Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Predsjednik i dvoje sudija bez pravosudnog ispita * Odbornicu uhapsili zbog telefonskog poziva * Mila tumačio uz pomoć rječnika * Tužilaštvo da ispita bogatstvo Vujovića * Decembar u znaku dobrog zvuka * Savremena srpska umjetnost pred kineskom publikom * Predsjednik i dvoje sudija bez pravosudnog ispita
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 02-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Janko Vučinić, predsjednik Radničke partije :
Ako državni funkcioneri ne mogu da dokažu da su nešto stekli od svojih primanja, svu takvu imovinu im treba oduzeti. Mnogi su stekli imovinu na račun pljačke države i naroda.

Vic Dana :)

Mujo se jedva dovukao kući mrtav pijan u sitne sata, a bijesna Fata ga dočeka u kuhinji i zvizne mu jednu za uho:
- Pijanduro jedna obična, ‘o’š još pit’?
Mujo ćuti, a Fata mu zalijepi još jednu:
- A, budalet’no, ‘o’š još pit’?
Mujo i dalje ćuti, pa ga Fata tresne nogom:
- Čuješ ti mene? ‘O’š još pit?!
Mujo slegne ramenima:
- A daj onda još jednu kad s’ već tol’ko navalila...

Utrčava muž u kuću i s vrata viče:
- Ženooo... šta bi radila kad bih dobio na lotou?
- Uzela bih ti pola i ostavila te!
Muž izvadi 20 eura, daje ženi 10 i kaže:
- Briši.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-12-01 GRUPA RADOSLAVA CVIJOVIĆA PRODAVALA DESETINE KILOGRAMA DROGE U ČEŠKOJ I NJEMAČKOJ
Porodica iz Nikšića uzimala milione od kokaina
Cvijović - hapšenje članova porodice Cvijović Porodica iz Nikšića uzimala milione od kokaina Članovi narko-grupe bili su i Cvijovićev sin Branislav i zet Slavko Pavlov, koji su takođe uhapšeni u akciji policije Policija je kod Cvijovića pronašla oko osam kilograma kokaina, a sumnjaju da su od šverca narkotika širom Evrope mjesečno zarađivali i do dva miliona eura
Gru­pa ko­ju je pred­vo­dio Nik­ši­ća­nin Ra­do­slav Cvi­jo­vi­ća Cvi­ke (63) mje­seč­no je od pro­da­je 50 ki­lo­gra­ma ko­ka­i­na u za­pad­noj Evro­pi za­ra­đi­va­la čak dva mi­li­o­na eura.
Cvi­jo­vić je uhap­šen pri­je dva­de­se­tak da­na, na­kon vi­še­mje­seč­ne ak­ci­je ko­ju je srp­sko Tu­ži­la­štvo za or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal vo­di­lo uz po­moć BIA i ko­le­ga iz Če­ške.
Ta­da su li­si­ce na ru­ke sta­vlje­ne i Cvi­jo­vi­će­vom ze­tu Slav­ku Pa­vlo­vu i si­nu Bra­ni­sla­vu Cvi­jo­vi­ću.
Hap­še­nja su iz­ve­de­na u No­vom Sa­du i Pra­gu, gdje su osum­nji­če­ni uhva­će­ni u tran­spor­tu 8,4 ki­lo­gra­ma ko­ka­i­na. Dro­ga je do­pre­ma­na iz Ju­žne Ame­ri­ke u Ho­lan­di­ju, gdje su je pri­pad­ni­ci gru­pe pre­u­zi­ma­li u ko­li­či­na­ma od po ne­ko­li­ko ki­lo­gra­ma. Ko­ka­in je od­vo­žen u nje­mač­ki grad Ulm, gdje je ži­vio Cvi­jo­vi­ćev zet.
