Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
ANB prati 60 džihadista * Spriječiti Aca i A2A da opljačkaju EPCG * Za stanove prevario 200 Tuzlaka * Tužioci oprali biografije Šariću i Kaliću * Putin naredio povlačenje * Bez SPD-a nema stabilne vlade * Na putu bez kraja
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JELENA MITROVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
U slučaju Marović imamo nevjerovatnu situaciju, jer postoji pravosnažna presuda, ali su osuđenici i dalje na slobodi, bez izgleda da se presuda efektuira.

Vic Dana :)

Uđe Perica u autobus i pita ga vozač:
- Koliko imaš godina?
- Sedam.
- Kada bude došao kondukter, reci da imaš šest.
- Zašto?
- Pustiće te besplatno
Dolazi kondukter i pita ga:
- Koliko imaš godina?
- Šest!
- A kad puniš sedam?
- Čim izađem iz autobusa.

Stoji dječak ispred zgrade i pokušava da pozvoni na interfon. Vidi ga policajac, pa ga upita:
– Oprosti dečko, mogu li nekako da ti pomognem?
– Plitisni tli!
Policajac pritisne:
– I šta sad?
– Bezimo!
- Kako si se osjećao na posljednjem času u školi - pita majka Pericu.
- Kao general - odgovori Perica - Stojim u stavu mirno i posmatram svoje jedinice.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-12-07 DIREKTOR UPRAVE POLICIJE PREKRŠIO ZAKON
Stojanović prećutao ženinu firmu
Stojanović Stojanović prećutao ženinu firmu Slavko Stojanović nije prijavio Agenciji za sprečavanje korupcije da je njegova supruga vlasnica firme „Gemelli N&Đ”, čija je djelatnost trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
Di­rek­tor Upra­ve po­li­ci­je Slav­ko Sto­ja­no­vić ni­je do­sta­vio Agen­ci­ji za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je (ASK) tač­ne po­dat­ke o imo­vi­ni svo­je po­ro­di­ce. Sto­ja­no­vić u imo­vin­skom kar­to­nu ni­je na­veo da je nje­go­va su­pru­ga Li­di­ja vla­sni­ca fir­me „Ge­mel­li N&Đ”, ko­ja je re­gi­stro­va­na u Pod­go­ri­ci 30. sep­tem­bra pro­šle go­di­ne. To se mo­že vi­dje­ti ka­da se upo­re­de po­da­ci ASK i Cen­tral­nog re­gi­stra pri­vred­nih su­bje­ka­ta (CRPS).
Pre­ma Za­ko­nu o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je, jav­ni funk­ci­o­ne­ri su du­žni da u iz­vje­šta­ju o imo­vi­ni na­ve­du tač­ne i pot­pu­ne po­dat­ke. Ta­ko­đe, du­žni su i da u slu­ča­ju pro­mje­ne po­da­ta­ka iz iz­vje­šta­ja, ko­ji se od­no­se na uve­ća­nje imo­vi­ne pre­ko 5.000 eura, to pri­ja­ve ASK u ro­ku od mje­sec od na­stan­ka pro­mje­ne. Ka­zne za jav­ne funk­ci­o­ne­re, uko­li­ko pre­kr­še za­kon, kre­ću se od 500 do 2.000 eura.
Iako je evi­dent­no da je di­rek­tor Upra­ve po­li­ci­je pre­kr­šio za­kon, iz Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je do­sad ni­je­su re­a­go­va­li po tom pi­ta­nju, ni­ti po­kre­nu­li pre­kr­šaj­ni po­stu­pak.
Od­go­vor­nost Sto­ja­no­vi­ća uto­li­ko je ve­ća jer se on na­la­zi na če­lu dr­žav­nog or­ga­na ko­ji re­pre­siv­no dje­lu­je na one ko­ji kr­še za­kon.
