Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stojanović prećutao ženinu firmu * Potjernica za aktivistom DPS-a * Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima * Presudiće Mikov glas * Stojanović prećutao ženinu firmu * Supermen * Krnja demokratija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda:
– Može li sudija sa platom od 650 eura da sačuva moralnost? Ne može.

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Uđe kauboj Džo u kafanu i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj, ubije četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže:
– Kako to da tako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?

Trinaest polaznika policijske škole polagali za radno mjesto policajca i skupila se komisija. Stali oni u red, kad će komisija prvom od 13:
Daj nam ti reci jednu marku auta.
Ovaj prvi kao iz topa kaže JAGUAR, a ovaj drugi nije odmah shvatio pa kaže FEBRUAR. Treći MART, i tako oni svi redom, a ovaj dvanaesti kaže DECEMBAR. Trinaesti sav se izgubio, gleda u komisiju i sav drhti pa pruži ruku komisiji i kaže:
– Srećna Nova godina!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport - datum: 2017-12-06 KADETSKA LIGA CRNE GORE – 15. KOLO
Lider neumoljiv u Igalu
Novi trijumf „plavih” - Foto: DAN Lider neumoljiv u Igalu
Iga­lo – Bu­duć­nost 1:5 (0:3)
Sta­di­on: „So­li­la“u Iga­lu. Gle­da­la­ca: 50. Su­di­ja: Bran­ko Oda­lo­vić (Nik­šić). Stri­jel­ci: Rad­mi­lo­vić u 52. za Iga­lo, a Mr­va­lje­vić u 17. i 48, Đ. An­dri­ja­še­vić (auto­gol) u 23, Bo­jo­vić u 28. i Kri­vo­ka­pić u 66. mi­nu­tu za Bu­duć­nost. Žu­ti kar­to­ni: Ra­du­lo­vić, Pre­le­vić (Bu­duć­nost).
IGA­LO: Le­pe­tić, Da­bo­vić, Rad­mi­lo­vić (od 64. Ri­sti­če­vić), Da­je­vić, Đ. An­dri­ja­še­vić (od 72. V. Ko­va­če­vić), M. Ko­va­če­vić, Vu­ji­čić, Va­si­lje­vić (od 68. La­zo­vić), Pe­ro­vić, Mi­šić (od 64. Go­ra­no­vić), Ko­sić (od 75. M. An­di­ja­še­vić).
BU­DUĆ­NOST: Ra­du­lo­vić, Ni­ko­če­vić, Mi­lić (od 51. Pla­zi­nić), Ra­čić, Bo­jo­vić (od 51. Pre­le­vić), Kri­vo­ka­pić (od 68. Ko­va­če­vić), Vuk­če­vić, Đu­ro­vić, Vu­ko­tić (od 68. Đo­kić), Mr­va­lje­vić (od 51. Sti­je­po­vić), Osma­no­vić.
Kao i to­kom ci­je­log je­se­njeg pr­ven­stva, Bu­duć­nost je i u Iga­lu po­ka­za­la svo­ju sna­gu i do­ma­ći isto­i­me­ni tim po­bi­je­di­la sa 5:1.Z.Š.

Mla­dost – Ze­ta 1:1 (1:1)
Po­moć­ni te­ren Mla­do­sti. Gle­da­la­ca: 50. Su­di­ja: Jo­vi­ca Bo­jo­vić (Nik­šić). Stri­jel­ci: Va­sec­ki u 36. za Mla­dost, a Po­po­vić u 25. mi­nu­tu za Ze­tu. Žu­ti kar­to­ni: Ća­to­vić (Mla­dost), Pe­jo­vić (Ze­ta).
MLA­DOST: Jok­si­mo­vić, Ra­ko­če­vić, Bu­la­to­vić, Sta­ni­šić, Šće­pa­no­vić, Ma­raš (od 74. Tur­ko­vić), Adžić, Vu­jo­vić, Va­sec­ki (od 57. Ka­le­zić), Ga­še­vić, Ća­to­vić.
ZE­TA: Gr­bav­če­vić, Šće­kić, Pe­ru­ni­čić (od 76. Šu­škav­če­vić), Kr­sto­vić, Pe­jo­vić, Pa­jo­vić, Tri­pu­no­vić, Be­čić (od 55. Bje­lo­br­ko­vić), Ra­do­vić, Po­po­vić (od 65. Ku­ku­li­čić), Pe­li­čić.
D.P.

