Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stojanović prećutao ženinu firmu * Potjernica za aktivistom DPS-a * Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima * Presudiće Mikov glas * Stojanović prećutao ženinu firmu * Supermen * Krnja demokratija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda:
– Može li sudija sa platom od 650 eura da sačuva moralnost? Ne može.

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Uđe kauboj Džo u kafanu i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj, ubije četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže:
– Kako to da tako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?

Trinaest polaznika policijske škole polagali za radno mjesto policajca i skupila se komisija. Stali oni u red, kad će komisija prvom od 13:
Daj nam ti reci jednu marku auta.
Ovaj prvi kao iz topa kaže JAGUAR, a ovaj drugi nije odmah shvatio pa kaže FEBRUAR. Treći MART, i tako oni svi redom, a ovaj dvanaesti kaže DECEMBAR. Trinaesti sav se izgubio, gleda u komisiju i sav drhti pa pruži ruku komisiji i kaže:
– Srećna Nova godina!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-12-06 SAJBER AKCIJA CRNOGORSKE POLICIJE I MEĐUNARODNIH SLUŽBI Ugasili štetne malvere
Slu­žbe­ni­ci cr­no­gor­ske po­li­ci­je, u sa­rad­nji sa fir­mom Do­men.me, uga­si­li su i za­pli­je­ni­li cr­no­gor­ske in­ter­net do­me­ne pre­ko ko­jih su ši­re­ni mal­ve­ri kre­i­ra­ni da za­ra­ze mre­žne si­ste­me i kom­pju­te­re. Ta­kva ak­ci­ja po­li­ci­je re­a­li­zo­va­na je 29. no­vem­bra, u ko­or­di­na­ci­ji sa FBI, Kri­mi­na­li­stič­kom po­li­ci­jom Nje­mač­ke, Euro­po­lo­vim Saj­ber cen­trom (EC3), Euro­ju­stom i pri­vat­nim sek­to­rom. U me­đu­na­rod­noj ak­ci­ji one­spo­so­blje­na je jed­na od naj­ve­ćih „mal­ver po­ro­di­ca“, od­no­sno bot­net mre­ža zva­na „An­dro­me­da“.
– Ovi ši­ro­ko ras­pro­sta­nje­ni mal­ve­ri kre­i­ra­ni su da za­ra­ze mre­žne si­ste­me i kom­pju­te­re. Glav­ni cilj zlo­na­mjer­ne mre­že „An­dro­me­da” bio je da ra­ši­ri dru­ge „mal­ver po­ro­di­ce“ jer je „An­dro­me­da“ bi­la po­ve­za­na sa 80 dru­gih mal­ve­ra. U po­sled­njih šest mje­se­ci re­gi­stro­va­no je da su ovi mal­ve­ri blo­ki­ra­li oko mi­li­on ure­đa­ja sva­kog mje­se­ca ši­rom svi­je­ta. Ova ak­ci­ja je na­sta­vak pro­šlo­go­di­šnje uspje­šno za­vr­še­ne ak­ci­je „Ava­lan­che“ – sa­op­šte­no je iz Upra­ve po­li­ci­je.
U sa­op­šte­nju se na­vo­di da su do­me­ne „.me“ ko­ri­sti­li ino­stra­ni dr­ža­vlja­ni na te­ri­to­ri­ja­ma dru­gih dr­ža­va, a po­da­ci do ko­jih je cr­no­gor­ska po­li­ci­ja uspje­la da do­đe po­mo­gli su u pro­ce­su­i­ra­nju stra­nih dr­ža­vlja­na osum­nji­če­nih da su ši­ri­li mal­ve­re.
– Pre­ko 1.500 do­me­na ma­li­ci­o­znih soft­ve­ra bi­li su pred­met ak­ci­je blo­ki­ra­nja. Na osno­vu iz­vje­šta­ja Maj­kro­sof­ta, to­kom 48 sa­ti ak­ci­je ot­pri­li­ke dva mi­li­o­na IP adre­sa u 223 ze­mlje je za­pli­je­nje­no. Pr­vi osum­nji­če­ni je li­šen slo­bo­de u Bje­lo­ru­si­ji. Mje­re na za­ple­ni i blo­ki­ra­nju za­ra­že­nih „An­dro­me­da“ soft­ve­ra pred­u­ze­te su u Austri­ji, Bel­gi­ji, Fin­skoj, Ita­li­ji, Ho­lan­di­ji, Polj­skoj, Špa­ni­ji, Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji, Austra­li­ji, Bje­lo­ru­si­ji, Ka­na­di, Sin­ga­pu­ru, Taj­va­nu i Cr­noj Go­ri – za­klju­ču­je se u sa­op­šte­nju.
A.O.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"