Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Aco dao Canetu 1,3 miliona, pomaže i ministarstvo * Spojiti predsjedničke i lokalne izbore * Poslanici iz vlasti sebe častili 410 eura * Do krsta prvi otac i sin * Čekaju nas duge suše, poplave i požari * Aco dao Canetu 1,3 miliona, pomaže i ministarstvo * Srbiji prijeti serija atentata
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Blagoje Grahovac, penzionisani general:
– Vojska je institucija koja među prvima osjeti nevolju rđave vlasti.

Vic Dana :)

Šta radiš kada te jure avion, tenk i svemirski brod?
- Kažeš Cigi da zaustavi ringišpil.

Muž, zavaljen na fotelji, doviknu ženi:
- Daj draga, pogledaj šta je tom djetetu?! Mnogo se dere!
- Pa, šta `oćeš, ... možda da ga stavim na vibraciju?


Otišao narkoman kod ljekara i slučajno zaluta na ginekološko odjeljenje. U čekaonici sjede pored trudnice i upita:
- Da li voliš svoje dijete?
- Volim.
- A, voli li ono tebe?
- Pa, voli.
- Pa što si ga onda pojela!?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-01-19 NOVO ISTRAŽIVANJE ZA POTREBE DELEGACIJE EVROPSKE UNIJE POKAZUJE PORAST PODRŠKE PROCESU INTEGRACIJA
Za članstvo u EU preko 80 odsto građana
Za članstvo u EU preko 80 odsto građana Kao glavne razloge za podršku ulaska Crne Gore u EU građani navode stabilnost, bolji kvalitet života i mogućnost putovanja
Is­tra­ži­va­nje jav­nog mnje­nja po­ka­zu­je da bi vi­še od tri če­tvr­ti­ne gra­đa­na (76,5 od­sto) iza­šlo na re­fe­ren­dum o ula­sku u Evrop­sku uni­ju. Od opre­di­je­lje­nih gra­đa­na ko­ji bi iza­šli na re­fe­ren­dum, da­kle onih ko­ji u vri­je­me is­tra­ži­va­nja ima­ju stav po tom pi­ta­nju, za ula­zak bi gla­sa­lo 80,9 od­sto, dok bi „ne” za­o­kru­ži­lo če­ti­ri pu­ta ma­nje gra­đa­na (19,1 od­sto), na­vo­di se u za­jed­nič­kom sa­op­šte­nju De­le­ga­ci­je EU i Mi­ni­star­stva evrop­skih po­slo­va.
Is­tra­ži­va­nje je po­ka­za­lo da je već če­tvr­tu go­di­nu za­re­dom od ka­da se spro­vo­de is­pi­ti­va­nja po­dr­ška gra­đa­na pri­stu­pa­nju Cr­ne Go­re Evrop­skoj uni­ji na kon­stat­no vi­so­kom ni­vou, pa je kra­jem pro­šle go­di­ne 62 od­sto is­pi­ta­ni­ka po­dr­ža­lo ula­zak ze­mlje u EU.
Re­zul­ta­te is­tra­ži­va­nja pred­sta­vi­li su mi­ni­star evrop­skih po­slo­va Alek­san­dar Pe­jo­vić, še­fi­ca po­li­tič­kog sek­to­ra u De­le­ga­ci­ji EU u Cr­noj Go­ri Pla­me­na Ha­la­če­va i autor­ka is­tra­ži­va­nja Oli­ve­ra Ko­mar.
Pe­jo­vić je oci­je­nio da je ovo is­tra­ži­va­nje po­tvr­di­lo sta­bi­lan trend po­dr­ške gra­đa­na Cr­ne Go­re član­stvu u Evrop­skoj uni­ji.
– Uvi­jek smo ima­li sta­bi­lan trend od oko 75 od­sto onih ko­ji bi na re­fe­ren­du­mu gla­sa­li za član­stvo u EU. Da­nas ima­mo po­rast i čak 80,9 od­sto sta­nov­ni­štva bi na tom re­fe­ren­du­mu gla­sa­lo za ula­zak u EU. Ovo go­vo­ri da ima­mo jak trend i da oni ko­ji su za­in­te­re­so­va­ni za ula­zak Cr­ne Go­re u EU to i po­ka­zu­ju po­dr­škom – re­kao je Pe­jo­vić.
Pla­me­na Ha­la­če­va je ka­za­la da je u ovom ne­iz­vje­snom vre­me­nu sta­bi­lan ni­vo po­dr­ške in­te­gra­ci­ji ri­je­dak pri­mjer.
– Evro­pa ovim do­bi­ja vi­še vje­tra u svo­ja je­dra, kao i po­li­ti­ka pro­ši­re­nja. Cr­na Go­ra čak ima i vre­men­ski de­fi­ni­san pro­ces pri­stu­pa­nja. Sa­da bi tre­ba­lo da is­ko­ri­sti­mo ovaj no­vi tre­nu­tak i oku­pi­mo se oko tog ci­lja, za ko­ji čvr­sto vje­ru­jem da će i od EU i od Cr­ne Go­re na­pra­vi­ti bo­lje mje­sto – na­ve­la je Hla­če­va.
Ka­ko je sa­op­šte­no, broj gra­đa­na ko­ji ima­ju po­zi­ti­van stav pre­ma EU na­sta­vio da ra­ste, i sa­da iz­no­si 63,7 od­sto, što je naj­ve­ći pro­ce­nat od 2013. go­di­ne, od ka­da se spro­vo­di ovo is­tra­ži­va­nje. Na­vo­di se da je po­ve­ćan i broj gra­đa­na ko­ji vje­ru­ju da će Cr­na Go­ra, ne­za­vi­sno od nji­ho­vog mi­šlje­nja, po­sta­ti dio Evrop­ske uni­je, i on sa­da iz­no­si 69,4 od­sto.
Ko­mar je oci­je­ni­la da je to in­di­ka­tor to­ga u ko­joj je mje­ri is­ko­mu­ni­ci­ra­no šta je stra­te­ški cilj Cr­ne Go­re.
– Da­kle, stra­te­ški cilj Cr­ne Go­re je ula­zak u Evrop­sku uni­ju i, kao što vi­di­te, lju­di­ma je to ja­sno. Bez ob­zi­ra da li im se to svi­đa, gra­đa­ni su svje­sni da je ula­zak u EU bu­duć­nost Cr­ne Go­re. Ako bih tre­ba­la da bi­ram po­da­tak ko­ji je na­po­zi­tiv­ni­ji, ja bih oda­bra­la ovaj po­da­tak – ka­za­la je Ko­mar.
Kao glav­ne raz­lo­ge za po­dr­šku ula­ska Cr­ne Go­re u EU gra­đa­ni na­vo­de sta­bil­nost, bo­lji kva­li­tet ži­vo­ta i mo­guć­nost pu­to­va­nja.
Is­tra­ži­va­nje jav­nog mnje­nja spro­ve­la je agen­ci­ja De­fak­to u no­vem­bru i de­cem­bru 2017. go­di­ne na uzor­ku od 1.008 is­pi­ta­ni­ka, za po­tre­be De­le­ga­ci­je EU u Cr­noj Go­ri.M.V.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"