Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Poslanicima na platu i do 410 eura * Zdravstvo liječe pogrešnim ljekovima * Odali ga pozivi djevojci * Traže smjenu ministra zbog smrti djevojčice * Poslanicima na platu i do 410 eura * Suočićete se sa ozbiljnim posledicama * Zlatni koncert za zlatni jubilej
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Matija Bećković, akademik:
– Aleksandar Vučić postupa s Kosovom kao prostitutka kod Plavog mosta.

Vic Dana :)

Šta je Sahara?
- Šuma u kojoj je Čak Noris bio drvosječa!


Profesor:
- Ko odgovori na moje sledeće pitanje, može da ide kući, zaključiću mu peticu za kraj školske godine!
Perica: (Gađa kredom tablu).
Profesor :
- Ko je bacio kredu???
Perica:
- Ja. Ae idem kući. Ćao i ne zaboravi da mi zaključiš ocjenu!!!


Zašto plavuša igra ispred semafora?
Zato što misli da je u diskoteci...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-01-11 IZ IA APELOVALI NA SKUPŠTINU DA NE USVOJI IZMJENE ZAKONA O DRŽAVNOJ UPRAVI Vlada da ne ograničava javne rasprave
Za­jed­nič­ki kon­sul­ta­tiv­ni od­bor ci­vil­nog dru­štva Evrop­ske uni­je (EU) i Cr­ne Go­re po­zvao je dr­žav­ne in­sti­tu­ci­je da pre­i­spi­ta­ju usva­ja­nje od­red­bi ko­je bi u ozbilj­noj mje­ri ogra­ni­či­le spro­vo­đe­nje jav­nih ras­pra­va, sa­o­šte­no je iz In­sti­tu­ta Al­ter­na­ti­va (IA). Iz te or­ga­ni­za­ci­je su ka­za­li da je Mi­le­na Mi­lo­še­vić kra­jem de­cem­bra uče­stvo­va­la na sa­stan­ku Za­jed­nič­kog kon­sul­ta­tiv­nog od­bo­ra ci­vil­nog dru­štva Evrop­ske uni­je i Cr­ne Go­re, na ko­jem je, ka­ko na­vo­de, pre­zen­to­va­la nji­ho­ve ključ­ne na­la­ze i su­ge­sti­je za una­pre­đe­nje re­for­me jav­ne upra­ve, uklju­ču­ju­ći i uče­stvo­va­nje gra­đa­na u do­no­še­nju od­lu­ka.
– Ona je pod­sje­ti­la da je Vla­da, van pla­ni­ra­nih ak­tiv­no­sti Stra­te­gi­jom re­for­me jav­ne upra­ve, na sjed­ni­ci 16. no­vem­bra 2017. go­di­ne utvr­di­la pred­log iz­mje­na Za­ko­na o dr­žav­noj upra­vi. Pred­log pred­vi­đa da se jav­na ras­pra­va ne­će spro­vo­di­ti „kad se za­ko­nom, od­no­sno stra­te­gi­jom ure­đu­ju pi­ta­nja iz obla­sti od­bra­ne i bez­bjed­no­sti i go­di­šnjeg bu­dže­ta; u van­red­nim, hit­nim ili ne­pred­vi­dlji­vim okol­no­sti­ma, kad se za­ko­nom bit­no druk­či­je ne ure­đu­je ne­ko pi­ta­nje” – pod­sje­ća­ju iz IA.
Ka­ko na­vo­de, i iz­mje­ne to­ga za­ko­na uvr­đe­ne su bez jav­ne ras­pra­ve.
– U po­gle­du Za­ko­na o iz­mje­na­ma i do­pu­na­ma Za­ko­na o dr­žav­noj upra­vi, Za­jed­nič­ki kon­sul­ta­tiv­ni od­bor po­zi­va dr­žav­ne or­ga­ne Cr­ne Go­re da pre­i­spi­ta­ju usva­ja­nje od­red­bi ko­je bi u ozbilj­noj mje­ri ogra­ni­či­le do­bru prak­su spro­vo­đe­nja jav­nih ras­pra­va – na­vo­di se u de­kla­ra­ci­ji ko­ju je ovo ti­je­lo usvo­ji­lo na po­sled­njem sa­stan­ku.
Iz IA na­vo­de da je po­sla­nik Želj­ko Apr­co­vić pod­nio amand­man na za­kon, ko­jim se pred­la­že da se umje­sto eks­pli­cit­ne za­bra­ne spro­vo­đe­nja jav­nih ras­pra­va u pret­hod­no opi­sa­nim si­tu­a­ci­ja­ma, pred­la­ga­či­ma osta­vi mo­guć­nost da pro­ci­je­ne da li je jav­na ras­pra­va neo­p­hod­na ili ne.A.O.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"