Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Poslanicima na platu i do 410 eura * Zdravstvo liječe pogre¹nim ljekovima * Odali ga pozivi djevojci * Traže smjenu ministra zbog smrti djevojčice * Poslanicima na platu i do 410 eura * Suočićete se sa ozbiljnim posledicama * Zlatni koncert za zlatni jubilej
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Matija Bećković, akademik:
– Aleksandar Vučić postupa s Kosovom kao prostitutka kod Plavog mosta.

Vic Dana :)

Šta je Sahara?
- Šuma u kojoj je Čak Noris bio drvosječa!


Profesor:
- Ko odgovori na moje sledeće pitanje, može da ide kući, zaključiću mu peticu za kraj školske godine!
Perica: (Gađa kredom tablu).
Profesor :
- Ko je bacio kredu???
Perica:
- Ja. Ae idem kući. Ćao i ne zaboravi da mi zaključiš ocjenu!!!


Zašto plavuša igra ispred semafora?
Zato što misli da je u diskoteci...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-01-10 NAJAVLJENA JOŠ JEDNA KANDIDATURA ZA PREDSJEDNIČKE IZBORE
Hajduković u trci za predsjednika
Hajduković Hajduković u trci za predsjednika
Na­uč­nik Dra­gan Haj­du­ko­vić sa­op­štio je da će se kan­di­do­va­ti za pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re. Ka­ko je re­kao, ka­da se 2006.go­di­ne cr­no­gor­ska za­sta­va za­vi­jo­ri­la is­pred zgra­de Uje­di­nje­nih na­ci­ja, ostva­ren je pr­vi dio nje­go­vog sna.
– Dru­gi dio mo­ga sna je bio i ostao da istin­ski sa­mo­stal­na dr­ža­va Cr­na Go­ra po­sta­ne  pla­ne­tar­ni pri­mjer mu­dro i hu­ma­no or­ga­ni­zo­va­nog i eko­nom­ski bo­ga­tog ljud­skog dru­štva ko­je ži­vi u har­mo­ni­ji sa pri­ro­dom. Iako je ova mo­ja vi­zi­ja od 1991. go­di­ne po­zna­ta pod ime­nom „Eko­lo­ška dr­ža­va“, ona je mno­go vi­še od to­ga – eko­lo­ška dr­ža­va je sa­mo je­dan dio vi­zi­je, ko­ja Cr­nu Go­ru po kva­li­te­tu ži­vo­ta gra­đa­na mo­že uči­ni­ti naj­bo­ljom dr­ža­vom u Evro­pi – sa­op­štio je Haj­du­ko­vić.
On sma­tra da Cr­na Go­ra, s ova­ko ma­lim bro­jem sta­nov­ni­ka na iz­u­zet­no li­je­poj i vri­jed­noj te­ri­to­ri­ji, mo­že i tre­ba da bu­de naj­bo­lja evrop­ska dr­ža­va.
– Da bi po­sta­la naj­bo­lja evrop­ska dr­ža­va, Cr­na Go­ra mo­ra bi­ti vo­đe­na mu­dro, hu­ma­no, sa zna­njem, lju­ba­vlju i vi­zi­o­nar­stvom. U do­sa­da­šnjem vo­đe­nju dr­ža­ve ni­je bi­lo ni mu­dro­sti, ni hu­ma­no­sti, ni zna­nja, ni lju­ba­vi ni vi­zi­o­nar­stva. Zbog to­ga sam, u te­škom vre­me­nu, ka­da lo­še vo­đe­nje dr­ža­ve uve­li­ko ugro­ža­va njen op­sta­nak, pro­tiv­no mo­joj pri­ro­di hu­ma­ni­ste i na­uč­ni­ka, od­lu­čio da se kao ne­za­vi­sni kan­di­dat kan­di­du­jem za pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re i do­bi­jem iz­bo­re – ka­zao je Haj­du­ko­vić.
On je is­ta­kao da že­li da sna­gom ko­ju će mu da­ti gra­đa­ni za­u­sta­vi da­lje ra­za­ra­nje, ras­pro­da­ju i obez­vre­đi­va­nje cr­no­gor­ske pri­vre­de i te­ri­to­ri­je i su­no­vrt si­ste­ma ljud­skih vri­jed­no­sti.
– Že­lim da Cr­nu Go­ru, uz stal­nu po­dr­šku gra­đa­na, ka­ko pri­je iz­bo­ra, ta­ko i po­sli­je njih, uz­dig­nem do mje­sta ko­je joj pri­pa­da - naj­bo­lja evrop­ska dr­ža­va. U svom iz­bor­nom pro­gra­mu i iz­bor­nim na­stu­pi­ma ubje­dlji­vo ću po­ka­za­ti da je to mo­gu­će. Od sta­ri­jih ge­ne­ra­ci­ja oče­ku­jem ko­nač­no glas ra­zu­ma za pre­po­rod Cr­ne Go­re, a mla­đim ge­ne­ra­ci­ja­ma po­ru­ču­jem – iza­đi­te na iz­bo­re, svi do jed­nog, ne zbog me­ne, ne­go zbog Cr­ne Go­re i va­še bu­duć­no­sti – po­ru­čio je Haj­du­ko­vić. M.V.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"