Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
DPS kupovao glasove i bacao suzavac na opoziciju * Pucanj u leđa za tužilaštvo nije teško ubistvo * Firma iz Šangaja olakšala CGES za 11.000 eura * Škrelja krši zakon, Agencija ne reaguje * Kondoliza Rajs smjenjuje Dodika * Sudovi, ludovi * Presuda
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Aida Petrović, direktorica CG ženskog lobija:
– Velika je stopa neprijavljivanja nasilja jer žrtve nijesu ohrabrene da se obrate institucijama. Kod nas se osuđuju žrtve. To nema nigdje u svijetu. Na drugoj strani, nasilnici se oslobađaju i prolaze s opomenama.

Vic Dana :)

Zemunac na sudu kaže svom advokatu:
– Slušaj, ako uspiješ da mi izdejstvuješ da dobijem samo jednu godinu zatvora, ova torba sa parama je tvoja, a ako ne uspiješ, leti ti glava!
Kasnije, sudija izriče presudu:
– Sud donosi presudu: Jedna godina zatvora!
Zemunac, sav srećan, grli advokata i upita ga:
– Jel bilo teško?
– Uh, đavolski teško!
– Zašto?
– Hm, sudija je htio da te oslobodi!


Došla plavuša na selo i naiđe na čobanina kako čuva ovce i pita ga:
– Koliko ova ovca ima godina?
– Ima dvije godine.
– A kako znate da ima toliko?
– Znam po rogovima.
– Vidi stvarno, ima 2 roga!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-11-17 BLISKI SARADNIK DARKA ŠARIĆA UHAPŠEN JUČE NA BEOGRADSKOM AERODROMU
Šekularac došao iz Podgorice da se preda
Šekularac Šekularac došao iz Podgorice da se preda Dejan Šekularac je juče priveden na beogradskom aerodromu „Nikola Tesla”, gdje je doputovao iz Podgorice, a srpski istražni organi vjeruju da se u Crnoj Gori krio duži vremenski period
Bje­lo­po­ljac De­jan Še­ku­la­rac, je­dan od naj­bli­žih sa­rad­ni­ka plje­valj­skog nar­ko-bo­sa Dar­ka Ša­ri­ća, pre­dao se ju­če be­o­grad­skoj po­li­ci­ji.
Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, Še­ku­la­rac je ju­če pri­ve­den na be­o­grad­skom aero­dro­mu „Ni­ko­la Te­sla”, gdje je do­pu­to­vao iz Pod­go­ri­ce. Na­kon to­ga su nad­le­žni pro­vje­ri­li nje­gov iden­ti­tet, na­kon če­ga je pro­ce­su­i­ran.
Sum­nja se da je Še­ku­la­rac ko­ri­stio la­žna do­ku­men­ta dok je bio u bjek­stvu.
Iz Tu­ži­la­štva za or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal Sr­bi­je ta­mo­šnjim me­di­ji­ma je sa­op­šte­no da se Še­ku­la­rac ni­je na­šao u op­tu­žni­ci pro­tiv Ša­ri­će­ve gru­pe po­što je pro­tiv nje­ga pre­ki­nu­ta is­tra­ga. Tu­ži­la­štvo je sa­op­šti­lo da će ini­ci­ra­ti na­sta­vak te is­tra­ge.
Su­di­ja za is­tra­ge ra­ni­je je do­nio od­lu­ku o od­re­đi­va­nju pri­tvo­ra Še­ku­lar­cu, ko­ji je ta­da bio ne­do­stu­pan is­tra­žnim or­ga­ni­ma. Ka­ko pi­še „Blic”, taj Ša­ri­ćev sa­rad­nik će pr­vo bi­ti sa­slu­šan kod su­di­je za pret­hod­ni po­stu­pak Spe­ci­jal­nog su­da jer je pro­tiv nje­ga po­kre­nu­ta is­tra­ga po sta­rom Za­ko­nu o kri­vič­nom po­stup­ku, od­no­sno pri­je tu­ži­lač­ke is­tra­ge.
