Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Poslanicima na platu i do 410 eura * Zdravstvo liječe pogrešnim ljekovima * Odali ga pozivi djevojci * Traže smjenu ministra zbog smrti djevojčice * Poslanicima na platu i do 410 eura * Suočićete se sa ozbiljnim posledicama * Zlatni koncert za zlatni jubilej
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Matija Bećković, akademik:
– Aleksandar Vučić postupa s Kosovom kao prostitutka kod Plavog mosta.

Vic Dana :)

Šta je Sahara?
- Šuma u kojoj je Čak Noris bio drvosječa!


Profesor:
- Ko odgovori na moje sledeće pitanje, može da ide kući, zaključiću mu peticu za kraj školske godine!
Perica: (Gađa kredom tablu).
Profesor :
- Ko je bacio kredu???
Perica:
- Ja. Ae idem kući. Ćao i ne zaboravi da mi zaključiš ocjenu!!!


Zašto plavuša igra ispred semafora?
Zato što misli da je u diskoteci...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2018-01-11 ZBOG NAMETA VLADE, CIJENE GORIVA OD 2016. GODINE DRASTIČNO PORASLE
Za dvije godine dizel poskupio 38 centi
Za dvije godine dizel poskupio 38 centi Vlada je u poslednje dvije godine uvela nove akcize na gorivo od devet centi po litru i povećala PDV, što je uticalo na povećanje cijena goriva, pa je, u odnosu na region, litar benzina najskuplji kod nas
Vla­da je u po­sled­nje tri go­di­ne uvo­di­la niz na­me­ta usled ko­jih je ci­je­na go­ri­va po­ve­ća­va­na i u go­to­vo sva­kom mo­men­tu bi­la jed­na od naj­ve­ćih u re­gi­o­nu.
Ta­ko je u 2015. go­di­ni ne­u­stav­no uve­de­na tak­sa od se­dam cen­ti po li­tru, ko­ja je bi­la na sna­zi po­la go­di­ne i zbog če­ga je Vla­da ne­u­stav­no pri­ho­do­va­la de­set mi­li­o­na eura. To je bi­lo u vri­je­me ka­da je pre­mi­jer bio Mi­lo Đu­ka­no­vić. Ta­man ka­da smo za­bo­ra­vi­li ka­ko je Vla­da uve­la ne­u­stav­nu tak­su, Vla­da nje­go­vog na­sled­ni­ka Du­ška Mar­ko­vi­ća uve­la je ak­ci­ze na go­ri­vo od de­vet cen­ti po li­tru. Ta­ko je po­čet­kom pro­šle go­di­ne za­bi­lje­žen naj­ve­ći rast ci­je­na go­ri­va od 12 do 15 cen­ti po li­tru. Sve je za­či­nje­no sa ra­stom po­re­za na do­da­tu vri­jed­nost (PDV) sa 19 na 21 od­sto, či­me su ci­je­ne go­ri­va od 1. ja­nu­a­ra po­ve­ća­ne za po dva cen­ta, a od ju­če su po no­vom ob­ra­ču­nu po­no­vo uve­ća­ne za dva do če­ti­ri cen­ta.
Pre­ma do­stup­nim po­da­ci­ma, od ci­je­ne go­ri­va po li­tru dr­ža­vi ide od 50 do 55 od­sto. Na­kon po­sled­njeg sko­ka ci­je­na usled po­ve­ća­nja PDV-a ci­je­ne go­ri­va u Cr­noj Go­ri su naj­sku­plje u re­gi­o­nu. Euro­di­zel je je­di­no sku­plji u Sr­bi­ji.
Pri­je dvi­je go­di­ne, tač­ni­je 25. ja­nu­a­ra 2016. go­di­ne, ci­je­ne go­ri­va su bi­le na naj­ni­žem ni­vou u po­sled­njih ne­ko­li­ko go­di­na. Ta­da je BMB 98 ko­štao 1,06 eura po li­tru, a BMB 95 euro i dva cen­ta, dok je euro­di­zel ko­štao sa­mo 82 cen­ta.
Dvi­je go­di­ne ka­sni­je, na­kon uvo­đe­nja do­dat­nih ak­ci­za na go­ri­vo, po­ve­ća­nja PDV-a i kre­ta­nja ci­je­na na svjet­skom tr­ži­štu BMB 98 je 1,34 eura, što je 26 cen­ti vi­še, a BMB 95 je 1,3 eura, što je rast od 28 cen­ti.
Naj­vi­še je u dvo­go­di­šnjem pe­ri­o­du po­sku­pio euro­di­zel, čak 38 cen­ti. Li­tar euro­di­ze­la od ju­če ko­šta 1,2 eura, a po­čet­kom 2016. go­di­ne je bio 82 cen­ta, pa su naj­go­re pro­šli vo­za­či auto­mo­bi­la na di­zel.
Ci­je­ne go­ri­va su bi­le naj­ve­će u sep­tem­bru 2012, ka­da je BMB 95 ko­štao 1,5 eura, a euro­di­zel 1,38 eura po li­tru.
Ko­li­ko su ci­je­ne go­ri­va ve­će u od­no­su na re­gi­on i ko­li­ko su vi­so­ke za naš stan­dard go­vo­re i po­da­ci o to­me ko­li­ko je po­treb­no da se ra­di da bi se na­pu­nio pun re­zer­vo­ar.
Ta­ko, gra­đa­nin Cr­ne Go­re sa pro­sječ­nom pla­tom od 511 eura mo­ra da ra­di sko­ro tri da­na da bi za­ra­dio da na­pu­ni pun re­zer­vo­ar od 50 li­ta­ra ben­zi­na. Za auto­mo­bil na di­zel po­treb­no je da ra­di dva i po da­na.
Ka­da je u pi­ta­nju re­gi­on, da­le­ko smo iza Slo­ve­ni­je i Hr­vat­ske, ko­je su u Evrop­skoj uni­ji, ko­joj Cr­na Go­ra te­ži. Na­i­me, u Slo­ve­ni­ji je za pun re­zer­vo­ar po­treb­no ra­di­ti 11 sa­ti, a u Hr­vat­skoj 14 sa­ti. U Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni, gdje je go­ri­vo naj­jeft­ni­je, tre­ba da se ra­di 20 sa­ti da bi se na­pu­nio re­zer­vo­ar. Kod njih je sat­ni­ca ma­nja i iz­no­si 2,5 eura, ali je ci­je­na go­ri­va po li­tru ni­ža oko 30 cen­ti. Go­ri od nas su je­di­no Sr­bi­ja i Ma­ke­do­ni­ja, ta­ko­đe, zbog ma­nje pro­sječ­ne pla­te. U Sr­bi­ji je sat­ni­ca oko 2,3 eura, pa im za pun re­zer­vo­ar tre­ba 26 sa­ti ra­da, dok je u Ma­ke­do­ni­ji sat­ni­ca dva eura, pa im za pun re­zer­vo­ar tre­ba 27 sa­ti ra­da.
Od osta­ta­ka Evro­pe va­lja na­ve­sti pri­mjer Nor­ve­ške, gdje je sat­ni­ca oko 50 eura. Kod njih je li­tar go­ri­va 1,6 eura, pa im tre­ba sat i po ra­da da na­pu­ne re­zer­vo­ar, dok bi po ci­je­na­ma iz BiH to ura­di­li za sa­mo sat ra­da. Kod nas bi ra­di­li ma­lo pre­ko jed­nog sa­ta da na­pu­ne re­zer­vo­ar.D.M.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"