Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Predsjednik i dvoje sudija bez pravosudnog ispita * Odbornicu uhapsili zbog telefonskog poziva * Mila tumačio uz pomoć rječnika * Tužilaštvo da ispita bogatstvo Vujovića * Decembar u znaku dobrog zvuka * Savremena srpska umjetnost pred kineskom publikom * Predsjednik i dvoje sudija bez pravosudnog ispita
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 02-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Janko Vučinić, predsjednik Radničke partije :
Ako državni funkcioneri ne mogu da dokažu da su nešto stekli od svojih primanja, svu takvu imovinu im treba oduzeti. Mnogi su stekli imovinu na račun pljačke države i naroda.

Vic Dana :)

Mujo se jedva dovukao kući mrtav pijan u sitne sata, a bijesna Fata ga dočeka u kuhinji i zvizne mu jednu za uho:
- Pijanduro jedna obična, ‘o’š još pit’?
Mujo ćuti, a Fata mu zalijepi još jednu:
- A, budalet’no, ‘o’š još pit’?
Mujo i dalje ćuti, pa ga Fata tresne nogom:
- Čuješ ti mene? ‘O’š još pit?!
Mujo slegne ramenima:
- A daj onda još jednu kad s’ već tol’ko navalila...

Utrčava muž u kuću i s vrata viče:
- Ženooo... šta bi radila kad bih dobio na lotou?
- Uzela bih ti pola i ostavila te!
Muž izvadi 20 eura, daje ženi 10 i kaže:
- Briši.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2017-12-01 EKOLOZI TVRDE DA JE NEODGOVORNOST UNIŠTILA NIKŠIĆKE VODOTOKE
Bistrica od rijeke postala deponija
Jučerašnji izgled rijeke Bistrice Bistrica od rijeke postala deponija Direktor Društva mladih ekologa Nikšića (Miodrag Karadžić ističe da je zbog neodgovornog odnosa građanstva i nadležnih institucija, Bistrica već odavno mrtva rijeka) Stanje Bistrice je dodatan primjer koliko Opština vodi računa i kako upravlja svojim zaštićenim lokalitetima, kaže Direktor EP „Ozon“ Aleksandar Perović
NIK­ŠIĆ - Da su sve nik­šić­ke ri­je­ke cr­ne eko­lo­ške tač­ke svje­dok je ovih da­na i Bi­stri­ca či­je ko­ri­to je, ma­lo je re­ći, pre­op­te­re­će­no ra­znim ot­pa­dom ko­jeg je ki­ša pro­te­klih da­na iz­ba­ci­la na po­vr­ši­nu. Ri­je­kom odav­no plu­ta sme­će, a na po­je­di­nim lo­ka­ci­ja­ma kao što je most kod Pi­va­re „Tre­bje­sa“, ogrom­ne ko­li­či­ne ot­pa­da go­to­vo da su za­če­pi­le pro­la­ze kroz dio be­to­ni­ra­nog ko­ri­ta pa pri­je­ti opa­snost da se vo­da iz­li­je u okol­na na­se­lja. Pre­ma pro­cje­na­ma eko­lo­ga to je je­dan od vi­še­de­ce­nij­skih pro­ble­ma či­je rje­še­nje se ne na­zi­re, a po­sle­di­ce će naj­vi­še osje­ti­ti gra­đa­ni ko­ji ži­ve uz Bi­stri­cu i ko­ji su, uz lo­kal­nu upra­vu, i naj­ve­ći kriv­ci za nje­no po­sto­je­će sta­nje. Di­rek­tor Dru­štva mla­dih eko­lo­ga Nik­ši­ća (DMEN) Mi­o­drag Ka­ra­džić is­ta­kao je da je zbog ta­kvog od­no­sa i gra­đan­stva i nad­le­žnih in­sti­tu­ci­ja Bi­stri­ca već odav­no mr­tva ri­je­ka.
- Njen eko­si­stem je uni­šten i ona i ne­ma svog pra­vog to­ka. O po­sle­di­ca­ma ko­je su ne­sa­gle­di­ve, na­ža­lost, ne raz­mi­šlja­ju ni oni ko­ji ži­ve uz njen tok, a ni nad­le­žne slu­žbe. Neo­p­ho­dan je kon­stan­tan in­spek­cij­ski nad­zor duž či­ta­vog to­ka Bi­stri­ce i, na­rav­no, ka­žnja­va­nje onih ko­ji ne­sa­vje­sno u nje­no ko­ri­to od­la­žu ogrom­ne ko­li­či­ne ot­pa­da ko­ji ni­je sa­mo ko­mu­nal­ni, već tu ima i ot­pa­da ži­vo­tinj­skog po­ri­je­kla – ka­že Ka­ra­džić.
Ot­pad u Bi­stri­ci vi­dljiv je duž či­ta­vog nje­nog to­ka, i u sva­kom pe­ri­o­du go­di­ne. Ri­je­ka ina­če pro­ti­če kroz ne­ko­li­ko na­se­lja, a Ka­ra­džić je na­gla­sio da ve­ći­na ži­te­lja na sa­moj oba­li ima­ju objek­te sa sto­kom pa se i te fe­ka­li­je di­rekt­no iz­li­va­ju u Bi­stri­cu.
- Ne po­ma­že ukla­nja­nje ot­pa­da iz ko­ri­ta Bi­stri­ce, već se mo­ra­ju pred­u­ze­ti i kon­trol­ne mje­re i si­stem­ski se ra­di­ti na rje­ša­va­nju pro­ble­ma - sma­tra Ka­ra­džić.
Bi­stri­ca je pri­je vi­še od jed­ne de­ce­ni­je od­lu­kom lo­kal­ne upra­ve jed­na od za­šti­će­nih ri­je­ka Nik­ši­ća. Di­rek­tor Eko­lo­škog po­kre­ta(EP) „Ozon“ Alek­san­dar Pe­ro­vić, ka­že da je nje­no sta­nje do­da­tan pri­mjer ko­li­ko Op­šti­na vo­di ra­ču­na i ka­ko upra­vlja svo­jim za­šti­će­nim lo­ka­li­te­ti­ma.
- Bi­stri­ca vi­še i ni­je ri­je­ka, već de­po­ni­ja. U nju, što je po­seb­no pro­ble­ma­tič­no, i da­lje svo­je ot­pad­ne vo­de iz­li­va­ju biv­ša Že­lje­za­ra, Mlje­ka­ra „Ni­ka“, kao i Pi­va­ra ko­ja ima svoj ko­lek­tor ali mi još uvi­jek ne­ma­mo po­dat­ke ka­ko on funk­ci­o­ni­še, da li je pri­klju­čen na grad­ski pre­či­šćač te ka­kvi su nje­go­vi pa­ra­me­tri. Uz na­ve­de­no, na­se­lja kroz ko­ja pro­ti­če di­rekt­no su na­slo­nje­na na nje­no ko­ri­to pa i fe­kal­na ka­na­li­za­ci­ja iz do­ma­ćin­sta­va ide di­rekt­no u Bi­stri­cu - na­gla­ša­va Pe­ro­vić.
Sav ot­pad ko­ji Bi­stri­ca de­ce­ni­ja­ma no­si ide da­lje u ri­je­ku Ze­tu, a sa njom i u sliv Nik­šić­kog po­lja . Sa istim pro­ble­mom su­o­a­ča­va­ju se i dru­ge ri­je­ke u nik­ši­ću kao što su Mr­ko­šni­ca i Gra­ča­ni­ca, ali i okol­ni po­to­ci.
B.B.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"