Mla­dost Lj. – Kom Euro­zoks 0:0
Sta­di­on: „Sta­ri rib­njak“. Gle­da­la­ca: 50. Su­di­ja: Mar­ko Ro­ga­no­vić (Da­ni­lov­grad).
MLA­DOST LjE­ŠKO­PO­LjE: Vu­ji­sić, Pe­ru­no­vić, Mu­go­ša, Vu­ja­čić, Ka­šće­lan, Pe­jo­vić, Đu­ka­no­vić, Ze­jak, Ba­jo­vić (od 60. Pa­vli­će­vić), Pe­jo­vić, Sta­ni­šić.
KOM EURO­ZOKS: Ra­do­še­vić, La­ban (od 60. Me­de­ni­ca), Sa­vo­vić, Lju­ca (od 60. Pu­po­vić), Bo­ri­čić (od 41. Me­šter), Iva­no­vić (od 41. Raj­ko­vić), Vla­ho­vić, Đu­rić, Vu­jo­še­vić (od 41. Ra­de­no­vić), Bu­la­to­vić, Mar­ko­vić.D.P.

Be­ra­ne – Mor­nar 2:0 (0:0)
Grad­ski sta­di­on u Moj­kov­cu. Gle­da­la­ca: 50. Su­di­ja: Ivan Vi­da­ko­vić (Moj­ko­vac), Stri­je­lac: Šu­nje­vić u 61. i 73. mi­nu­tu. Žu­ti kar­to­ni: Bu­lić, Do­bra­ši­no­vić (Be­ra­ne).
BE­RA­NE: Ako­vić, Bu­lić (od 54. Ti­ganj), Gu­be­ri­nić (od 75. Bu­ba­nja), Šu­nje­vić, Sto­ja­no­vić (od 68. Ru­jo­vić), Pe­šić, La­zo­vić, Jan­ko­vić, Mar­se­nić, Ču­kić (od 54. Ti­ganj), Do­bra­ši­no­vić.
MOR­NAR: Beg­zić, Bre­ža­nin, Si­na­no­vić, Ka­ra­sta­no­vić (od 75. Haj­da­ro­vić), Po­lo­vić (od 65. Ra­do­vić), Du­ra­ko­vić, Đu­ra­ško­vić, Me­kić, Mar­ti­no­vić (od 75. Ži­go­vić), Jo­va­no­vić, Dra­go­je­vić.D.P.

Ru­dar – Su­tje­ska 0:0
Sta­di­on: pod Go­lu­bi­njom. Gle­da­la­ca: 50. Su­di­ja: Mla­den Kne­že­vić (Be­ra­ne). Žu­ti kar­to­ni: Dra­gaš, Pa­li­brk, Kr­sto­ni­je­vić (Ru­dar), Mir­ko­vić (Su­tje­ska).
RU­DAR: Kne­že­vić, Dra­gaš, Sta­ro­vlah, Fu­štić, Ka­sa­li­ca (od 41. Ci­gu­ljin), Vla­o­vić, Pa­li­brk, Kr­sto­ni­je­vić, Da­mja­no­vić, Ra­o­nić, Er­nec.
SU­TJE­SKA: Ko­mar, Mi­lo­vić, Pa­jo­vić, Ja­njić, Ba­bić, Mir­ko­vić, Bu­la­jić (od 59. Lje­ško­vić), Du­blje­vić, Đu­ka­no­vić, Šo­fra­nac, Ra­do­je­vić.M.P.

Gr­balj – Otrant Olim­pik 6:1 (3:1)
Sta­di­on: Gr­blja. Gle­da­la­ca: 50. Su­di­ja: Mi­loš La­li­čić (Ce­ti­nje). Stri­jel­ci: Ste­še­vić u 5, Ko­vi­nić u 28, Bo­ge­tić u 40, Glu­še­vić u 61. i 80. i Drob­njak u 80+1. za Gr­balj, a Fi­cić u 6. mi­nu­tu za Otrant Olim­pik. Žu­ti kar­to­ni: Lo­lo­vić, Man­džu­kić, Dra­go­vić (Otrant Olim­pik). Cr­ve­ni kar­ton: Man­džu­kić u 62. mi­nu­tu.
GR­BALj: Ko­va­če­vić (od 58. Ba­štri­ca), Glu­šče­vić, Bo­ge­tić, Ste­še­vić, Drob­njak, Pe­ri­čić, Pri­bi­lo­vić, Ko­vi­nić (od 58. Mr­dak), Bi­go­vić (od 41. Pa­jo­vić), Go­ja­ča­nin, Kri­vo­ka­pić (od 60. Ta­ba­ji­ca).
OTRANT OLIM­PIK: Po­po­vić, Dra­go­vić, Fi­cić, Lja­mo­vić, Lu­kić, Man­džu­kić, Goj­nić, Lo­lo­vić, R. Kur­to­vić, D. Kur­to­vić, Ta­fić.
D.P.

