Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Poslanicima na platu i do 410 eura * Zdravstvo liječe pogrešnim ljekovima * Odali ga pozivi djevojci * Traže smjenu ministra zbog smrti djevojčice * Poslanicima na platu i do 410 eura * Suočićete se sa ozbiljnim posledicama * Zlatni koncert za zlatni jubilej
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Matija Bećković, akademik:
– Aleksandar Vučić postupa s Kosovom kao prostitutka kod Plavog mosta.

Vic Dana :)

Šta je Sahara?
- Šuma u kojoj je Čak Noris bio drvosječa!


Profesor:
- Ko odgovori na moje sledeće pitanje, može da ide kući, zaključiću mu peticu za kraj školske godine!
Perica: (Gađa kredom tablu).
Profesor :
- Ko je bacio kredu???
Perica:
- Ja. Ae idem kući. Ćao i ne zaboravi da mi zaključiš ocjenu!!!


Zašto plavuša igra ispred semafora?
Zato što misli da je u diskoteci...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2018-01-11 VLASNIK ZEMLJIŠTA NA MALJEVIKU 11 GODINA KASNI SA REALIZACIJOM PROJEKTA
Najavljivali ulaganje od 300 miliona, a završili u blokadi
Najavljivali ulaganje od 300 miliona, a završili u blokadi Firma Sonuba Montenegro je 2007. godine kupila zemljište u opštini Bar za 32 miliona eura, ali nije ništa uradila po pitanju realizacije investicije. Najavljivali su ulaganje od 300 miliona eura, a krajem prošle godine završili su na listi blokiranih preduzeća Centralne banke
Pred­u­ze­će So­nu­ba Mon­te­ne­gro, ko­je je odav­no tre­ba­lo da za­poč­ne re­a­li­za­ci­ju in­ve­sti­ci­je na Ma­lje­vi­ku u op­šti­ni Bar, za­vr­ši­lo je u blo­ka­di. Fir­ma ko­ja je pri­je 11 go­di­na za 32 mi­li­o­na eura ku­pi­la oko 200 kva­dra­ta ze­mlji­šta na pje­ni od mo­ra, pre­ma po­da­ci­ma sa cr­ne li­ste Cen­tral­ne ban­ke, u blo­ka­di je 11 da­na na iz­nos od 82 hi­lja­de eura.
Ko­ji je raz­log blo­ka­de i šta će to zna­či­ti za re­a­li­za­ci­ju pro­jek­ta Ma­lje­vik ni­je­smo uspje­li da sa­zna­mo od vla­sni­ka, jer ni­smo uspje­li da stu­pi­mo u kon­takt sa nji­ma. Vla­sni­ci su, ka­ko se ra­ni­je pi­sa­lo, Ru­si iz Mer­ku­ri gru­pe.
Osim 32 mi­li­o­na za ze­mlji­šte, So­nu­ba je ima­la oba­ve­zu da pla­ti još oko 20 mi­li­o­na za ko­mu­na­li­je Op­šti­ni Bar. Pri­je od­re­đe­nog vre­me­na Vi­ši sud je do­nio pre­su­du po ko­joj So­nu­ba mo­ra da pla­ti Op­šti­ni 10 mi­li­o­na eura za ko­mu­na­li­je, ali taj dug još ni­je iz­mi­ren. Op­šti­na ni­je ni­šta pre­u­ze­la po pi­ta­nju na­pla­te tog du­ga. Po pre­su­di, ka­ko nam je ka­zao od­bor­nik DF-a De­jan Đu­ro­vić, ima pra­vo da uzme dio ze­mlji­šta na Ma­lje­vi­ku i da se ta­ko na­pla­ti.
Đu­ro­vić je ne­dav­no na­veo i da je in­ge­ren­ci­je nad Ma­lje­vi­kom pred­u­ze­la Vla­da, ka­da je do­ne­se­na od­lu­ka o iz­ra­di ur­ba­ni­stič­kog pla­na za Ma­lje­vik, te da je tom od­lu­kom Op­šti­na ošte­će­na za 10 mi­li­o­na ko­ji tre­ba da joj se pla­te po od­lu­ci su­da.
Na pi­ta­nje da pro­ko­men­ta­ri­še to što je fir­ma ko­ja tre­ba da in­ve­sti­ra 300 mi­li­o­na u Ma­lje­vik i ko­ja je pri­je 11 go­di­na pla­ti­la 32 mi­li­o­na za ze­mlji­šte za­vr­ši­la u blo­ka­di, ka­zao je da vje­ru­je da je u pi­ta­nju ne­ka mut­na rad­nja.
– Zna­ju­ći ka­ko ra­de Vla­da i Op­šti­na Bar kad je Ma­lje­vik u pi­ta­nju, vje­ru­jem da se iza sve­ga kri­je ne­ka mut­na rad­nja i da je do­go­vor ovih su­bje­ka­ta da se iz­bjeg­ne pla­ća­nje 10 mi­li­o­na eura, ko­je tre­ba da pla­ti So­nu­ba Mon­te­ne­gro za ko­mu­na­li­je Op­šti­ni Bar – re­kao je Đu­ro­vić.
Na pi­ta­nje da li sma­tra da je So­nu­ba ti­me što je za­vr­ši­la u blo­ka­di, na ne­ki na­čin od­u­sta­la od in­ve­sti­ci­je, od­go­vo­rio je da je u svoj si­tu­a­ci­ji i pri­či oko Ma­lje­vi­ka do­go­vor Op­šti­ne, Vla­de i in­ve­sti­to­ra da se Ba­ru ne pla­ti 10 mi­li­o­na eura.
– U od­lu­ci su­da ja­sno pi­še da ako ne mo­gu da pla­te tih 10 mi­li­o­na, da im se uzme dio ze­mlje. Op­šti­na je ta­ko tre­ba­lo da na­dok­na­di 10 mi­li­o­na, ali lo­kal­na sa­mo­u­pra­va ni­šta ne pred­u­zi­ma po tom pi­ta­nju. Za­to mi­slim da je po sri­je­di do­go­vor tih su­bje­ka­ta ka­ko se Op­šti­ni Bar ne bi pla­ti­lo 10 mi­li­o­na eura – re­kao je Đu­ro­vić.
So­nu­ba Mon­te­ne­gro je tre­ba­lo još dav­no da kre­ne u re­a­li­za­ci­ju pro­jek­ta, ali od 2007. go­di­ne ni­je ni­šta ura­đe­no. Na lo­ka­ci­ji gdje je tre­ba­lo da bu­de eks­klu­ziv­ni tu­ri­stič­ki ri­zort, sa­da je li­va­da. In­ve­sti­tor je tre­ba­lo da iz­gra­di tu­ri­stič­ki ri­zort če­ti­ri go­di­ne od pot­pi­si­va­nja ugo­vo­ra, od­no­sno 2011. go­di­ne.
D.M.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"