Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Aco dao Canetu 1,3 miliona, pomaže i ministarstvo * Spojiti predsjedničke i lokalne izbore * Poslanici iz vlasti sebe častili 410 eura * Do krsta prvi otac i sin * Čekaju nas duge suše, poplave i požari * Aco dao Canetu 1,3 miliona, pomaže i ministarstvo * Srbiji prijeti serija atentata
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Blagoje Grahovac, penzionisani general:
– Vojska je institucija koja među prvima osjeti nevolju rđave vlasti.

Vic Dana :)

Šta radiš kada te jure avion, tenk i svemirski brod?
- Kažeš Cigi da zaustavi ringišpil.

Muž, zavaljen na fotelji, doviknu ženi:
- Daj draga, pogledaj šta je tom djetetu?! Mnogo se dere!
- Pa, šta `oćeš, ... možda da ga stavim na vibraciju?


Otišao narkoman kod ljekara i slučajno zaluta na ginekološko odjeljenje. U čekaonici sjede pored trudnice i upita:
- Da li voliš svoje dijete?
- Volim.
- A, voli li ono tebe?
- Pa, voli.
- Pa što si ga onda pojela!?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-01-19 KANDIDAT ZA ODBORNIKA SOCIJALDEMOKRATA ARBER HADŽIIBRAHIMI PORUČIO Ulcinj će biti grad mladih
Kan­di­dat za od­bor­ni­ka na li­sti „So­ci­jal­de­mo­kra­te – Ivan Bra­jo­vić – Do­sljed­no za Ul­cinj” Ar­ber Ha­dži­i­bra­hi­mi iz­ja­vio je da So­ci­jal­de­mo­kra­te sma­tra­ju da su mla­di lju­di sprem­ni i volj­ni da pre­u­zmu od­go­vor­nost za raz­voj Ul­ci­nja.
– Za­to će­mo čvr­sto in­si­sti­ra­ti na osna­ži­va­nju mla­dih Ul­ci­njan­ki i Ul­ci­nja­na da na­pre­du­ju, ne sa­mo u obla­sti ra­da i ško­lo­va­nja, već i u dru­gim obla­sti­ma u ko­ji­ma se mo­gu pri­mje­nji­va­ti i sti­ca­ti spo­sob­no­sti i vje­šti­ne od zna­ča­ja za ci­je­lo dru­štvo. Ul­cinj će bi­ti grad mla­dih, u ko­me će se osta­ja­ti i u ko­me će­mo ima­ti sve uslo­ve da se ostva­ri­mo na lič­nom i pro­fe­si­o­nal­nom pla­nu. Grad ko­ji će nam pru­ži­ti mo­guć­nost za­po­šlja­va­nja, ali i za­sni­va­nja po­ro­di­ce. Grad u ko­jem stva­ra­mo, za ko­ji stva­ra­mo i za či­ju bu­duć­nost pre­u­zi­ma­mo od­go­vor­nost – sa­op­štio je Ha­dži­i­bra­hi­mi.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, za Ul­cinj i So­ci­jal­de­mo­kra­te je od ve­li­kog zna­ča­ja ulo­ga mla­dih u po­li­ti­ci.
– So­ci­jal­de­mo­kra­te osta­vlja­ju zna­ča­jan pro­stor mla­di­ma, a to do­ka­zu­je či­nje­ni­ca da se na na­šoj li­sti na­la­zi 60 od­sto mla­dih is­pod 35 go­di­na, obra­zo­va­nih i per­spek­tiv­nih, ko­je ka­rak­te­ri­šu od­go­vor­nost, agil­nost i ino­va­tiv­nost, kao i istin­ska že­lja da ak­tiv­no uče­stvu­ju u pro­ce­su do­no­še­nja od­lu­ka i kre­i­ra­nju po­li­ti­ka od zna­ča­ja za raz­voj na­šeg gra­da. So­ci­jal­de­mo­kra­te mla­di­ma nu­de po­li­ti­ku pri­mje­re­nu in­te­re­so­va­nji­ma, a u skla­du sa sve­o­bu­hvat­nim za­la­ga­njem za ja­ča­nje po­lo­ža­ja mla­dih u na­šem gra­du, jer sma­tra­mo da sa­mo na taj na­čin mo­že­mo gra­di­ti Ul­cinj u ko­jem je, po­red tu­ri­zma, naj­ve­ća in­ve­sti­ci­ja ula­ga­nje u mla­de. Cilj So­ci­jal­de­mo­kra­ta je da Ul­cinj bu­de grad ko­ji će svo­jom sta­bil­nom i do­sled­nom po­li­ti­kom omo­gu­ći­ti pro­spe­ri­tet sva­kom nje­go­vom mla­dom sta­nov­ni­ku. Za­to nam, dra­ge su­gra­đan­ke i dra­gi su­gra­đa­ni, za­o­kru­ži­va­njem bro­ja 1 na iz­bo­ri­ma 4. fe­bru­a­ra na­met­ni­te od­go­vor­nost za is­pu­nje­nje da­tih obe­ća­nja – po­ru­čio je Ha­dži­i­bra­hi­mi.M.K

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"