Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Predsjednik i dvoje sudija bez pravosudnog ispita * Odbornicu uhapsili zbog telefonskog poziva * Mila tumačio uz pomoć rječnika * Tužilaštvo da ispita bogatstvo Vujovića * Decembar u znaku dobrog zvuka * Savremena srpska umjetnost pred kineskom publikom * Predsjednik i dvoje sudija bez pravosudnog ispita
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 02-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Janko Vučinić, predsjednik Radničke partije :
Ako državni funkcioneri ne mogu da dokažu da su nešto stekli od svojih primanja, svu takvu imovinu im treba oduzeti. Mnogi su stekli imovinu na račun pljačke države i naroda.

Vic Dana :)

Mujo se jedva dovukao kući mrtav pijan u sitne sata, a bijesna Fata ga dočeka u kuhinji i zvizne mu jednu za uho:
- Pijanduro jedna obična, ‘o’š još pit’?
Mujo ćuti, a Fata mu zalijepi još jednu:
- A, budalet’no, ‘o’š još pit’?
Mujo i dalje ćuti, pa ga Fata tresne nogom:
- Čuješ ti mene? ‘O’š još pit?!
Mujo slegne ramenima:
- A daj onda još jednu kad s’ već tol’ko navalila...

Utrčava muž u kuću i s vrata viče:
- Ženooo... šta bi radila kad bih dobio na lotou?
- Uzela bih ti pola i ostavila te!
Muž izvadi 20 eura, daje ženi 10 i kaže:
- Briši.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-11-29 TUŽILAŠTVO NE PROVJERAVA SUMNJIVE DETALJE TOKOM IZBORNE NOĆI NA CETINJU
Maskirane osobe izlaze iz Opštine
Snimak RTCG dokazao da maskirana lica izlaze iz zgrade Opštine nakon zatvaranja biračkih mjesta Maskirane osobe izlaze iz Opštine Na snimku RTCG, tokom direktnog uključenja reportera, u pozadini se vidi kako iz zgrade Skupštine Prestonice izlazi nekoliko lica. Od šest lica koja se uočavaju na snimljenom video-materijalu, dva nijesu maskirana i zasad nijesu identifikovana. Ostala četiri lica nose kapuljače i trude se da izbjegnu kamere, koje su snimale ulaz u zgradu Prestonice
Dr­žav­no tu­ži­la­štvo Cr­ne Go­re ne pro­vje­ra­va sum­nji­ve de­ta­lje to­kom iz­bor­ne no­ći na Ce­ti­nju, a je­dan od njih je iz­la­zak ma­ski­ra­nih li­ca iz zgra­de Op­šti­ne ne­po­sred­no na­kon za­tva­ra­nja bi­rač­kih mje­sta. To se mo­že vi­dje­ti na di­rekt­nom snim­ku Ra­dio-te­le­vi­zi­je Cr­ne Go­re (RTCG), jer se u jed­nom tre­nut­ku, to­kom di­rekt­nog uklju­če­nja re­por­te­ra, u po­za­di­ni vi­di ka­ko iz zgra­de Skup­šti­ne Pre­sto­ni­ce iz­la­zi ne­ko­li­ko li­ca. Na snim­ku se mo­že vi­dje­ti njih šest, od ko­jih dva li­ca ni­je­su ma­ski­ra­na, ma­da za­sad ni­je­su iden­ti­fi­ko­va­na. Osta­lih če­tvo­ro no­se ka­pu­lja­če i vid­no se tru­de da iz­bjeg­nu ka­me­re, ko­je su sni­ma­le ulaz u zgra­du Pre­sto­ni­ce.
Iz tu­ži­la­štva ni­je­su od­go­vo­ri­li na pi­ta­nje „Da­na”, po­sla­to ju­če, da li pro­vje­ra­va­ju na­vo­de pred­stav­ni­ka opo­zi­ci­o­nih po­li­tič­kih stra­na­ka da je na Ce­ti­nju, 26. no­vem­bra, na dan lo­kal­nih iz­bo­ra, u zgra­di Pre­sto­ni­ce pri­mi­je­ćen ve­ći broj bez­bjed­no­sno in­te­re­sant­nih li­ca, ko­je je an­ga­žo­va­la De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta ra­di pri­ti­sa­ka na bi­ra­če i pri­jet­nji.
U zgra­di Pre­sto­ni­ce u tre­nut­ku za­tva­ra­nja bi­rač­kih mje­sta na­la­zi­lo se ru­ko­vod­stvo ce­tinj­skog DPS-a i ko­or­di­na­to­ri te stran­ke iz Pod­go­ri­ce, što do­dat­no po­bu­đu­je sum­nju da su ma­ski­ra­na li­ca na ne­ki na­čin po­ve­za­na sa pred­stav­ni­ci­ma vla­da­ju­će stran­ke.
