Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
DPS kupovao glasove i bacao suzavac na opoziciju * Pucanj u leđa za tužilaštvo nije teško ubistvo * Firma iz Šangaja olakšala CGES za 11.000 eura * Škrelja krši zakon, Agencija ne reaguje * Kondoliza Rajs smjenjuje Dodika * Sudovi, ludovi * Presuda
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Aida Petrović, direktorica CG ženskog lobija:
– Velika je stopa neprijavljivanja nasilja jer žrtve nijesu ohrabrene da se obrate institucijama. Kod nas se osuđuju žrtve. To nema nigdje u svijetu. Na drugoj strani, nasilnici se oslobađaju i prolaze s opomenama.

Vic Dana :)

Zemunac na sudu kaže svom advokatu:
– Slušaj, ako uspiješ da mi izdejstvuješ da dobijem samo jednu godinu zatvora, ova torba sa parama je tvoja, a ako ne uspiješ, leti ti glava!
Kasnije, sudija izriče presudu:
– Sud donosi presudu: Jedna godina zatvora!
Zemunac, sav srećan, grli advokata i upita ga:
– Jel bilo teško?
– Uh, đavolski teško!
– Zašto?
– Hm, sudija je htio da te oslobodi!


Došla plavuša na selo i naiđe na čobanina kako čuva ovce i pita ga:
– Koliko ova ovca ima godina?
– Ima dvije godine.
– A kako znate da ima toliko?
– Znam po rogovima.
– Vidi stvarno, ima 2 roga!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-11-26 DANAS IZBORI U MOJKOVCU, CETINJU, PETNJICI I TUZIMA
Bitka za četiri opštine
Bitka za četiri opštine Glasačko pravo u crnogorskoj prestonici ima 14.168 građana, u Mojkovcu 7.104, a u Petnjici 6.202. U Tuzima, opštini u okviru Glavnog grada, moći će da glasa 11.612 birača. Biračka mjesta biće otvorena od 7 do 20 sati
Lo­kal­ni iz­bo­ri na Ce­ti­nju, u Pet­nji­ci, Moj­kov­cu i Tu­zi­ma bi­će odr­ža­ni da­nas, a gla­sač­ko pra­vo ima­će oko 40 hi­lja­da gra­đa­na. Pre­ma zva­nič­nim sa­op­šte­nji­ma, na iz­bo­ri­ma na Ce­ti­nju uče­stvo­va­će de­set, u Pet­nji­ci osam, u Moj­kov­cu se­dam, a u Tu­zi­ma de­vet iz­bor­nih li­sta.
Gla­sač­ko pra­vo u cr­no­gor­skoj pre­sto­ni­ci ima 14.168 gra­đa­na, u Moj­kov­cu 7.104, a u Pet­nji­ci 6.202. U Tu­zi­ma, op­šti­ni u okvi­ru Glav­nog gra­da, mo­ći će da gla­sa 11.612 bi­ra­ča. Bi­rač­ka mje­sta bi­će otvo­re­na od 7 do 20 sa­ti.
Na iz­bo­ri­ma na Ce­ti­nju pr­va li­sta na bi­rač­kom li­sti­ću bi­će „Ce­ti­nje po­bje­đu­je – DPS – Mi­lo Đu­ka­no­vić”. Dru­ga na li­sti­ću bi­će li­sta „Alek­sa Be­čić – De­mo­kra­te – Po­bje­de, a ne po­dje­le”, a tre­ća „Cr­no­gor­ska – Na okup Cr­no­gor­ci”. Li­sta „So­ci­jal­de­mo­kra­te – Do­sljed­no, da Pre­sto­ni­ca bu­de pr­va” bi­će če­tvr­ta na li­sti­ću, na pe­tom je „Ce­tinj­ska slo­ga – So­ci­ja­li­stič­ka na­rod­na par­ti­ja i Li­be­ra­li za­jed­no”, na še­stom „De­mo­krat­ski front Ce­ti­nje – Sa­mo slo­žno, sa­mo ja­ko” (Po­kret za pro­mje­ne, De­mo­krat­ska na­rod­na par­ti­ja i Rad­nič­ka par­ti­ja, No­va srp­ska de­mo­kra­ti­ja). Ta­ko­đe, li­sta URA – Po­no­sno, pr­ko­sno, Ce­tinj­ski – Fi­lip Adžić” bi­će sed­ma na bi­rač­kom li­sti­ću, a „Sta­ra gar­da Li­be­ral­nog sa­ve­za Cr­ne Go­re” na osmom.
Da­lje, „Po­zi­tiv­na Cr­na Go­ra – Za no­vi ži­vot Ce­ti­nja – dr Mi­ha­i­lo Ba­bo­vić” bi­će na de­ve­tom mje­stu na bi­rač­kom li­sti­ću, a „So­ci­jal­de­mo­krat­ska par­ti­ja – Da ži­vi Ce­ti­nje” na de­se­tom.
Na bi­rač­kom li­sti­ću na iz­bo­ri­ma u Pet­nji­ci na pr­vom mje­stu je li­sta „SDP Re­šad Ras­to­der – Da ži­vi Pet­nji­ca”, na dru­gom „Pet­nji­ca po­bje­đu­je – DPS Mi­lo Đu­ka­no­vić”, a na tre­ćem „Bo­šnjač­ka stran­ka – Do­sto­jan­stve­no za Pet­nji­cu”.
Če­tvr­ta li­sta na gla­sač­kom li­sti­ću je „So­ci­jal­de­mo­kra­te – Ivan Bra­jo­vić – Do­sljed­no za Pet­nji­cu”, na­kon njih sli­je­di „So­ci­ja­li­stič­ka na­rod­na par­ti­ja – Za do­bro Pet­nji­ce”, a na še­stom mje­stu je „Alek­sa Be­čić – De­mo­kra­te – Po­bje­de, a ne po­dje­le”.
Na sed­mom mje­stu je „Bo­šnjač­ka de­mo­krat­ska za­jed­ni­ca – Za ži­vot u Bi­ho­ru”, a na osmom „Po­zi­tiv­na Cr­na Go­ra – Sa­ba­he­ta No­va­lić – Po­šte­no”.
Iz­bor­na li­sta DPS-a, pod na­zi­vom „Za naš Moj­ko­vac – DPS – Mi­lo Đu­ka­no­vić” bi­će pr­va na bi­rač­kom li­sti­ću na moj­ko­vač­kim iz­bo­ri­ma. Pod bro­jem dva je „So­ci­ja­li­stič­ka na­rod­na par­ti­ja Cr­ne Go­re – Za Moj­ko­vac do­sto­jan čo­vje­ka”. On­da sli­je­de „So­ci­jal­de­mo­krat­ska par­ti­ja – Da ži­vi Moj­ko­vac”, za­tim „So­ci­jal­de­mo­kra­te Cr­ne Go­re – Ivan Bra­jo­vić – Do­sljed­no za Moj­ko­vac”, te „URA – mr Ivan Aša­nin – Rad je naj­bo­lja po­li­ti­ka – GP URA – Re­for­me od­mah”. Na bi­rač­kom li­sti­ću na še­stom mje­stu je li­sta „Alek­sa Be­čić – De­mo­kra­te – Po­bje­de a ne po­dje­le”, a on­da sli­je­di „De­mo­krat­ski front – Da ra­di Moj­ko­vac (No­va srp­ska de­mo­kra­ti­ja, Po­kret za pro­mje­ne, De­mo­krat­ska na­rod­na par­ti­ja, Rad­nič­ka par­ti­ja, Par­ti­ja udru­že­nih pen­zi­o­ne­ra i in­va­li­da Cr­ne Go­re i De­mo­krat­ska srp­ska stran­ka)”.
Pret­hod­ni lo­kal­ni iz­bo­ri u Moj­kov­cu, Pe­ti­nji­ci i Ce­ti­nju odr­ža­ni su u no­vem­bru 2013. go­di­ne, a u Tu­zi­ma kra­jem ma­ja 2014. go­di­ne, u okvi­ru iz­bo­ra u Pod­go­ri­ci. U tim op­šti­na­ma DPS je bi­la naj­ja­ča stran­ka i glav­ni či­ni­lac lo­kal­ne vla­sti.
Da­na­šnje iz­bo­re usko­ro će pra­ti­ti i lo­kal­ni u Ul­ci­nju. Pri sa­da­šnjem sta­nju, oni bi tre­ba­lo da bu­du odr­ža­ni 21. ja­nu­a­ra 2018. go­di­ne. Oče­ku­je se da će od­lu­ku o ras­pi­si­va­nju iz­bo­ra cr­no­gor­ski pred­sjed­nik Fi­lip Vu­ja­no­vić ob­ja­vi­ti po­čet­kom de­cem­bra. Po­sled­nji iz­bo­ri za Skup­šti­nu op­šti­ne Ul­cinj or­ga­ni­zo­va­ni su 26. ja­nu­a­ra 2014. go­di­ne.
M.V.


