Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Poslanicima na platu i do 410 eura * Zdravstvo liječe pogrešnim ljekovima * Odali ga pozivi djevojci * Traže smjenu ministra zbog smrti djevojčice * Poslanicima na platu i do 410 eura * Suočićete se sa ozbiljnim posledicama * Zlatni koncert za zlatni jubilej
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Matija Bećković, akademik:
– Aleksandar Vučić postupa s Kosovom kao prostitutka kod Plavog mosta.

Vic Dana :)

Šta je Sahara?
- Šuma u kojoj je Čak Noris bio drvosječa!


Profesor:
- Ko odgovori na moje sledeće pitanje, može da ide kući, zaključiću mu peticu za kraj školske godine!
Perica: (Gađa kredom tablu).
Profesor :
- Ko je bacio kredu???
Perica:
- Ja. Ae idem kući. Ćao i ne zaboravi da mi zaključiš ocjenu!!!


Zašto plavuša igra ispred semafora?
Zato što misli da je u diskoteci...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2018-01-11 PROTIV BARANA SAMO PREKRŠAJNE PRIJAVE Švercovali 600 kilograma droge
Cr­no­gor­ska, ita­li­jan­ska i al­ban­ska po­li­ci­ja iz­ve­le su vi­še­dnev­nu ak­ci­ju ko­jom su pre­sje­kle la­nac me­đu­na­rod­nog kri­jum­ča­re­nja ma­ri­hu­a­ne mor­skim pu­tem ko­ji je vo­dio od Al­ba­ni­je ka Ita­li­ji i dru­gim ze­mlja­ma Evrop­ske uni­je. Pri­ve­de­ni su Mar­ko Sta­ni­šić i Edin Kr­njić iz Ba­ra, kao i Re­džo Me­đe­do­vić sa Kosova i dr­ža­vlja­ni Al­ba­ni­je Emi­li­jan Ga­caj i Fat­mir Isma­i­laj.
Slu­žbe­ni­ci Sek­to­ra gra­nič­ne po­li­ci­je su sa ko­le­ga­ma iz Ita­li­je i Al­ba­ni­je u dva na­vra­ta, 6. ja­nu­a­ra i ju­če, za­pli­je­ni­li ukup­no tri plo­vi­la na ko­ji­ma je za­te­če­no ukup­no pet li­ca.
Ope­ra­tiv­nom sa­rad­njom Sek­to­ra gra­nič­ne po­li­ci­je MUP-a Cr­ne Go­re sa ita­li­jan­skom Gvar­di­ja di fi­nan­sa i Gra­nič­nom po­li­ci­jom Re­pu­bli­ke Al­ba­ni­je na pla­voj gra­ni­ci, 5. ja­nu­a­ra za­po­če­ta je ak­ci­ja u ko­joj su na­red­nog da­na na na­šoj te­ri­to­ri­ji za­pli­je­nje­na dva plo­vi­la a ju­če još jed­no, a ko­ja su ta­kvih ka­rak­te­ri­sti­ka da su po­god­na za kri­jum­ča­re­nje nar­ko­ti­ka mor­skim pu­tem. Na­i­me, pr­vog da­na ak­ci­je, oko 16.40, Sek­to­ru gra­nič­ne po­li­ci­je su do­sta­vlje­ni ope­ra­tiv­ni po­da­ci u ve­zi sa po­tje­rom za ne­po­zna­tim plo­vi­lom ve­li­ke br­zi­ne i mo­tor­ske sna­ge. Po­tje­ru za plo­vi­lom su vr­ši­li pa­trol­ni čam­ci ita­li­jan­ske i al­ban­ske gra­nič­ne po­li­ci­je na otvo­re­nom mo­ru, a plo­vi­lo se u mo­men­tu oba­vje­šte­nja cr­no­gor­ske po­li­ci­je na­la­zi­lo na­spram Dra­ča, kre­ću­ći se ve­li­kom br­zi­nom u kur­su pre­ma te­ri­to­ri­jal­nim vo­da­ma Cr­ne Go­re. Slu­žbe­ni­ci Sek­to­ra gra­nič­ne po­li­ci­je su se od­mah uklju­či­li u ove ak­tiv­no­sti i lo­ci­ra­li na­ve­de­no plo­vi­lo nad ko­jim je vr­še­na 24-ča­sov­na op­ser­va­ci­ja. Sju­tra­dan, 6. ja­nu­a­ra, oko 17 ča­so­va, dvi­je pa­tro­le iz sa­sta­va Re­gi­o­nal­nog cen­tra gra­nič­ne po­li­ci­je „Jug” su od­u­ze­li plo­vi­lo pod al­ban­skom za­sta­vom sa dva van­brod­ska mo­to­ra ve­li­ke sna­ge. Na li­cu mje­sta za­te­če­ni su Kr­njić, ko­ji je, ka­ko se sum­nja, upra­vljao ovim plo­vi­lom, i Sta­ni­šić, ko­ji je imao na­mje­ru da vo­zi­lom „to­jo­ta“, pod­go­rič­kih re­gi­star­skih ozna­ka pre­ve­ze ovo plo­vi­lo na­kon pri­sta­ja­nja. Zbog po­či­nje­nog pre­kr­ša­ja iz Za­ko­na o gra­nič­noj kon­tro­li, Kr­nji­ću je uru­čen i na­pla­ćen pre­kr­šaj­ni na­log.
Istog da­na, slu­žbe­ni­ci na­šeg SGP-a su lo­ci­ra­li i od­u­ze­li dru­go plo­vi­lo ko­jim je upra­vljao Ko­so­var.
To­kom ju­če­ra­šnjeg da­na, oko 2.10, po­li­caj­ci su de­tek­to­va­li plo­vi­lo ko­je je iz Al­ba­ni­je uplo­vi­lo u Cr­nu Go­ru i upu­ti­lo se pre­ma za­pa­du. Gli­ser je na­kon uplo­vlja­va­nja u ri­je­ku Su­to­ri­na pri­ve­zan u bli­zi­ni pla­že, gdje su ga slu­žbe­ni­ci SGP i kon­tro­li­sa­li. Tom pri­li­kom su za­te­če­ni dr­ža­vlja­ni Al­ba­ni­je. Zbog ne­za­ko­ni­tog pre­la­ska dr­žav­ne gra­ni­ce, pro­tiv oba li­ca je pod­ni­je­ta pre­kr­šaj­na pri­ja­va.M.V.P.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"