De­ša­va­nja na Ce­ti­nju na dan iz­bo­ra da­ni­ma iza­zi­va­ju ve­li­ku pa­žnju jav­no­sti, ima­ju­ći u vi­du broj­ne in­ci­den­te i na­pa­de na pred­stav­ni­ke opo­zi­ci­o­nih stra­na­ka.
Ta­ko je kan­di­dat za od­bor­ni­ka po­kre­ta URA Slav­ko Šo­le Jan­ko­vić na­pad­nut na­kon če­ga je ho­spi­ta­li­zo­van. Na­kon vi­še uda­ra­ca, Jan­ko­vić je is­pr­skan i su­zav­cem, a iz Gra­đan­skog po­kre­ta URA op­tu­ži­li su ak­ti­vi­ste DPS-a da su od­go­vor­ni za taj na­pad. Iz OO DPS Ce­ti­nje su sa­op­šti­li da to ni­je tač­no, ne­go su opo­zi­ci­o­na­ri „po­če­li sa­mi se­be da pr­ska­ju bi­ber spre­jem”.
U dru­gom slu­ča­ju, iz po­kre­ta URA su ka­za­li da je gra­đa­nin M.D. na­pad­nut i bez svi­je­sti je pri­mljen u Hit­nu. U na­pa­du su po­vri­je­đe­ni i gra­đa­ni F.M. i D.K., a čak je evi­den­ti­ra­no da su šta­bo­ve DPS-a u cr­no­gor­skoj pre­sto­ni­ci obez­bje­đi­va­li i spro­vod­ni­ci iz ZIKS-a.
Zna­čaj­na ne­pra­vil­nost na dan iz­bo­ra za­bi­lje­že­na je u sje­di­štu DPS-a u zgra­di Obo­da. Pred­stav­ni­ci De­mo­kra­ta i Gra­đan­skog po­kre­ta URA su ot­kri­li da je DPS ku­po­vao gla­so­ve na tom mje­stu. Opo­zi­ci­ja je tvr­di­la da je u objek­tu bi­lo naj­ma­nje 50 sum­nji­vih li­ca iz kri­mi­nal­nog mi­ljea, o če­mu su pr­vo oba­vi­je­sti­li po­li­ci­ju i po­tom pod­ni­je­li kri­vič­nu pri­ja­vu Vr­hov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu. Ka­ko su sa­op­šti­li ta­da iz opo­zi­ci­je, tu­ži­lac se po­ja­vio tek na­kon tri sa­ta, a osum­nji­če­na li­ca su iza­šla na spo­red­nu stra­nu i uspje­la su da po­bjeg­nu, pa tu­ži­lac ni­je mo­gao pro­na­ći ni­ka­kve ne­pra­vil­no­sti.
Zbog po­ve­ća­nog bro­ja in­ci­de­na­ta pred za­tva­ra­nje bi­ra­li­šta, na Ce­ti­nje su sti­gli pri­pad­ni­ci Spe­ci­jal­ne an­ti­te­ro­ri­stič­ke je­di­ni­ce (SAJ). De­se­tak ma­ski­ra­nih pri­pad­ni­ka Spe­ci­jal­ne an­ti­te­ro­ri­stič­ke je­di­ni­ce for­mi­ra­li su punkt upra­vo is­pred zgra­de ce­tinj­ske op­šti­ne. U isto vri­je­me, po­seb­na je­di­ni­ca po­li­ci­je sti­gla je i u Moj­ko­vac, jer je po­sto­ja­la bo­ja­zan da bi i ta­mo mo­glo do­ći do ozbilj­nih in­ci­de­na­ta.
Dan uoči iz­bo­ra, na Ce­ti­nju je iz­vr­šen i oru­ža­ni na­pad na po­sla­ni­ka De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re Da­ni­la Ša­ra­no­vi­ća. Tim po­vo­dom, iz­me­đu osta­log, iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re su ka­za­li da je na pro­šlim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma glav­nu pr­lja­vu ulogu od­i­grao Bra­no Mi­ću­no­vić, pa su za­tra­ži­li da nad­le­žni dr­žav­ni or­ga­ni hit­no sa­op­šte da li iza gnu­snog či­na na­pa­da na po­sla­ni­ka, po­red še­fa DPS-a Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, sto­ji i šef pod­ze­mlja iz „Splen­di­da”.
M.V.


Grad pod op­sa­dom kri­mi­nal­nih gru­pa

Iz SDP-a su sa­op­šti­li da je na dan lo­kal­nih iz­bo­ra Ce­ti­nje bi­lo pod op­sa­dom kri­mi­nal­nih gru­pa smje­šte­nih u zgra­di Skup­šti­ne Pre­sto­ni­ce.
– Njih su gra­đa­ni ima­li pri­li­ku da vi­de za­ma­ski­ra­ne i na di­rekt­nom snim­ku RTCG. Te gru­pe su bi­le lo­gi­sti­ka DPS iz­bor­ne kra­đe i ak­te­ri ba­ca­nja su­zav­ca i pre­bi­ja­nja gra­đa­na Ce­ti­nja – ka­za­li su ju­če iz SDP-a.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne izbore za odbornike u SO Nikšić koji će biti održani 14.03.2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"