Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Poslanicima na platu i do 410 eura * Zdravstvo liječe pogrešnim ljekovima * Odali ga pozivi djevojci * Traže smjenu ministra zbog smrti djevojčice * Poslanicima na platu i do 410 eura * Suočićete se sa ozbiljnim posledicama * Zlatni koncert za zlatni jubilej
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Matija Bećković, akademik:
– Aleksandar Vučić postupa s Kosovom kao prostitutka kod Plavog mosta.

Vic Dana :)

Šta je Sahara?
- Šuma u kojoj je Čak Noris bio drvosječa!


Profesor:
- Ko odgovori na moje sledeće pitanje, može da ide kući, zaključiću mu peticu za kraj školske godine!
Perica: (Gađa kredom tablu).
Profesor :
- Ko je bacio kredu???
Perica:
- Ja. Ae idem kući. Ćao i ne zaboravi da mi zaključiš ocjenu!!!


Zašto plavuša igra ispred semafora?
Zato što misli da je u diskoteci...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-01-11 INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE POZIVA NA VAKCINACIJU PROTIV GRIPA
Kod devet osoba potvrđena dva virusa
Kod devet osoba potvrđena dva virusa
Pro­šle sed­mi­ce vi­še­stru­ko je po­ve­ćan broj obo­lje­lih od gri­pa, jer je In­sti­tut za jav­no zdra­vlje evi­den­ti­rao se­dam no­vih slu­ča­je­va, ko­ji su la­bo­ra­to­rij­ski po­tvr­đe­ni. Iz In­sti­tu­ta is­ti­ču da je u to­ku 1. nad­zor­ne sed­mi­ce 2018. go­di­ne (od 1.1. do 7.1.2018.) u Cen­tru za me­di­cin­sku mi­kro­bi­o­lo­gi­ju In­sti­tu­ta za jav­no zdra­vlje la­bo­ra­to­rij­skim pu­tem po­tvr­đe­no se­dam slu­ča­je­va in­fek­ci­je vi­ru­som gri­pa, če­ti­ri in­fek­ci­je vi­ru­som gri­pa tip B i tri in­fek­ci­je vi­ru­som gri­pa tip A.
– Uku­pan broj la­bo­ra­to­rij­ski po­tvr­đe­nih slu­ča­je­va gri­pa od po­čet­ka se­zo­ne je 9. Uvi­dom u elek­tron­sku ba­zu po­da­ta­ka, u Cr­noj Go­ri u ovom iz­vje­štaj­nom pe­ri­o­du pri­ja­vlje­ne su 82 oso­be sa simp­to­mi­ma na­lik gri­pu (ILI), što pred­sta­vlja in­ci­den­ci­ju od 13,2 /100 000 sta­nov­ni­ka. Pre­ma po­da­ci­ma Evrop­skog cen­tra za kon­tro­lu i pre­ven­ci­ju bo­le­sti (ECDC), ak­tiv­nost gri­pa ši­rom evrop­skog re­gi­o­na u 52. sed­mi­ci (pe­ri­od: 25.12. do 31.12.2017.) je ni­skog in­ten­zi­te­ta u 29 ze­ma­lja, od njih 38 ko­je su do­sta­vli­le po­dat­ke. Ak­tiv­nost gri­pa sred­njeg in­ten­zi­te­ta je pri­ja­vlje­na u de­vet ze­ma­lja (Fran­cu­skoj, Ir­skoj, Ita­li­ji, Ho­lan­di­ji, Nor­ve­škoj, Špa­ni­ji, Šved­skoj, En­gle­skoj i Tur­skoj). Od 40. sed­mi­ce ove se­zo­ne u naj­ve­ćem bro­ju evrop­skih ze­ma­lja ko­je do­sta­vlja­ju po­dat­ke o ak­tiv­no­sti gri­pa do­mi­ni­ra in­fek­ci­ja vi­ru­som gri­pa tip B u 62.5 od­sto la­bo­ra­to­rij­ski po­tvr­đe­nih slu­ča­je­va, dok je in­fek­ci­ja vi­ru­som gri­pa tip A za­stu­plje­na u 37,5 od­sto slu­ča­je­va – na­vo­de u sa­op­šte­nju.
Na­po­mi­nju da je naj­e­fek­tiv­ni­ja mje­ra pre­ven­ci­je gri­pa vak­ci­na­ci­ja i pre­po­ru­ču­ju da se vak­ci­ni­šu sve oso­be ko­je su u po­ve­ća­nom ri­zi­ku od raz­vo­ja kom­pli­ka­ci­ja.
– Pod op­štim mje­ra­ma pre­ven­ci­je se pod­ra­zu­mi­je­va­ju: re­dov­no pro­vje­tra­va­nje pro­sto­ri­ja, iz­bje­ga­va­nje bli­skih kon­ta­ka­ta sa obo­lje­lim oso­ba­ma, iz­bje­ga­va­nje bo­rav­ka u za­tvo­re­nim pro­sto­ri­ma, gdje se na­la­zi ve­li­ki broj lju­di kao i iz­bje­ga­va­nje jav­nih sku­po­va, re­dov­no pra­nje ru­ku i iz­bje­ga­va­nje do­di­ri­va­nja oči­ju, no­sa i usta ne­či­stim ru­ka­ma, prak­ti­ko­va­nje zdra­vih ži­vot­nih na­vi­ka ko­je pod­ra­zu­mi­je­va­ju ade­kvat­nu is­hra­nu sa do­sta svje­žeg vo­ća i po­vr­ća i fi­zič­ku ak­tiv­nost – na­vo­de u sa­op­šte­nju.D.B.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"