Od­go­va­ra­ju­ći na no­vi­nar­ska pi­ta­nja, Slav­ko Sto­ja­no­vić je ka­zao da ni­je u pi­ta­nju ni­ka­kva kom­pa­ni­ja već d.o.o. ko­je je osno­va­no kra­jem pro­šle go­di­ne i ima tro­je za­po­sle­nih.
–  Osno­va­la ga je su­pru­ga sa svo­jim bra­tom Go­ra­nom Šće­pa­no­vi­ćem, ko­ji, ina­če, vo­di Ge­mel­li N&Đ DOO i u to­ku je pro­mje­na tog dru­štva na nje­go­vo ime... Ra­di se o mom či­stom pre­vi­du i to je je­di­ni raz­log zbog če­ga to ni­je upi­sa­no u imo­vin­ski kar­ton – re­kao je Sto­ja­no­vić „Da­nu”.
U po­sled­njem imo­vin­skom kar­to­nu iz fe­bru­a­ra ove go­di­ne Sto­ja­no­vić je na­veo da je u ja­nu­a­ru, fe­bru­a­ru i mar­tu pro­šle pri­mao pla­tu od 1.129 eura. U osta­lim mje­se­ci­ma pro­šle go­di­ne taj iz­nos se po­ve­ćao na 1.867 eura. Pri­ja­vio je da je pri­mao i ho­no­rar od 250 eura mje­seč­no kao član vla­di­nog Sa­vje­ta za član­stvo u NA­TO. U iz­vje­šta­ju o imo­vi­ni Sto­ja­no­vić je pri­ja­vio stan od 89 kva­dra­ta i keš kre­dit od 2.000 eura du­ga iz ja­nu­a­ra 2013. go­di­ne.
Pre­ma po­da­ci­ma Upra­ve za ne­kret­ni­ne, nje­go­va su­pru­ga ne­ma ne­po­kret­ne imo­vi­ne. ASK, sa dru­ge stra­ne bi­lje­ži po­kret­nu imo­vi­nu Li­di­je Sto­ja­no­vić, auto­mo­bil „re­no ki­lo” pro­iz­ve­den 2003. go­di­ne, ko­ji je ste­kla ku­po­vi­nom.
Di­rek­tor Upra­ve po­li­ci­je je pri­ja­vio da je nje­go­va su­pru­ga u pro­šloj go­di­ni mje­seč­no za­ra­đi­va­la 300 eura, što je na go­di­šnjem ni­vou 3.600. Ni­je na­veo gdje je Li­di­ja Sto­ja­no­vić pri­ma­la pla­tu.
Sa dru­ge stra­ne, dio imo­vin­skog kar­to­na Slav­ka Sto­ja­no­vi­ća ob­ja­vlje­nog na saj­tu ASK „Udje­li u vla­sni­štvu dru­gih prav­nih li­ca” je pra­zan i ni­gdje ni­je na­ve­de­no po­sto­ja­nje kom­pa­ni­je „Ge­mel­li N&Đ”, ko­ja je re­gi­stro­va­na na adre­si Pe­ra Šo­ća broj 9 u Si­ti kvar­tu u Pod­go­ri­ci. Ra­di se o fir­mi ko­ja je re­gi­stro­va­na za dje­lat­nost „Tr­go­vi­na na ma­lo odje­ćom u spe­ci­ja­li­zo­va­nim pro­dav­ni­ca­ma”.
U fi­nan­sij­skom iz­vje­šta­ju kom­pa­ni­je „Ge­mel­li N&Đ”, ko­ji je ove go­di­ne do­sta­vljen Po­re­skoj upra­vi, na­vo­di se po­sto­ja­nje obrt­nih sred­sta­va od 6.308 eura, što od­go­va­ra i ukup­noj ak­ti­vi te fir­me. U bi­lan­su uspje­ha evi­den­ti­ra­no je da je u 2016. go­di­ni po­slo­va­la ne­ga­tiv­no. Od pro­da­je, pi­še u fi­nan­sij­skom iz­vje­šta­ju, fir­ma Sto­ja­no­vi­će­ve za­ra­di­la je sve­ga 517 eura, dok je sa dru­ge stra­ne sa­mo na tro­ško­ve za­ra­da, na­kna­da za­ra­da i osta­lih lič­nih ras­ho­da na­vod­no oti­šlo 2.565 eura.
Vl.O.


Ne po­sto­ji na pri­ja­vlje­noj adre­si

Re­por­te­ri „Da­na” ju­če ni­je­su mo­gli da pro­na­đu pro­sto­ri­je kom­pa­ni­je „Ge­mel­li N&Đ” u Si­ti kvar­tu u Pod­go­ri­ci. Na adre­si Pe­ra Šo­ća broj 9 na­la­zi se re­sto­ran, ko­jim upra­vlja dru­ga fir­ma. U re­sto­ra­nu je no­vi­na­ru „Da­na” sa­op­šte­no da ni­je­su zna­li da je na nji­ho­voj adre­si re­gi­stro­va­na fir­ma „Ge­mel­li N&Đ” i da ni­kad za nju ni­je­su ču­li. Za fir­mu Li­di­je Sto­ja­no­vić ni­je­su ču­le ni kom­ši­je.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"