poboljšavaju zdravstvenu zaštitu sistema.

Vic Dana :)

–Sada možete da skinete masku, gospode doktore. Ja sam vas prepoznao! - reče pacijent u operacionoj sali.

Starija dama je došla kod zgodnog hirurga i pita ga:
– Doktore, možete li da me proljepšate?


– Žao mi je, odrubljivanje glave je u našoj državi zabranjeno.


Mlada pacijentkinja se po povratku iz bolnice hvali prijateljici šta je doživjela:
– Uradili su mi sve pretrage i uradili sve što je bilo u njihovoj moći: mamografiju, tomografiju, pornografiju...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-11-06 SPECIJALNO TUŽILAŠTVO POKRENULO FINANSIJSKU ISTRAGU O PORIJEKLU IMOVINE ODBJEGLOG SLOBODANA KAŠĆELANA
Vođi „kavčana” plijene 10 stanova
Zgrada u kojoj Kašćelan ima stanove Vođi „kavčana” plijene 10 stanova U Budvi Kašćelan posjeduje osam stambenih prostora od ukupno 406 m2, a u Tivtu dva stambena objekta površine 138 kvadrata. Vrijednost ovih nekretnina procjenjuje se na oko 1,5 miliona eura
Spe­ci­jal­no tu­ži­la­štvo na­kon po­di­za­nja op­tu­žni­ce pro­tiv jed­nog od vo­đa „ka­vač­kog kla­na” upo­re­do je po­kre­nu­lo i fi­nan­sij­sku is­tra­gu pro­tiv nje­ga u okvi­ru ko­je is­pi­tu­je po­ri­je­klo nje­go­ve imo­vi­ne. Do kra­ja ove is­tra­ge imo­vi­na Ka­šće­la­na će, ka­ko ne bi bi­la otu­đe­na, bi­ti blo­ki­ra­na, od­no­sno pri­vre­me­no od­u­ze­ta, po­tvr­đe­no je „Da­nu” iz vi­še iz­vo­ra.
Tu­ži­la­štvo is­pi­tu­je po­ri­je­klo ne­po­kret­ne imo­vi­ne ko­ju Slo­bo­dan Ka­šće­lan ima u Ko­to­ru, Ce­ti­nju, Bu­dvi i Tiv­tu. U ovom mo­men­tu pred­met is­tra­ge ni­su ne­kret­ni­ne u Ko­to­ru i na Nje­gu­ši­ma, za ko­je po­sto­je do­ka­zi da se ra­di o na­sle­đu.
Tu­ži­la­štvo će pro­vje­ri­ti po­ri­je­klo imo­vi­ne i oso­ba ko­je su u rod­bin­skim i pri­ja­telj­skim ve­za­ma sa od­bje­glim vo­đom „ka­vač­kog kla­na” ka­ko bi utvr­di­li da li su oni sa­mo for­mal­ni vla­sni­ci tih ne­po­kret­no­sti.
Pre­ma zva­nič­nim po­da­ci­ma, Ka­šće­lan u Bu­dvi po­sje­du­je osam stam­be­nih pro­sto­ra, od ukup­no 406 m2. Ra­di se o sta­no­vi­ma i po­slov­nim pro­sto­ri­ma. Tu­ži­la­štvo je do­šlo do po­da­tka da je Ka­šće­lan ove ne­kret­ni­ne gra­dio, a ne ku­po­vao pa se is­pi­tu­je po­ri­je­klo nov­ca ko­ji je ulo­žen u iz­grad­nju po­me­nu­tih obje­ka­ta. Ono što sva­ka­ko ne­će bi­ti pred­met is­tra­ge su na­sli­je­đe­ne ne­kret­ni­ne na Nje­gu­ši­ma od 5.169 m2. Kao na­sle­đe se vo­di i ku­ća od oko 180 m2 u Do­bro­ti, 12.380 m2 šu­ma i pa­šnja­ka, 139 m2 (dio po­ro­dič­ne ku­će i d­vo­ri­šta) i 161 m2 (po­ro­dič­na ku­ća i po­moć­ne zgra­de). Pre­ma zva­nič­nim po­da­ci­ma, u Tiv­tu se vo­di kao vla­snik dva stam­be­na pro­sto­ra od ukup­no 138 kva­dra­ta, ko­je je ku­pio.
Pro­tiv Ka­šće­la­na je ne­dav­no po­dig­nu­ta op­tu­žni­ca u Cr­noj Go­ri ko­ja ga te­re­ti da je na če­lu gru­pe ko­ja se te­re­ti za ze­le­na­štvo, ne­do­zvo­lje­no dr­ža­nje oruž­ja, pro­da­ju dro­ge, da­va­nje mi­ta, te­ško dje­lo pro­tiv op­šte si­gu­r­no­sti i pra­nje nov­ca.
O nje­go­voj ulo­zi i kri­mi­nal­nim ak­tiv­no­sti­ma ove or­ga­ni­zo­va­ne kri­mi­nal­ne gru­pe go­vo­rio je pri­je ne­ko­li­ko da­na je­dan od op­tu­že­nih Ili­ja De­do­vić, ko­ji je na ra­čun Ka­šće­la­na iz­nio te­ške op­tu­žbe.
Pre­ma op­tu­žni­ci spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­o­ca Sa­še Ča­đe­no­vi­ća, Slo­bo­dan Ka­šće­lan i Igor Bo­žo­vić su kra­jem ma­ja 2010. go­di­ne or­ga­ni­zo­va­li kri­mi­nal­nu gru­pu, a za­tim vr­bo­va­li osta­le čla­no­ve ka­ko bi se ba­vi­li ze­le­na­štvom, šver­com dro­ge, pra­njem nov­ca. Oni su, na­vod­no, bi­li za­du­že­ni za pla­ni­ra­nje i vr­še­nje kri­vič­nih dje­la, ali i za da­va­nje uput­sta­va i na­red­be osta­lim čla­no­vi­ma kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je.
Osim Ka­šće­la­na i Bo­žo­vi­ća, na spi­sku op­tu­že­nih su Alek­san­dar Đu­ri­šić, Vla­di­mir Bo­žo­vić, Si­ni­ša Vla­ho­vić, Igor Đu­ri­šić, Da­vor Pre­le­vić i Mi­loš Ra­do­njić, ko­ji su u bjek­stvu. Ta­ko­đe su op­tu­že­ni Ste­fan Br­no­vić iz Pod­go­ri­ce, Đerđ Ca­maj, Alek­san­dra Bog­da­no­vić, Ni­ko­la An­drić, Igor An­drić, Tri­po Mo­škov i Go­ran Lju­ba­to­vić.
Ne­dav­no je austrij­ska po­li­ci­ja u cen­tru Be­ča po­kre­nu­la po­tra­gu za še­fom „ka­vač­kog” kri­mi­nal­nog kla­na Slo­bo­da­nom Ka­šće­la­nom, ali je on uspio da umak­ne po­tje­ri. Ka­šće­lan je u bjek­stvu, a, pre­ma po­li­cij­skim sa­zna­nji­ma, na­šao je skro­vi­šte u Be­ču, pa je austrij­ska po­li­ci­ja spro­ve­la ra­ci­ju u jed­nom sta­nu u blo­ku 10, tzv. „De­se­tom Be­zir­ku”. Pre­tres sta­na pro­te­kao je bez re­zul­ta­ta, jer je osum­nji­če­ni ne­stao.M.V.R.