Su­di­ja za pret­hod­ni po­stu­pak će od­lu­či­ti o na­stav­ku is­tra­ge i o even­tu­al­nom od­re­đi­va­nju pri­tvo­ra Še­ku­lar­cu.
In­ter­pol Sr­bi­je tra­gao je za Še­ku­lar­cem zbog sum­nje da je u sa­rad­nji sa Dar­kom Ša­ri­ćem šver­co­vao ve­li­ke ko­li­či­ne nar­ko­ti­ka iz Ju­žne Ame­ri­ke. On se pri­je dvi­je go­di­ne pre­dao cr­no­gor­skoj po­li­ci­ji, ali su dr­žav­ni or­ga­ni Cr­ne Go­re od­bi­li da ga iz­ru­če Sr­bi­ji.
Za Še­ku­lar­cem je po­tjer­ni­cu ras­pi­sao In­ter­pol Ar­gen­ti­ne, ko­ji ga po­tra­žu­je ra­di iz­dr­ža­va­nja za­tvor­ske ka­zne zbog po­ku­ša­ja šver­ca nar­ko­ti­ka.
Še­ku­la­rac je zva­nič­no u bjek­stvu od ok­to­bra 2010. go­di­ne, da­kle sa­mo ne­ko­li­ko da­na pri­je ne­go što je Cr­na Go­ra pot­pi­sa­la spo­ra­zum o iz­ru­če­nji­ma sa Sr­bi­jom.
On je bio uhap­šen 5. fe­bru­a­ra 2010. go­di­ne na osno­vu In­ter­po­lo­ve po­tjer­ni­ce Sr­bi­je, za­jed­no sa Go­ra­nom So­ko­vi­ćem, zbog sum­nje da su kao čla­no­vi Ša­ri­će­vog nar­ko-kla­na uče­stvo­va­li u šver­cu 2,7 to­na ko­ka­i­na iz Uru­gva­ja.
Tu­ži­la­štvo Sr­bi­je ga je sum­nji­či­lo da je bio za­du­žen za or­ga­ni­zo­va­nje i kon­tro­lu pre­vo­za nar­ko­ti­ka. So­ko­vić se te­re­tio da je za­jed­no sa Ša­ri­ćem je­dan od glav­nih vo­đa nar­ko-kar­te­la ko­ji je raz­vio ja­ke ogran­ke u Cr­noj Go­ri i Sr­bi­ji.
Me­đu­tim, sa­mo ne­ko­li­ko da­na ka­sni­je, Vi­ši sud u Pod­go­ri­ci obo­ji­cu je pu­stio na slo­bo­du po na­lo­gu Vr­hov­nog tu­ži­la­štva Cr­ne Go­re jer je Spe­ci­jal­ni sud u Sr­bi­ji od­bio da do­sta­vi do­ka­ze pro­tiv njih dvo­ji­ce.
Na­kon iz­la­ska iz za­tvo­ra, i Še­ku­la­rac i So­ko­vić su ne­sta­li.
Še­ku­la­rac je u is­tra­zi ozna­čen kao oso­ba ko­ja je to­kom 2009. na te­ri­to­ri­ji Bra­zi­la, Ar­gen­ti­ne i Uru­gva­ja uče­stvo­va­la u ku­po­vi­ni 2,1 to­ne ko­ka­i­na. Pre­ma sum­nja­ma is­tra­ži­te­lja, nje­gov za­da­tak bio je i da iz­najm­lju­je sta­no­ve za skla­di­šte­nje dro­ge. Sa osta­lim pri­pad­ni­ci­ma kla­na, nar­ko­ti­ke je pa­ko­vao u ma­nje pa­ke­te, a za­tim su ih uto­va­ri­li na jah­tu „Ma­ui”, gde je to­kom po­li­cij­ske ak­ci­je „Bal­kan­ski rat­nik” ta dro­ga i ot­kri­ve­na.M.V.P.


Se­ri­ja pre­da­ja sa­rad­ni­ka nar­ko-bo­sa

Še­ku­la­rac je tre­ći Ša­ri­ćev sa­rad­nik ko­ji se pre­dao u po­sled­njih ne­ko­li­ko da­na. Se­ri­ja do­bro­volj­nih pre­da­ja okri­vlje­nih za sa­rad­nju sa Ša­ri­ćem u šver­cu nar­ko­ti­ka po­če­la je 7. no­vem­bra, ka­da se pre­dao Ne­boj­ša Sre­te­no­vić, ko­jem je su­đe­no u od­su­stvu, a pr­vom uki­nu­tom pre­su­dom bio je osu­đen na 11 go­di­na za­tvo­ra.
Pro­šle ne­de­lje pre­dao se i Pe­tar Ob­ra­do­vić, ko­me je ta­ko­đe su­đe­no u od­su­stvu.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"