Iskra – Bo­kelj 3:1 (1:0)
Sta­di­on: „Sta­ri rib­njak“. Gle­da­la­ca: 50. Su­di­ja: Ma­noj­lo Se­ku­lić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: Ša­le­tić u 32, 47. i 61. za Iskru, a Pe­ro­vić u 74. mi­nu­tu za Bo­kelj.
ISKRA: Vu­ljaj, Adžić, Ko­va­če­vić (od 69. Bo­gi­će­vić), Džu­ver (od 46. D. Ra­du­lo­vić), Vu­či­nić, L. Ra­du­lo­vić, Ša­le­tić, V. Ra­du­lo­vić (od 29. Bo­jat), Dra­gi­će­vić (od 65. Pe­ri­šić), Vu­ko­vić (od 67. Miks), Ko­lun­džić.
BO­KELj: Ra­do­vić (od 56. Mr­va­lje­vić), Pi­per, Sin­dik (od 39. Su­žnje­vić), Ste­še­vić, Ka­že­ne­gra, Boj­ko­vić, Pe­ro­vić, Sklen­der (od 27. Ra­de­vić), Ka­šće­lan (od 41. Dra­kić), Vor­faj, Kne­že­vić (od 31. Ja­ko­vlje­vić).D.P.

Pe­tro­vac – De­čić 5:2 (3:1)
Sta­di­on: ,,Lu­go­vi“. Gle­da­la­ca: 10. Su­di­ja: Mi­loš Kne­že­vić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: Raj­ko­vić u 9, Der­vi­še­vić u 20. i 60, Đe­lo­še­vić u 24. i Đu­ka­no­vić u 52. za Pe­tro­vac, a Lu­ka­če­vić u 6. i Be­ga­naj u 62. mi­nu­tu za De­čić. Žu­ti kar­to­ni: Jo­ko­vić, Raj­ko­vić (Pe­tro­vac).
PE­TRO­VAC: Ste­vo­vić (od 77. Bo­lje­vić), Šip­čić (od 70. Vuk­če­vić), Bo­žo­vić (od 51. Jo­ša­no­vić), Ra­du­lo­vić, Đu­ka­no­vić, Đe­lo­še­vić (od 60. Ras­po­po­vić), Tri­fu­no­vić (od od 60. Bo­ja­no­vić), Jo­ko­vić, Der­vi­še­vić, Sti­je­po­vić, Raj­ko­vić.
DE­ČIĆ: Kr­nić (od 41. Đo­ko­vić), Ab. Hak­ša­ba­no­vić, Kru­šev­ci (od od 73. De­ce­vić), Kr­ka­no­vić, Be­ga­naj, Ljulj­đu­raj (od 52. Goj­čaj), Kne­že­vić, Lu­ka­če­vić (od 65. Al. Hak­ša­ba­no­vić), Pe­pe­ljak, Ko­ćić, Đe­lje­vić.

Ta­be­la

1. Bu­duć­nost 15 13 2 0 57:5 41
2. Mla­dost 15 9 4 2 33:13 31
3. Su­tje­ska 15 8 5 2 41:13 29
4. Be­ra­ne 15 8 4 3 24:15 28
5. Ze­ta 15 8 3 4 27:15 27
6. Kom Euro­zoks 15 7 6 2 17:10 27
7. Ru­dar 15 7 4 4 23:19 25
8. Iga­lo 15 7 2 6 27:20 23
9. Gr­balj 15 7 2 6 27:31 23
10. Iskra 15 6 2 7 29:23 20
11. Mor­nar 15 5 4 6 14:24 19
12. Bo­kelj 15 3 4 8 20:31 13
13. Pe­tro­vac 15 3 2 10 14:34 11
14. Mla­dost Lj.15 2 2 11 11:39 8
15. Otrant O. (-1) 15 2 2 11 10:51 7
16. De­čić 15 1 0 14 7:38 3
Pr­ven­stvo se na­sta­vlja na pro­lje­će, ka­da će eki­pe, na osno­vu sa­da­šnjeg pla­sma­na, bi­ti po­di­je­lje­ne u A i B gru­pu

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"