Ka­ko pre­no­si „Blic”, dro­gu su iz Ul­ma raz­vo­zi­li da­lje po na­rudž­ba­ma dru­gih di­le­ra, uglav­nom po Če­škoj, Ne­mač­koj, Ita­li­ji, Austri­ji, Slo­vač­koj i Ma­đar­skoj. Pr­vo­bit­no su bi­li usmje­re­ni ka Ita­li­ji, ali su to pro­mi­je­ni­li u po­sled­nja dva mje­se­ca pri­je hap­še­nja i ko­ka­in su od­vo­zi­li sa­mo ka cen­tral­noj Evro­pi, gdje je sku­plji. Ki­lo­gram ko­ka­i­na na ita­li­jan­skom tr­ži­štu, zbog broj­nih ta­mo­šnjih lu­ka gde taj nar­ko­tik di­rekt­no sti­že iz Ju­žne Ame­ri­ke, ko­šta oko 27.000 eura, dok u Če­škoj ko­šta 40.000 eura.
Is­tra­ži­te­lji su osum­nji­če­nu gru­pu pra­ti­li ne­ko­li­ko mje­se­ci, a do­ka­ze da su se ba­vi­li šver­com ko­ka­i­na pri­ba­vi­li su i pri­mje­nom mje­ra taj­nog nad­zo­ra. Upra­vo je pri­slu­ški­va­njem osum­nji­če­nih utvr­đe­no da je Pa­vlov u svom „por­šeu“ imao skri­ve­ni bun­ker za ko­ka­in.
Ak­ci­ja hap­še­nja gru­pe Nik­ši­ća­ni­na po­če­la je 9. no­vem­bra, u 13 sa­ti, u Pra­gu, gdje su pri­ve­de­ni Bra­ni­slav Cvi­jo­vić, Jo­sip Ca­pik i Bra­ni­slav Bi­kić.
Sta­ri­ji Cvi­jo­vić i nje­gov zet Pa­vlov uhap­še­ni su ne­što ka­sni­je u No­vom Sa­du, u Cvi­jo­vi­će­voj po­ro­dič­noj ku­ći. Osim 8,4 ki­lo­gra­ma ko­ka­i­na i „por­šea”, ta­da su za­pli­je­nje­ni i „mer­ce­des” i „audi”, kao i 110.000 eura.
Zet Ra­do­sla­va Cvi­jo­vi­ća, ko­ji je bio po­zna­ti te­ni­ski tre­ner, te­re­ti se da je tran­spor­to­vao ko­ka­in ta­ko što ga je pre­vo­zio u po­seb­no sa­gra­đe­nom bun­ke­ru u svom sku­po­cje­nom auto­mo­bi­lu „por­še pa­na­me­ra”. Ne­dav­no su srp­ski fo­ren­zi­ča­ri u tom auto­mo­bi­lu pro­na­šli bun­ker, a u nje­mu tra­go­ve ko­ka­i­na.
Pre­ma na­vo­di­ma „Bli­ca”, ime Ra­do­sla­va Cvi­jo­vi­ća se u iz­vje­šta­ji­ma bez­bjed­no­snih slu­žbi u ne­ka­da­šnjoj SFRJ vi­so­ko ko­ti­ra­lo po­sled­njih de­ce­ni­ja i sta­ja­lo je uz ne­ka od naj­po­zna­ti­jih ime­na kri­mi­na­la na Bal­ka­nu. U ope­ra­tiv­nim po­da­ci­ma se na­vo­di­lo da je bli­zak vr­hu cr­no­gor­ske ma­fi­je, te da je po­ve­zan sa me­đu­na­rod­nim kri­jum­ča­re­njem dro­ge i da je ve­ze sa ju­žno­a­me­rič­kim kar­te­li­ma ostva­rio po­sred­stvom dru­go­va iz mla­do­sti.
Taj Nik­ši­ća­nin je bli­zak pri­ja­telj sa Bra­ni­sla­vom Bra­nom Mi­ću­no­vi­ćem, a na­vod­no su i ku­mo­vi. On je u bli­skim pri­ja­telj­skim od­no­si­ma i sa Raj­kom Ra­ja­nom Lu­či­ćem, sa ko­jim di­je­li vla­sni­štvo nad ne­kret­ni­na­ma u No­vom Sa­du, ali i sa Dra­go­sla­vom Ko­smaj­cem.
Cvi­jo­vić je, pre­ma pi­sa­nju me­di­ja u Sr­bi­ji, mje­se­ci­ma pri­je hap­še­nja po­ku­ša­vao da do­bi­je srp­sko dr­ža­vljan­stvo.
M.V.P.


Traži ga Češka

Ra­do­slav Cvi­jo­vić ima cr­no­gor­sko dr­ža­vljan­stvo, zbog če­ga je mo­gu­će da će bi­ti iz­ru­čen Če­škoj uko­li­ko ga ta­mo­šnje vla­sti bu­du tra­ži­le. Za­kon­skim pro­pi­si­ma te dr­ža­ve za kri­mi­nal­no or­ga­ni­zo­va­nje i tr­go­vi­nu dro­gom pred­vi­đe­ne su ve­će ka­zne ne­go u Sr­bi­ji.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"