U Tu­zi­ma de­vet li­sta

U Tu­zi­ma će u iz­bor­noj tr­ci uče­stvo­va­ti de­vet li­sta. Pre­ma na­ja­va­ma, bi­će otvo­re­no 28 gla­sač­kih mje­sta.
Na pr­vom mje­stu na gla­sač­kom li­sti­ću bi­će li­sta „Alek­sa Be­čić – De­mo­kra­te – Po­bje­de, a ne po­dje­le”, na dru­gom mje­stu „De­mo­krat­ski sa­vez Al­ba­na­ca – Ni­ko­la Ca­maj – Smje­lo, za Ma­le­si­ju ko­ju vo­lim”, a na tre­ćem „So­ci­jal­de­mo­kra­te – Ivan Bra­jo­vić – Do­sljed­no za Tu­zi”. Na bi­rač­kom li­sti­ću na če­tvr­tom mje­stu je li­sta „Bo­šnjač­ka stran­ka – U je­din­stvu je sna­ga – Ne­džad Dre­še­vić”, a na pe­tom mje­stu „Tu­zi po­bje­đu­ju – DPS – Mi­lo Đu­ka­no­vić”. Na še­stom mje­stu je li­sta „Na­ša uni­ja – DUA”, a na sed­mom Al­ban­ska al­ter­na­ti­va. Na osmom mje­stu je „SNP – Si­gur­nost za 1.000 maj­ki”, a na de­ve­tom „SDP – Ran­ko Kri­vo­ka­pić – Za bo­lji ži­vot Tu­zi”.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"