Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Poslanicima na platu i do 410 eura * Zdravstvo liječe pogrešnim ljekovima * Odali ga pozivi djevojci * Traže smjenu ministra zbog smrti djevojčice * Poslanicima na platu i do 410 eura * Suočićete se sa ozbiljnim posledicama * Zlatni koncert za zlatni jubilej
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Matija Bećković, akademik:
– Aleksandar Vučić postupa s Kosovom kao prostitutka kod Plavog mosta.

Vic Dana :)

Šta je Sahara?
- Šuma u kojoj je Čak Noris bio drvosječa!


Profesor:
- Ko odgovori na moje sledeće pitanje, može da ide kući, zaključiću mu peticu za kraj školske godine!
Perica: (Gađa kredom tablu).
Profesor :
- Ko je bacio kredu???
Perica:
- Ja. Ae idem kući. Ćao i ne zaboravi da mi zaključiš ocjenu!!!


Zašto plavuša igra ispred semafora?
Zato što misli da je u diskoteci...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-01-11 TRAGEDIJA U PORODICI MARIJANE BOGAVAC, ČIJE SU APELE ZA MATERIJALNU POMOĆ NADLEŽNI IGNORISALI
Djevojčica preminula čekajući pomoć države
Bogavac sa djecom (foto: privatna arhiva) Djevojčica preminula čekajući pomoć države Bogavac je bila korisnik socijalne pomoći do uvođenja naknada za majke sa troje djece. Otkako joj je naknada ukinuta, kao samohrana majka našla se u teškoj finansijskoj situaciji
Dvo­go­di­šnja J.B., kćer­ka Pod­go­ri­čan­ke Ma­ri­ja­ne Bo­ga­vac, ko­ja je ne­ko­li­ko pu­ta tra­ži­la po­moć nad­le­žnih zbog si­ro­ma­štva, pre­mi­nu­la je ju­če u Pod­go­ri­ci. To su sa­op­šti­li iz Ban­ke hra­ne, ko­ja je u vi­še na­vra­ta po­ma­ga­la Ma­ri­ja­ni i nje­nim kćer­ka­ma.
„Dan” je u sep­tem­bru ob­ja­vio pri­ču o Ma­ri­ja­ni i nje­noj bor­bi za bo­lji ži­vot tri ma­lo­ljet­ne kćer­ke. Na­ža­lost, sr­ce naj­mla­đe dje­voj­či­ce J.B. ju­če je sta­lo. Iz Ban­ke hra­ne su ka­za­li da je dje­voj­či­ca ima­la di­ja­be­tes ko­ji je na­sli­je­di­la od oca.
– Zna­mo da je dje­voj­či­ca ima­la po­ve­ćan še­ćer u kr­vi ko­ji je na­sli­je­di­la od oca, ko­ji ih je na­pu­stio. Ju­tros su je na­šli mo­dru i bez zna­ko­va ži­vo­ta. Za­mo­li­li bi vas, hu­ma­ne lju­de, da po­mog­ne­te ovoj po­ro­di­ci u naj­te­žem tre­nut­ku. Da im se na­đe­te pri ru­ci, uko­li­ko ima­te sna­ge za to – po­zva­li su iz Ban­ke hra­ne.
Bo­ga­vac je do uvo­đe­nja na­kna­de za maj­ke sa tr­o­je dje­ce bi­la ko­ri­snik so­ci­jal­ne po­mo­ći. Ot­ka­ko joj je na­kna­da uki­nu­ta, kao sa­mo­hra­na maj­ka na­šla se u te­škoj fi­na­nsij­skoj si­tu­a­ci­ji.
– Po­ku­ša­va­la je da ra­di i za­ra­di, ali to ni­je bi­lo do­volj­no. Zbog ne­pla­ća­nja ra­ču­na is­klju­če­na im je stru­ja, a pri­je­će­no im je ise­lja­va­njem iz pod­sta­na­r­skog sta­na zbog du­go­va­nja – ka­za­li su iz te hu­ma­ni­tar­ne fon­da­ci­je.
Iz Ban­ke hra­ne su sa­op­šti­li da su ju­če o ovom slu­ča­ju oba­vi­je­sti­li nad­le­žne usta­no­ve i za­mo­li­li ih za po­moć.
– In­for­mi­sa­li smo Cen­tar za so­ci­jal­ni rad, Se­kre­ta­ri­jat za so­ci­jal­no, mi­ni­stra ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja, Mi­ni­star­stvo ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja, gra­do­na­čel­ni­ka, Op­šti­nu Pod­go­ri­ca – sa­op­šti­li su iz Ban­ke hra­ne.
Ma­ri­ja­na je ra­ni­je u iz­ja­vi za „Dan” ka­za­la da joj je naj­ve­ća bri­ga ka­ko pre­hra­ni­ti tri ma­lo­ljet­ne kćer­ke. Po­red si­ro­ma­štva, u ko­jem već go­di­na­ma ži­ve, op­te­re­ći­va­li su je du­go­vi ko­je je ima­la pre­ma sta­no­dav­cu, du­go­va­nja za stru­ju. Sa svo­jim kćer­kam i po de­set da­na je pro­vo­di­la u mra­ku zbog ne­mo­guć­no­sti da pla­ti du­go­ve za stru­ju.
Ona se ža­li­la da ne­ma ni­ka­kvu po­moć in­sti­tu­ci­ja. Uki­nu­ta joj je na­kna­da ko­ju je pri­ma­la po osno­vu ro­đe­nja tro­je i vi­še dje­ce, a so­ci­jal­ne slu­žbe su je od­bi­le čak i za jed­no­krat­nu so­ci­jal­nu po­moć. Ma­ri­ja­na nam je ra­ni­je ka­za­la da op­sta­je za­hva­lju­ju­ći po­mo­ći ve­li­ko­du­šnih gra­đa­na i hu­ma­ni­tar­noj fon­da­ci­ji Ban­ka hra­ne, ko­ja im po­ma­že u po­sled­njih ne­ko­li­ko go­di­na. 
Ma­ri­ja­na i nje­ne kćer­ke ima­le su si­gu­ran sa­mo je­dan obrok dnev­no, ko­ji do­bi­ja­ju od Na­rod­ne ku­hi­nje pri Sa­bor­nom hra­mu Hri­sto­vog vas­kr­se­nja u Pod­go­ri­ci.
– Gle­da­te ka­ko ne­či­je di­je­te je­de ne­što, a ne­ma­te svom da ku­pi­te – ka­za­la je ona ra­ni­je za „Dan”. Iz Ban­ke hra­ne su ka­za­li da će dje­voj­či­ca bi­ti sa­hra­nje­na sju­tra na gro­blju u Za­go­ri­ču.A.O.


Po­moć po­ro­di­ci

Ban­ka hra­ne po­zva­la je gra­đa­ne da po­mog­nu une­sre­će­noj po­ro­di­ci. Ži­ro ra­čun za po­moć ovoj po­ro­di­ci je kod So­si­je­te že­ne­ral ban­ke, broj 550-0100400472240-31 na ime Ma­ri­ja­ne Bo­ga­vac.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"