Du­gu­je za po­rez

Zva­nič­ni po­da­ci po­ka­zu­ju da je na imo­vi­ni u Bu­dvi evi­den­ti­ra­no ne­ko­li­ko te­re­ta Se­kre­ta­ri­ja­ta za pri­vre­du i fi­nan­si­je Op­šti­ne Bu­dva zbog du­ga za po­rez. U pi­ta­nju su dva rje­še­nja o po­re­skom po­tra­ži­va­nju, na iz­no­se od 5.990 i 5.545 eura. Te­ret je i na di­je­lu nje­go­ve ne­po­kret­ne imo­vi­ne u Ko­to­ru. Evi­den­ti­ra­no je ne­ko­li­ko te­re­ta zbog po­re­skog du­ga, je­dan je upi­san 2015. go­di­ne zbog du­ga od 795 eura. Ove go­di­ne je upi­san i te­ret zbog po­re­skog du­ga pre­ma Op­šti­ni Ko­tor u iz­no­su od 1.005 eura. I na sta­no­vi­ma u Tiv­tu ima ne­ko­li­ko hi­po­te­ka. Ra­di se, ta­ko­đe, o po­re­skim du­go­vi­ma pre­ma dr­ža­vi u iz­no­si­ma od 9.475 i 3.191 euro, ali i Op­šti­ni Ti­vat od 1.297 eura.


Bez komentara

Branilac Slobodana Kašćelana, advokat Dragoljub Đukanović, nije želio da komentariše detalje iz istrage.
- Ne mogu da komentarišem te navode jer nijesam upoznat sa finansijskom istragom protiv mog klijenta - kazao je Đukanović.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"