Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Tužilaštvo ispituje krađu tri mandata * Pred policajkom u Baltića ispalili 60 hitaca * Pokušao da likvidira rođake * Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Sitnina * Kako smo iskeširali Cecin dernek
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 04-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milisav Popović, pisac i kolumnista „Dana”:
– Pišem onako kako želim da čitam.

Vic Dana :)

Žena ima muža koji se zove Budimir, a zovu ga Buda.
Zove je švaler telefonom i pita:
- Će da bude nešto noćas?
Ona mu tiho reče:
- Ako Bude bude, neće da bude, ali ako Bude ne bude, će da bude!


Kaže Perica mami: „Mama, tata je opet pijan!” „A otkud ti to znaš?” „Pa eno ga, opet brije ogledalo.”


Kako bi se zvao film „300” da u njemu glumi Čak Noris?
- Jedan!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-01-03 POSLANIK EVROPSKOG PARLAMENTA DEJVID MARTIN OCIJENIO
Poglavlja 23 i 24 ključna za Crnu Goru
Martin Poglavlja 23 i 24 ključna za Crnu Goru
Br­zi­na na­pret­ka ka EU za­i­sta je u ru­ka­ma Cr­ne Go­re, a Cr­na Go­ra i Sr­bi­ja ne bi tre­ba­lo da pri­stu­pa­ju isto­vre­me­no i 2025. go­di­nu ne tre­ba sma­tra­ti fik­snim ro­kom, re­kao je ko­pred­sje­da­va­ju­ći Par­la­men­tar­nog od­bo­ra za sta­bi­li­za­ci­ju i pri­dru­ži­va­nje iz­me­đu Cr­ne Go­re i Evrop­ske uni­je Dej­vid Mar­tin. On je is­ta­kao da je Spo­ra­zum o sta­bi­li­za­ci­ji i pri­dru­ži­va­nju s EU mar­ki­rao no­vu fa­zu za Cr­nu Go­ru.
– Gle­da­ju­ći una­zad, do­sta je po­stig­nu­to u ovom okvi­ru sa­rad­nje i po­ste­pe­nog uskla­đi­va­nja, iz­me­đu osta­log i otva­ra­nja i na­pret­ka u pre­go­vo­ri­ma o pri­stu­pa­nju EU. Cr­na Go­ra je, na­kon pro­gla­še­nja ne­za­vi­sno­sti, po­sta­vi­la dva stra­te­ška ci­lja vanj­ske po­li­ti­ke, pri­stu­pa­nje NA­TO-u i EU. Pr­vi je po­stig­nut. Što se ti­če dru­gog, ostva­ru­je­mo ve­o­ma sta­bi­lan na­pre­dak u pri­stup­nim pre­go­vo­ri­ma s Cr­nom Go­rom. Da­nas je od 35 pre­go­va­rač­kih po­gla­vlja već 30 otvo­re­no, od ko­jih su tri pri­vre­me­no za­tvo­re­na. EU je naj­va­žni­ji in­ve­sti­tor i tr­go­vin­ski part­ner u Cr­noj Go­ri – s 47 od­sto uče­šća u ukup­noj tr­go­vi­ni za 2016. go­di­nu i naj­ve­ći do­na­tor u fi­nan­si­ra­nju gran­to­va – na­veo je Mar­tin za ča­so­pis „Euro­kaz”, ko­ji je iz­da­lo Mi­ni­star­stvo evrop­skih po­slo­va.
Mar­tin je re­kao da pri­stu­pa­nje Cr­ne Go­re EU ne pred­sta­vlja sa­mo stra­te­ški cilj za Cr­nu Go­ru, već i čvrst i ne­u­pi­tan cilj za Uni­ju.
– To je po­tvr­đe­no vi­še pu­ta, ne­dav­no i od pred­sjed­ni­ka Evrop­ske ko­mi­si­je u nje­go­vom go­vo­ru o čla­ni­ca­ma Uni­je. Stra­te­ški pri­o­ri­tet EU je da do­dat­no in­ten­zi­vi­ra naš rad s či­ta­vim re­gi­o­nom, uklju­ču­ju­ći i Cr­nu Go­ru i Sr­bi­ju, sa­da­šnjim pred­vod­ni­ci­ma, ka­ko bi osi­gu­ra­li nji­hov uspje­šan pri­stup EU. Cr­na Go­ra bi tre­ba­lo da is­ko­ri­sti pri­li­ku po­zi­tiv­nog mo­men­tu­ma ko­ji po­sto­ji me­đu dr­ža­va­ma čla­ni­ca­ma, is­pu­ni oba­ve­ze na pu­tu EU i in­ten­zi­vi­ra re­for­me ka­ko bi za­dr­ža­la svo­ju vo­de­ću po­zi­ci­ju – ka­zao je Mar­tin.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, Cr­na Go­ra će mo­ra­ti da in­ten­zi­vi­ra svoj rad na po­sti­za­nju opi­plji­vih re­zul­ta­ta u vla­da­vi­ni pra­va ra­di rje­ša­va­nja od­red­ni­ca za po­gla­vlja 23 i 24, što će na­sta­vi­ti da od­re­đu­je uku­pan tem­po pre­go­vo­ra.
– Prin­cip sop­stve­ne za­slu­ge osta­je vo­de­ći prin­cip, ta­ko da je br­zi­na na­pret­ka za­i­sta u ru­ka­ma Cr­ne Go­re. Na osno­vu to­ga, Cr­na Go­ra i Sr­bi­ja ne bi tre­ba­lo da pri­stu­pe isto­vre­me­no, a 2025. go­di­nu ne tre­ba sma­tra­ti fik­snim ro­kom – ci­je­ni Mar­tin.
M.V.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"